• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Lehet-e még Jézusról beszélni? – Jezsuita iskolák a vallásilag sokszínűvé váló Európában

Lehet-e még Jézusról beszélni? – Jezsuita iskolák a vallásilag sokszínűvé váló Európában

12o jezsuita iskolaigazgató próbált erre a kérdésre választ keresni Loyolában, egy négynapos konferencián, melynek egyik szervezője iskolánk igazgatója, P. Holczinger Ferenc SJ, aki a JECSE (európai jezsuita iskolákat tömörítő szervezet) öt jezsuitából álló szervezői tanácsának tagja. Ő kiemelte: „A nevelés kiemelt szerepet tölt be a rend küldetésének teljesítésében. Ezt P. Arturo Sosa SJ általános rendfőnök atya is kihangsúlyozta 2017-ben, Rioban, és mi, magyar jezsuiták teljes mértékben elköteleztük magunkat e téren.” (VIDEO ITT)

A konferencia egyik témaadó előadását P. Adrian Porter SJ, az Egyesült Királyságban található tizenegy jezsuita iskola képviselője, a londoni Jesuit Institute (Jezsuita Intézet) vezetője tartotta. Adrian atyát mi is ismerjük, két éve látogatott el iskolánkba. Szerinte a jezsuita iskola egyik fontos feladata, hogy életvezetési, jövőkép és értékrendszer alternatívát mutasson a fiataloknak, akikre minden irányból zúdul a ma elterjedt, népszerű kultúra áradata. A jezsuita iskoláknak lehetőséget kell teremteniük, hogy a diákok „szembetalálkozzanak Jézus személyével” a liturgián, közös imákon, lelkinapokon, és a közösségben. Vagyis, nemcsak lehet, kifejezetten muszáj Jézusról beszélnünk. Ez az ignáci pedagógia és lelkiség alapja, és ez adja meg iskoláink fő identitását.
A másik előadó a neves katolikus teológus és szerző, Dennis Gira, a buddhizmus szakértője volt. Ő a kultúrák közti párbeszéd, egymás megértése és tisztelete fontosságát hangsúlyozta.
„A vallási sokféleség nem egészen úgy jelenik meg Magyarországon, mint Európa néhány sokkal inkább szekularizált országában, ahol sok európai jezsuita iskolában például egyáltalán nincsenek is jelen jezsuiták. Nagyon érdekes volt meghallgatni a különféle tapasztalatokat” –mesélte Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga tanárnő, ethosz és HR igazgatóhelyettes, aki Ferenc atya mellett képviselte iskolánkat.
Bár felmerülhet a kérdés, hogy helyenként, még a katolikusok között is, Jézus nevének akár említése is akadályozhatja a sikeres párbeszédet, a konferencia célja az volt, hogy az iskolaigazgatók meglássák, milyen módon válhat Jézus személye egy mélyebb, gyümölcsözőbb párbeszéd forrásává a vallásilag sokszínű társadalomban. A küldöttek tapasztalata az, hogy az iskola jezsuitasága vonzerővel bír még olyan helyeken is, ahol a kereszténység kisebbségben van, hiszen más vallású szülők is szívesen adják jezsuita iskolába a gyerekeiket.
A tanárnő elmondta, hogy számos olyan iskolában – különösen, ahol kevésbé világosan jelenik meg a szentignáci lelkiség, mint nálunk, vagy akár az ír iskolákban – erős a vágy, hogy jobban beépítsék a jezsuita lelkiséget a nevelésbe. A többi igazgató is egyetértett, hogy ragaszkodnunk kell Jézushoz, ez a jövő útja iskoláink számára. A tapasztalatcsere alkalmat adott arra, hogy a 18 országból érkezett küldöttek megosszák mind a felmerülő problémákat, mind a helyenként alkalmazott megoldási módszereket.
A küldöttek megvitatták az általános rendfőnök által megfogalmazott hat kihívást, mely az iskolák számára konkrét feladatokat jelent az adott helyzetekben:
1. innováció
2. igazságosságra nevelés
3. környezettudatosságra nevelés
4. gyermekvédelem
5. a transzcendens megtapasztalása
6. a világra nyitott ember nevelése
Február 26-a és március 2-a között „Európa minden országából érkeztek képviselők; egyrészt érezhető volt, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes országok viszonyai között. Másrészt, a gondolkodásmód hasonlósága is teljesen nyilvánvaló volt, különösen az egyes témák megbeszélése során” – szögezte le az igazgatóhelyettes asszony. „Mi nagyon jól tudjuk, hogy iskoláink jövője Jézus. Egyetlen magyarországi jezsuita iskolaként mégsem vagyunk egyedül, hanem egy sokszínű európai közösség tagjai vagyunk, melynek tagjaival együtt, tudatosan és aktívan működünk együtt a jezsuita pedagógia és lelkiség terén.”

Last modified on Wednesday, 28 March 2018 09:55