• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Zenei szolgálatukkal a Szentlelket hívják közénk

Zenei szolgálatukkal a Szentlelket hívják közénk

Bóka Zsombor, Kardos Eszter, Szrenka Gergely és Szrenka Franciska kapta meg a 2017/2018-as tanév Egri Főegyházmegyei dicséretét a kollégiumi misék liturgikus szolgálatáért. Aki már volt kolis misén, az tudja, milyen jó is, amikor mind a kétszáz kolis teli tüdőből dicsőíti az Urat, még azok is, akik máskor úgy ülnek a misén, mint akiknek elvitte a cica a nyelvét... Részletek az igazgató atya és az iskolalelkész laudációjából.


"Szrenka Gergely és Bóka Zsombor érettségiző diákok, akik négy éve szolgálják zenei kísérettel a közel 200 fős kollégium szerdai miséit, összefogják és szervezik a közösség éneklését. Igényességre törekvő zenéjükkel pozitívan formálták a közösség hozzáállását a szentmisékhez, aminek különös értéke, hogy nagy alázattal, s szinte észrevétlenül végezik. Ebbe a szolgálatba kapcsolódtak be az idén Kardos Eszter 10. és Szrenka Franciska 9. osztályos kollégistáink, és vették át a megújuló csoport irányítását. Másokért élő szolgálatuk, kitartásuk példaértékű. Magatartásuk példamutató, szorgalmuk kiemelkedő, aktív hitéletük korosztályuk számára hatványozottan tanúságtévő." (HF)
"Iskolánk életében a kollégium rendkívül fontos szerepet játszik. A kollégium kiveszi szerepét a diákok nevelésében, ezért is példaértékű annak a kis csapatnak az összefogása, szolgálata és szerepvállasa, akiket liturgikus szolgálatot végzik. Ezek a fiatalok minden héten vállalják, hogy a kollégiumi misére a zenei liturgikus szolgálatot előkészítik, azt vezetik. Hűséges szolgálatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kollégiumi mise örömteli, népszerű legyen és a többi diák is aktívan bekapcsolódjon a liturgiába. Ma különösen is missziós feladat ez, és nagyon hálásak vagyunk a fiatalok elkötelezett, vidám és vonzó szolgálatáért." (PL)

Last modified on Tuesday, 19 June 2018 09:56