• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
Friday, 13 October 2017 14:15

Bűnmegelőzési tábor

A nyár utolsó napjait az osztályommal Kurtabércen töltöttük, bűnmegelőzési táborban. Ez a tábor három napos volt, velünk tartott az új osztályfőnökünk és egy rövid időre a pótosztályfőnökünk is csatlakozott. A programot Majó Márk tanár úr és egy rendőrtiszt tartotta.

Ngoc József SJ vietnámi jezsuita egy éve tanul magyarul. A 6. B osztály meghívta őt az őszi osztálykirándulásra. Beszámolóját olvasva szinte megdőlni látszik mindaz, amit eddig a magyar nyelv nehézségéről hittünk... 
"Hálát adunk Jézus Krisztusnak, hogy október 7-én minden osztálynak egy szép családi napja volt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Mi, a két vietnámi jezsuita, a 6. B osztállyal és szüleikkel (kb. 80 fő) töltöttük ezt a mozgalmas és örömteli napot. Ez jó lehetőség volt arra, hogy ne csak biciklizzünk, beszélgessünk, együtt játsszunk, hanem jobban megismerjük egymást.

Last modified on Friday, 13 October 2017 14:14
Monday, 02 October 2017 08:22

A tanév első nyílt napja

Háromszáz érdeklődő szülő és diák érkezett iskolánkba szeptember 26-án, a tanév első nyílt napjára. A vendégeknek P. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya tájékoztatót tartott, majd 5-6 és 8-9. évfolyamos órákat látogathattak. Kis csoportokban bejárhatták az iskola épületeit, a kollégiumokat, a könyvtárat, a kertet, a sportpályát, a templomot, és a különböző létesítményeket. Az "idegenvezető" tanárok meséltek az iskoláról, válaszoltak a kérdésekre. A leendő ötödikesekre elsősorban az iskola nagysága tett mély benyomást, és hogy "itt minden van, és ugye, nem fogunk eltévedni?" A kicsik szüleit a logisztika és a kollégium is nagyon érdekelte, hogyan jutnak el a kollégisták a különböző iskolán kívüli tevékenységekre, hogyan tanulnak délután, hogy zajlik a kollégiumi élet. A szünetekben a gumiudvaron "terülj asztalkámmal", frissítőkkel és szendvicsekkel várta a látogatókat a Loyola Étterem csapata. Köszönjük a szervezést és az együttműködést minden munkatársnak, akik a nyílt nap logisztikai bravúrjában részt vettek, és külön a 7. és a 11. évfolyamos diákok segítségét a kísérésben és a székpakolásban. A következő nyílt nap november 22-én, szerdán lesz. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődő 4. illetve 8. osztályos diákokat és szüleiket.

Last modified on Monday, 02 October 2017 09:05

Saju atyát ezúttal az Ars Sacra Fesztivál megnyitójára hívták meg Budapestre, majd iskolánkba is ellátogatott, most második alkalommal. Az Internet tele van vele, a „táncoló jezsuitával” aki valóban roppant egzotikus, meg jó fej is, na de.. és akkor következik jobb esetben némi fejcsóválás, kínos mosoly, de nem ritka a felháborodás, az értetlenség sem, a szenvedélyes „hitvédő” kirohanások. Az Ars Sacra fesztivált pedig, valószínűleg nem véletlenül, Saju atya nyitotta meg:
A 2017-es Fesztivál idei mottója: Ne féljetek!
Amikor megkérdeztem, mi a küldetése, ezt válaszolta:

Last modified on Thursday, 28 September 2017 07:53

A tudásunk gyarapítása nem érhetett véget a matekórán, hanem az esti szabadidőben önfejlesztés céljából könnyebb-nehezebb feladatokat oldhattunk meg.

