• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Jó kisugárzású közösséget építünk Jézus nevével a szívünkön – A Szent György Sportcsarnok és Közösségi Tér megáldása

Jó kisugárzású közösséget építünk Jézus nevével a szívünkön – A Szent György Sportcsarnok és Közösségi Tér megáldása

A pálya első, felavató meccse: baráti B33-as mérkőzést játszott a diákolimpiai bajnok leány csapat a „meghívott felnőtt csapattal,” melynek tagjai Soltész Miklós államtitkár, Alakszai Zoltán jegyző és Földházi Tamás tanár úr, a történelem munkacsoport vezetője és mellesleg nemzetközi kosárlabda játékvezető – voltak. A közönség tisztelettudóan, fegyelmezetten, de fülsiketítően tombolt. Soha többé tűző napon kókadozó gimnazisták, eső által rövidre zárt ünnepély. Valamennyien elfértünk! A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 800, fehér színű jezsus pólóba öltözött diákja, az iskola munkatársai, tanárai, és a meghívott vendégek sem töltötték be az 1400 négyzetméteres pályát és a lelátókat a Szent György csarnok megáldására rendezett ünnepségen. (Fényképek itt)(a Minap képei ITT)

A csarnok mostantól a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium rendezvényei mellett az Avas lakótelep és egész Miskolc sport- és kulturális eseményeinek színtereként gazdagítja a város életét. A mintegy 3000M2-es csarnokban az 1400 M2-es játékterében..

keresztben két kosárlabda edzőpálya, hosszában futsal mérkőzések megtartására is alkalmas, szabvány méretű kosárlabdapálya helyezkedik el, melyhez 240 fős mobil lelátó és edzőterem is kapcsolódik. A csarnok helyet ad majd városi sportintézmények által szervezett sporteseményeknek és nagyobb iskolai rendezvényeknek egyaránt. A projekt megvalósítását (1,3 milliárd forinttal) az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította költségvetési forrásból. A kivitelezést a miskolci PEKA-BAU 2000 Építőipari Kft. valósította meg.

Holczinger Ferenc SJ igazgató visszaemlékezett, hogy tíz évvel ezelőtt álmodták meg a csarnokot, ezalatt tíz évfolyam érettségizett le és lépett ki az életbe. „Rengetegen dolgoztunk benne, rengeteg volt a kérdés, rengeteg bátorítás. Ma, amikor valóra vált ez az álom, azt kívánom, ne veszítsük szem elől Szent Pál figyelmeztetését: „Mid van, amit nem kaptál?” Ne feledjük, hogy minden, amit elérünk, ami körülvesz bennünket, ajándék, mely növeli lehetőségeinket, szabadságunkat, de felelősségünket is.”

A Jezsuban az a küldetésünk, hogy a keresztény szeretet gyakorlása által jó kisugárzású iskolai közösséget építsünk. Ahol a tanárok, a diákok, az iskola dolgozói és a szülők arra törekszenek, hogy növekedjenek emberségükben, munkájukkal, eredményeikkel, sikereikkel a közjót szolgálják, másokért élő emberekként. Azzal a tudattal tesszük ezt, hogy az Isten a többre hív bennünket, hogy felülmúljuk önző hajlamainkat, az önzésünkből táplálkozó félelmet, és az áldozatos szeretetben kiteljesedett emberekké váljunk. Isten dicsősége az üdvözült, kiteljesedett ember.

A csarnok égi patrónusa Szent György, érdekes, hogy az épület éppen a Szent György hegy aljában épült. Ám főleg azért választották patrónusul, - fejtette ki az igazgató - mert példaképül akarják állítani az ókori szent katonát, aki erényessége, Isten és emberek iránti szeretete által tűnt ki. Megtérése után nem a háborúban, hanem a gonosz elleni, lelki küzdelem terén kereste a hősiességet. Harcolt a gonosz ellen, mindaz ellen, ami aláássa az emberi méltóságot, korlátozza az ember szabadságát abban, hogy szeretettel kövesse hivatását, amire az Isten hívja.
„Szent György közbenjárására Isten áldja meg ezt a helyet, és tegye általatok olyan térré, ahol az egészséges testben az egészséges lélek is növekszik, hogy képesek legyetek a kor követelményeinek megfelelően, művelt emberként másokért élni, a közjót szolgálni.”

Vízi Elemér SJ a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tartományfőnöke sajátos történelmi jelentőségű napnak nevezte a mai napot, amikor „tovább bontakozik az élet az Avason.” A provinciális atya az épület iskola felőli homlokzatán, illetve a jezsuita rend és a gimnázium logójában lévő IHS jel kapcsán Jézus nevéről elmélkedett a mintegy ezer jelenlévővel.
„Ott van az IHS az épületen, a szívünk fölött a jezsus polón – ez Jézus nevének első három betűje, amely azt fejezi ki, hogy Jézushoz tartozunk.” (A rendalapító, Loyolai Szent Ignác neve eredetileg Inigo volt, és Antiochiai Szent Ignác, 3 századi vértanú tiszteletére változtatta meg a nevét. Miután Antiochiai Ignácot vadállatok elé vetették, az őt kivégzésre kísérő katona csodálkozott a vértanú bátorságán, kíváncsiságból megnyitotta a holttestet, hogy megnézze, mi a titka. Akkor látta, hogy a szívére ez a három betű volt írva: IHS.)
„Legyen a mi szívünkre is Jézus neve írva, adjon nekünk jövőt és bátorságot, hogy ki tudjatok bontakozni.” bátorította a jelenlévőkat a tartományfőnök atya.

