• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Hegyre épült város, megvalósult álom, és mindenek középpontja, Jézus Krisztus – Épületszentelés a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban

Hegyre épült város, megvalósult álom, és mindenek középpontja, Jézus Krisztus – Épületszentelés a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban

A hideg miatt a Dr. Seregély István közösségi teremben tartották meg az épületszentelési ünnepséget. A díszvendégek között volt Dr. Ternyák Csaba egri érsek, P. Vízi Elemér SJ jezsuita provinciális, Dr. Horváth Zita helyettes államtitkár, Dr Kriza Ákos polgármester, valamint Miskolc város, és a Jezsuita rend rangos képviselői. Az egész felső ...

tagozat, a Magis kórus, a díszegyenruhás cserkészek, az tanári kar és az iskola dolgozói valamint a díszvendégek pont befértek a Dr. Seregély István érsekről elnevezett új terembe. P. Holczinger Ferenc SJ iskolaigazgató nyitó beszédében az értékteremtésről beszélt: „Értéket teremtettünk, hiszen nagyon értékes épületrészekkel gazdagodott az iskola. A még fontosabb értékteremtés viszont az, ami a tantermekben történik, hogy tudásban, erényben, közösségben növekedjünk. Ezek a termek segítenek majd bennünket a valódi értékteremtésben. Ez az értékteremtés 25 éve kezdődött és még bízunk benne, hogy Isten segítségével még sokáig fog folytatódni. Hálámat és büszkeségemet szeretném kifejezni ki kollégáim, nevelő társaim felé és azok felé, akik a projekt megvalósulásában segítettek, ők is itt ülnek most közöttünk...” (A MINAP cikke ITT olvasható) (Fényképalbum ITT)
P. Vízi Elemér SJ tartományfőnök atya beszédét....a jezsuiták „Ad majorem Dei gloriam” (Mindent Isten nagyobb dicsőségére) jelmondatával kezdte:
Nem szuperlatívusz ez, ahonnan már nincs tovább hova fejlődni, hanem középfok, ami kifejezi a mozgást, a növekedés lehetőségét. Dr. Velkey László professzor annak idején megálmodta, hogy legyen itt az Avason egy oktatási-nevelési, lelki missziós központ, és ebben jól egymásra találtak Dr. Seregély István érsekkel. Az ő álmuk egybeesett Isten álmával, megosztották másokkal is, és voltak, akik bátran csatlakoztak. Ilyen bátor társ lett Dr. Nemesszeghy Ervin atya, az akkori jezsuita tartományfőnök, akik a rendtársakkal bátran dacolva belevágott ebbe a nagy munkába.”
Elemér atya kifejtette, hogy háromszoros bátorságra van szükség ahhoz, hogy az álmaink megvalósuljanak: Először is komolyan kell vennünk az álmokat és engedni, hogy Isten Lelke azokat kibontakoztassa. A tartományfőnök atya arra biztatta a diákokat, hogy vegyék komolyan álmaikat, és merjenek hinni benne, hogy Isten segítségével megvalósulnak.
"A második fajta bátorság az evangéliumi élethez szükséges, és a hithez, hogy Isten nemcsak szellemi lény, hanem testet ölt, hogy Isten testet tud ölteni az intézményben is, amelynek Jézus van a középpontjában. „Arra hívlak Benneteket, hogy legyetek bátrak személyes kapcsolatra lépni Jézussal. Merjetek Róla beszélni, benső ismerettel, merjétek Őt megismerni, megszeretni, és példaképként követni. Legyen Jézus a példaképetek, és kövessétek Őt.”
A harmadik fajta bátorság pedig bátorság a hivatáshoz: „Nálunk, Jezsuitáknál ez a hivatás éve. Minden embernek van valamilyen hivatása, először is, hogy megélje azt a méltóságot, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ennek a méltóságnak a megélésében segítsen másokat is. Másodszor hivatásunk, hogy keresztényként az evangéliumot megéljük, harmadszor pedig az, saját munkánkat végezzük Isten dicsőségére.
Szent Ignác is bátor volt, róla vegyünk példát. Engedte, hogy Isten átírja az ő saját terveit, és ebből született a Jézus Társasága. Kevesen tudják elképzelni, hogy ha ráhagyatkoznak Istenre, mit hozna ki Isten az életükből. Erre a bátorságra, a ráhagyatkozás bátorságára biztatlak benneteket is.”
A jelenlévő díszvendégek átvágták a nemzeti színű szalagokat, majd Dr. Ternyák Csaba egri érsek megtartotta az épületszentelési liturgiát. Szentbeszédének témája a hegyre épült városról szóló evangélium volt.
