• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Hálát adunk az Istennek mindazért, amivel megajándékozott bennünket - ünnepi megemlékezés és a multifunkcionális udvar megáldása

Hálát adunk az Istennek mindazért, amivel megajándékozott bennünket - ünnepi megemlékezés és a multifunkcionális udvar megáldása

Van mit ünnepelnünk, van, amire büszkék lehetünk! A hálaadás jegyében ünnepelte a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium az 1956-os forradalom és a III. Magyar Demokratikus Köztársaság kikiáltásának emléknapját „Sajátos ünnep ez a mai, amikor emlékezünk a magyar szabadságért való küzdelmekre, sikerekre és kudarcokra, és hálát adunk az Istennek mindazért, amivel megajándékozott bennünket. Hálát adunk jótevőinkért is, akik lehetővé tették, hogy felújítsuk a Kaszap István tornacsarnokot és az iskolaudvart, amelyeket ma meg fogunk áldani.” (Fotók ITT)

– mondta bevezető beszédében P. Holczinger Ferenc SJ, iskolaigazgató.
Ferenc atya név szerint köszöntötte a jelenlévő vendégeket, köztük Dr. Alakszai Zoltán jegyzőt, Dr. Buda Zsuzsanna aljegyzőt, Alakszai Lászlót, a BAZ Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályvezetőjét, Dr. Menyhárt Szabolcs alpolgármesteri kabinetvezetőt, Barabás Ernő és Farkas Sándor urakat (HELL Energy Kft), Kollár Tamást, (MC Bauchemie Kft), Dr Strassburger Gyulát, a JNA Felügyelőbizottság tagját, illetve Üszögh Lajos, Dr Hejczei Andrea JNA kuratóriumi tagokat. Kiemelte Dr. Képes Lóránt tanácsadó urat, aki „szinte a motorja volt ennek a projektnek, ő biztatott, hogy igenis meg lehet ezt valósítani ilyen rövid idő alatt és a megfelelő forrásokhoz irányított bennünket”

Az énekkar és a 8. A, 10. A és 12. C, osztályok műsora megelevenítette a 1949-56-os időszak meghatározó pillanatait; magyar-angol 6:3-at, a szorongást, hogy vigyázni kell, hiszen Sztálin halálakor sem sírtam, és amikor hajnalban csengetnek, és a ház előtt állt a fekete autó, a koncepciós pereket és kikényszerített vallomásokat, a forradalom lelkesedését, a pesti srácokat, a géppuskasorozatokat, a sztorizásokat a börtönben, a Kárpátiék lányát...

Ferenc atya megköszönte a diákoknak a szereplést, Hutka József tanár úrnak a műsor összeállítását és Herpainé Velkey Klára, Sztahura Ágnes tanárnők együttműködését: ” Nem is műsor volt ez, inkább idézet, tanulási lehetőség, speciális óra, bele tudtunk helyezkedni a jelenetekbe, és engedhettük, hogy hassanak az érzelmeinkre. Szembesültünk a rosszal. Ha csak a gonoszsággal elnyomással, zsarnoksággal kerül szembe valaki, érthető, ha harag, keserűség és gyűlölet ébred a szívében, de mi még tovább hagytuk magunkra hatni ezt az előadást, és így felébred bennünk az öröm, és a hála, hogy az emberség, a szabadságszeretet, emberi jóság igenis felül tudott kerekedni, és mi ezt élhetjük ma. Megéljük a jóságot, a bizakodást, a szabadságot, amit akkor elnyomtak, de nem mégsem sikerült legyűrni az embert. Keresztény hitünkkel tartsuk ébren ezt az optimizmust, hogy akár mi is hősökké válhassunk. Legyünk rá büszkék, hogy van mit ünnepelnünk, van, mire büszkének lenni.”

Az igazgató atya megköszönte a támogatóknak, hogy bár eredetileg 2-3 évre terveztük a gumiudvar és a Kaszap István tornacsarnok felújítását, alig 9 hónap alatt megvalósulhatott mindkét projekt.

Az udvar és a tornacsarnok megáldása rövid paraliturgia keretében zajlott: A Szentírásból Szent Pál szavait olvasta fel egy diák: „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.”

A diákok imádságban áldást kértek a jótevőkre, a tanárokra, munkatársakra és szüleikre. Ferenc atya így zárta az imádságot: „Az udvar fontos hely az iskolában, a jó hangulat helye, barátság, egészséges élet helye. A csarnok is nagyon fontos, ahol a komoly szakmai munka folyik, de az udvar az, amit azonnal meglátunk, amikor belépünk. Amikor elkészült, először szinte megilletődtünk, hogy milyen jó minőségű udvarunk lett. Bízom benne, hogy még sokáig szolgálja majd az egészségünket és a közösséget. Legyen ez az udvar az örömteli játék, tisztelet, szeretet színhelye. Akik itt összejönnek, gazdagodjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában és az Isten dicsőítésében.”

Az ünnepély után az igazgató atyát még kamera elé állította egy TV stáb, aztán a meghívott vendégek találkoztak az ebédlőben. Az igazgató atya az ünnepély utáni agapén külön, még egyszer köszöntötte a vendégeket, és kiemelte Tringel Istvánné Mariann pályázati referens munkáját, „Hiszen ő volt a lebonyolítás egyik kulcs szereplője. Ő volt az, aki összefogta a szálakat.”
Kollár Tamás úr, a projekt egyik támogatója elmondta: „Ilyen célt, ahol a gyerekek tanulása, sportolása a cél, csak melléállni lehet, a kettő itt kiegészíti egymást.”
Barabás Ernő úr jót nevetett, amikor megkérdezték, miért támogatta ezt a projektet: „Idejárnak a gyerekeim, de persze, nemcsak ezért. Legyen az iskola, egyház, kórház – mi mindent igyekszünk támogatni, minden nemes cél mögé odaállni.”
Tringelné Mariann elmondta: „Decemberben kaptuk meg a TAO támogatást, ez után, 2018 januárjában indítottuk el a gyűjtést kampány és projekt formájában. Miskolc város önkormányzata és támogatóink is hozzájárultak, így valósulhatott meg mindössze 9 hónap alatt mindkét felújítás.” A beruházás a társasági adóból állt össze, amit a Magyar Kosárlabda Szövetségnek a támogatásából kapott az iskola. 30 százalék önrészt kellett még hozzátenni, amit meg kellett előlegezni, ezért a gyűjtés továbbra is folyik.
Üszögh Lajos úr, JNA kuratóriumi tag a műsort is méltatta: „Én el is érzékenyültem a műsoron, még a könnyem is kicsordult. Az különösen tetszett, hogy a diákok, még a szólóénekesek sem - akik pedig olyan szépen énekeltek, hogy egyeseknek libabőrös lett a hátuk - nem sztárok akartak lenni, hanem csak odatették magukat, és gyönyörűen szerepeltek.

KIVITELEZŐK:
1. JMZ-Sport Hungary Kft – Udvar kivitelezője
2. Firstfloor.com Kft – Sportparketta kivitelező
3. Mátrix Villszer Kft – Sportcsarnok kivitelezője

Last modified on Monday, 05 November 2018 09:43