Soltész Miklós Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntő beszédében az iskola kisugárzásáról beszélt, mely folytatása annak a sugárzásnak, amit Szent Ignác indított el majd 500 évvel ezelőtt. Az államtitkár háláját fejezte ki azért, hogy a gimnázium negyedszázada tanításával, nemcsak saját diákjait, de az egész ország ifjúságát neveli. Példaként említette a gimnáziumban elsőként elindult önkéntes szeretetszolgálatot, mely mintává vált az egész ország valamennyi középiskolája számára, így magyar diákok tízezrei jutottak el fogyatékosokhoz, idősekhez, rászorulókhoz. „Köszönöm, hogy az ország fiataljainak nevelésében ilyen nagy jelenőséggel vesztek részt.”
Az államtitkár elmondta, hogy nagyon sok pénzbe és erőfeszítésbe került ez a beruházás, de megérte. Háláját fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a munkában, a megálmodóknak, a tervezőknek, a támogatóknak és szüleinknek, nagyszüleinknek, akiknek az adóforintjaiból ez megvalósulhatott. Köszönetet mondott a munkásoknak, aki a téli hidegben, nyári hőségben dolgoztak az építkezésen.
Az államtitkár arra kérte a diákokat, hogy szeretettel használják a csarnokot, vigyázzanak rá, hogy még azok a gyerekek is, akik ma talán még meg sem születtek, ugyanilyen szép állapotban vehessék majd birtokba.

Dr. Alakszai Zoltán Miskolc város jegyzője a város nevében köszönetet mondott a Jézus Társaságának, hogy elvállalta a közösségépítő missziót az Avas lakótelepen 25 évvel ezelőtt. „Akkor még egyáltalán nem volt tere a társas együttlétnek ezen a lakótelepen. A jezsuiták elvállalták, hogy közösséget építenek az Avason, amely reményt ad a lakosságnak.”
A jezsus öregdiák visszaemlékezett, hogy a legidősebb miskolci jezsuita, Csókay Károly atya „hogyan próbálta hátára venni a lakótelepet, megismerkedni mindenkivel. Évtizedek lelki hiánygazdaságát nem lehetett egyik napról a másikra megszüntetni.
Ma már az iskola a gyerekeken keresztül jövőképet és reményt ad a környezetének, a városnak.”
Az igazgató köszönetet mondott a beruházás megvalósításában közreműködőknek és, minden támogatónak, jótevőnek.
Az ünnepi beszédek között az iskola Magis kórusa és a Bodzavirág népdalkör énekelt, továbbá a gimnázium néptáncosainak Szinvavölgyis partnereikkel előadott tánca és a leány tornászcsapat zenés produkciója, és leány kosárlabda csapat fergeteges bemutatója tette színessé a programot. A kosárlabda bemutató után baráti mérkőzést játszott a B33-as diákolimpiai bajnok leány csapat a „meghívott felnőtt csapattal,” melynek tagjai Soltész Miklós államtitkár, Alakszai Zoltán jegyző és Földházi Tamás tanár úr, a történelem munkacsoport vezetője és mellesleg nemzetközi kosárlabda játékvezető – voltak. A közönség tisztelettudóan, de fülsiketítően tombolt. (Szelenge Judit)

Az ünnepély vendégei: Soltész Miklós Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Vízi Elemér atya a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Provinciálisa, Csöbör Katalin Országgyűlési képviselő, Hubay György Országgyűlési képviselő, Pfliegler Péter Miskolc Megyei Jogú Város Alpolgármester, Dr. Alakszai Zoltán Miskolc Megyei Jogú Város Jegyző, Dr. Gerőcs-Tóth Andrea B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Főigazgató, Dr. Péter Adél B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályvezető, Szélyes Domokos Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója, JNA Kuratórium elnöke, Dr. Menyhárt Szabolcs Alpolgármesteri Kabinetvezető, Pető György PEKA BAU 2000 Kft Ügyvezető, Kulcsár Attila Generál tervező, Zátrok Attila Projekt irányító főmérnök, Mikolai Vince Pápai prelátus – Főesperes Egri Főegyházmegye, Juhász Ferenc Pápai káplán – Esperes Egri Főegyházmegye, Dobos András Parókus Avas-Déli Görögkatolikus Parókia, Rakaczki Zoltán Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, sportért felelős polgármesteri megbízott MEAFC - ügyvezető elnök, Dr. Fazekas Csaba MEAFC Kosárlabda szakosztályvezető, Illyés Miklós Miskolc Városi Sportiskola Ügyvezető, Deák-Bárdos Mihály Miskolc Városi Sportiskola Szakmai vezető, továbbá: a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club képviselői, jezsuita atyák és a jezsuita rendtartomány világi munkatársai, a PEKA BAU 2000 KFT projektben részt vevő munkatársai, a tervezési, műszaki ellenőrzési folyamatok résztvevői, a Jezsuita Nevelésért Alapítvány képviselői, a miskolci egyházi iskolák megjelent vezetői, a gimnázium szülői munkaközösségének képviselői, az iskola tanárai, munkatársai és diáksága teljes létszámban.

Last modified on Saturday, 14 September 2019 08:57