• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • „Boldog életre vágytok? Maradjatok Jézusban!” - Ballagás 2019

„Boldog életre vágytok? Maradjatok Jézusban!” - Ballagás 2019

A ballagáson több olyan mondat elhangzott, amit érdemes egy életre megjegyezni és életté váltani (a továbbiakban dőlt betűvel).  Például a ballagó évfolyam jelmondata, melyet az iskolazászlóra tűztek: (Képek ITT)„Úgy bízzál, mintha mindent Isten tenne, de úgy dolgozz, mintha mindent neked kellene elvégezned.” A 25. jubileumi év ballagói fején találták a szöget ezzel az idézettel, és reméljük, életükben...

alkalmazni is fogják.
A tizenegyedikesek megígérték, hogy a zászlót becsülettel megőrzik, vagyis megőrzik az iskola hagyományait, szellemiségét, belső kultúráját, ami ugye nem is olyan könnyű a mai világban...

Szerencsére mindig vannak olyan ötödikesek, akiknek idén ballag a nagy testvérük, most is négy csilingelő, cingár hangocska éneke fakasztott könnyet nem egy szemből. "Úgy kell, hogy te is értsd, nem indultál hiába...
...Úgy élj, te legyél virágnak virága."
A három végzős diák pedig felsorolta, mit köszön a Jezsunak: „Itt Jézussal találkozhatunk, rajtunk múlik, mennyire vagyunk nyitottak erre a találkozásra. Itt végig a szeretet munkálkodott, az iskola időt és teret adott a reflexióra és az önvizsgálatra, ami a felnőtté válás kulcsa. A teljességet lehet itt megtapasztalni, a tanítást és a nevelést nem választják el egymástól. Aki megosztotta néhány kenyerét és halát, az jóllakhatott, és még maradt is.”
A ballagó szónokok megígérték az egész évfolyam nevében: „Mindazt, amit csak a Jezsuban lehet megkapni, mi majd szétosztjuk a világban. Hiszen ez volt a célja, nem öncélú a Jezsu. Amit elviszünk a tarisznyánkban, tudjuk, jó irányba vezet majd minket, és ígérjük, hogy ezt megosztjuk másokkal.”
Ferenc atya ünnepi beszédében megköszönte a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket, a tanároknak, hogy látták bennük Isten képmását, és a végzősöknek, hogy kitartottak és helyt álltak. arra biztatta a végzősöket, hogy álmodjanak nagyot. „A nagy álmok hitben születnek. Minél nagyobb az, akiben bíztok, annál nagyobbat álmodhattok. ”
P. Koronkai Zoltán SJ atya rövidre fogta a szentbeszédét, mert éppen egy lármás esőfelhő vonult át a gumiudvar fölött, és a mennydörgés néha legyőzte a mikrofont, de a lényeg azért átjött: Boldog életre vágytok? Maradjatok Jézusban! Az Úr mindig veletek marad!”

Last modified on Tuesday, 07 May 2019 12:27