• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Nemzeti összetartozás napja - emlékműsor

Nemzeti összetartozás napja - emlékműsor

Ma, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján emlékezünk a megrázkódtatásra, amely akkor érte az első világháború után a békés napokra készülő országot. Olvassuk, hallgatjuk a kortársak fájdalmas beszámolóit, jajkiáltásait. ITT MEGTEKINTHETŐ 8 perces műsorunkban énekek, versek és korábbi ünnepélyeink, kirándulásaink, zarándoklataink képei segítenek az emlékezésben. Talán még nagyobb együttérzéssel gondolunk ma... 

az elcsatolt országrészekben, Erdélyben, a Felvidéken, Vajdaságban, az Őrvidéken, Burgenlandban élő honfitársainkra, akik kitartottak magyarságukban. S talán a legfontosabb amit ma kifejezhetünk, s amit újra és újra tudatosítani kell magunkban, hogy ÖSSZETARTOZUNK! Isten áldja meg a magyart!

Online műsorunkban Juhász Gyula Trianon, és József Attila Dunánál című versének részleteit Vass Virág Fruzsina 10. c osztályos diákunk mondja el. A most érettségizett Velkey Borbála felvidéki, székelyföldi és bukovinai népdalokat énekel. Ez alatt magyarságunkról tanúságot tevő iskolai fényképek, erdélyi, felvidéki kirándulásaink pillanatai láthatóak. 

Last modified on Thursday, 04 June 2020 14:33