„A bűnös büszkeség távol legyen tőlünk, de most tényleg büszke vagyok, hogy elődöm, Dr. Seregély István érsek atya, és Dr. Velkey László professzor ilyen nagyot álmodtak, és hogy mindig van, aki tovább álmodik, akik az álmot megvalósították. De büszke vagyok a gyerekekre is, akik órák óta itt állnak, lelkesek, és a pedagógusokra, aki nap, mint nap felszítják a gyerekekben a lelkesedést, hogy van értelme tanulni, dolgozni, fejlődni. Ez az iskola tényleg hegyre épült város – és bizonyára mindenki egyetért velem abban, hogy ez a város egyik legszebb része. Ti vagytok a jövő, ti vagytok a világ világossága, ez a ti igazi hivatásotok – világítsátok meg ezt a várost Jézus Krisztus evangéliumával.
„„Szikla, város, só, mely ízt ad az életnek. Kedves diákok! Itt Észak-Magyarországon ti vagytok a só, mely ízt ad a világnak. Állítsátok Jézust életetek középpontjába és fogadjátok el ezt a hivatást, adjatok karaktert a jövőnek, ennek a városnak, ennek az országnak. Akkor lesz keresztény Magyarország, ha lesznek keresztények. Ki más lenne a keresztény, ha nem mi?” biztatta a diákokat és a jelenlévőket az érsek atya, akimég elmondta, hogy saját püspöki jelmondata: "Dicsőség Néki mindörökké!" mintegy jelzi a lellki rokonságot a jezsuitákkal.
Dr. Horváth Zita helyettes államtitkár asszony elmondta, hogy miskolciként különösen nagy örömmel jött el az ünnepélyre. „A gimnázium az egyházak társadalmi felelősségvállalásának szimbóluma, mutatván, hogy az egyház a 21. században is betölti hivatását. Általában az egyház és az állam szétválasztásáról szokás beszélni, ez a mai nap is mutatja, hogy van arra is jó példa, hogy igenis összefognak és együttműködnek. Kellenek érdeklődő diákok, hivatásuknak elkötelezett pedagógusok és a megfelelő infrastruktúra. A Jezsuita gimnázium negyedszázada Miskoc szimbóluma és büszkesége. Köszönet ezért mindenkinek, aki munkájával hozzájárult."
 A helyettes államtitkár asszony egy fontos gondolatot idézett: "Kis ország vagyunk, nem engedhetjük meg a műveletlenség luxusát, legdrágább erőforrása országunknak az ember", majd a régió felvirágoztatására biztatta a jelenlévőket: 
"A 90-es évek környékén Miskolc és a régió mintha háttérbe szorult volna, most mindent meg kell tennünk, hogy ez a kultúrában és történelemben gazdag vidék ismét felvirágozzon, és ebben a pedagógusok és a diákok fontos szerepet fognak betölteni.”
Dr Kriza Ákos Miskolc város polgármestere kiemelte, hogy amikor megépült, a hatalmas Avas lakótelepen azelőtt egyetlen közösségi tér sem volt. Ma nemcsak az itt tanuló gyerekek, hanem az egész város számára meghatározó a gimnázium kisugárzása.
Mint 8 éve aktív jezsus apuka még jobban rálátok az iskolára, mintha csak polgármesterként jönnék ide. Arról szeretnék most beszélni, hogy mit adott az én gyermekeimnek ez az eltelt nyolc év. A gyerekeim stabil értékrendet kaptak, (ami persze otthon is megvan), és látom, hogy a jövőben is képesek lesznek majd jó döntéseket hozni, és ezt az iskolában zajló nevelési munkának is köszönhetjük. Van az életükben egy stabil norma, amitől, úgy gondolom, nem fognak eltérni. Így lehet felépíteni a jövőt. Azt kívánom, hogy továbbra is sokat és nagyokat álmodjatok, az egész ország ezt várja a jezsuitáktól és a jezsuitás diákoktól.
A támogatók és résztvevőnek, a tervezők, a kivitelező KFT-k képviselőinek P. Holczinger Ferenc SJ atya emlékplakettet adott át.
Végül Vízi Elemér SJ provinciális atya még egyszer, külön megköszönte P. Holczinger Ferenc SJ iskolaigazgató atyának, hogy ennek a hatalmas munkának mozgató motorja és állandóan jelen lévő vezetője volt, mire mindenki hosszasan és lelkesen tapsolt. Ferenc atya pedig újra megköszönte a tanároknak, diákoknak, dolgozóknak, énekkarnak az ünnepség előkészítését.
A vendégek ezután bejárták a Szent József épületben az új, Dr. Velkey László professzorról elnevezett természettudományos laboratóriumokat és termeket, miközben a JezsuGold kórus a lépcsőkön sorfalat állva énekelt, és tündéri laudéturokat kiabálva köszöntötte a lépcsőmászó vendégeket. Visszatérve az étterembe az 5. b osztály néptáncos flashmobja várta az agapéra érkezőket, és mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte, hogy leesik-e a borosüveg a táncoló kislánykák fejéről. Nem esett le. (Az álmélkodó vendégek kérdezgették, mágnes van-e az üvegek alján... - nem volt.)
A Loyola étterem még a szokásosnál is gyönyörűbb állófogadással várta vissza a vendégeket. (Szelenge Judit)

A MINAP cikke ITT olvasható

Last modified on Monday, 27 May 2019 14:00