Friday, 22 September 2017 14:23

Vendégünk Petrás Mária

Az Isteni Ige temploma, vagyis az Avasi jezsuita templom búcsúja alkalmából érkezett Miskolcra Petrás Mária, aki varázslatos hangulatú kerámiáival és még varázslatosabb hangjával vált híressé nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte. Az erdélyi csángó művésznő nemzeti viseletében, mint a hagyományok megtestesülése állt a diákság elé a H1, vagyis a hét első órája keretében. Nemcsak ruhája, beszéde is archaikusnak tűnt a modern környezetben. Elmesélte, hogy milyen kalandos és küzdelmes úton vált keramikus művésszé, beszélt műveiről, és arról a percről, amikor rájött, hogy „csak az Istennel kell foglalkoznom”. Azóta minden műalkotása Istenbe vetett mélységes, élő, elevenítő hitéről, istenszeretetéről, a Szűzanya iránti odaadásáról mesél. A beszélgetés végén szerényen így szólt, „Most egy egész kis rövidet eléneklek nektek. Nem is, inkább három kis rövidet.” A felsős gimnazistákkal zsúfolt templomban, olyan mély csend lett, hogy a légy zümmögése, meg a fű növése, meg a hasonló abszurd hasonlatok nem is lennének elegek azt leírni. A kérdésre: „Mi fogott meg benne legjobban?” minden diák habozás nélkül azt felelte: az éneklése. Visszavárjuk Máriát.

16 diák és 2 edző vonult (f)el Jávorkútra szeptember 18-án, hogy öt napon át éjt nappallá téve mélyen elgondolkodjanak magasabb matematikai feladatokon. A felsősök tavalyi sikeres edzőtábora után idén második alkalommal kapnak lehetőséget a bátrak és félelmet nem ismerők, hogy minden bút-gondot-bajt elfeledve, Jávorkút kristálytiszta levegőjében matekozzanak edzőik, Toró Csaba tanár úr és ifj. Polák Péter öregdiákunk biztatásától kísérve. Izgatottan várjuk, milyen benyomásokkal térnek haza!

Tuesday, 12 September 2017 13:09

A Cinegék fellépése Szilvásváradon

Fellépéssel nyitotta az új tanévet a Cinege énekegyüttes. Szeptember 2-án, szombaton a XVI. Szilva Napot rendezték meg Szilvásváradon, ahol Dobos Lilla, Mérai Alexa 7.b, Sólyom Csillag Virág, Tutinka Sára és Váradi Mirjam 7.a részvételével mutatkozott be az együttes.
Mislai-Szilasi Ildikó felkészítő tanár vezetésével, népdalcsokrok előadásával színesítették a programot. Köszönjük a meghívást Dobosné dr. Kvesztár Henriettának.

Last modified on Tuesday, 12 September 2017 13:17

A nyitó értekezletek előtt két napos, vidám lelkigyakorlattal készült a gimnázium tanári közössége az új tanévre. Felsőtárkány helyes kis retro szállodája és a szépséges környék, a tópart volt a helyszín, ahol Zoli atya négy előadása, szentmise, változatos csoport foglalkozások, a teremtett világ szépségére rácsodálkoztató meditatív séta, asszociatív kártyabarlang, közös éneklések, imádságok, rengeteg kávészünet és a poénok megállíthatatlan sorozata hozta össze a nyári szünetben szétszéledt pedagógus csapatot.

Last modified on Tuesday, 29 August 2017 15:29

Vendégeink Beata Rudnyczka-Szyba és Marcin Cziomer az Európai Szociális Alap Knowledge Education Development Programlának keretében jöttek iskolánkba, tapasztalatcserére, vagy mai divatos kifejezéssel „job shadowing”-ra. A két lengyel pedagógus a krakkói Kosztka Szent Szaniszló jezsuita gimnáziumból érkezett hozzánk, és elsősorban órákat látogattak, kollégákkal és diákokkal beszélgettek, május 21-től 26-ig.

Last modified on Wednesday, 05 July 2017 10:07
Monday, 03 July 2017 16:26

Tanévzáró ima

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra.
Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek.
Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!       (Szent II. János Pál)

Last modified on Monday, 03 July 2017 16:35

Bolíviában 2010-ben hoztak egy olyan törvényt, amivel a lakosság minimum 90%-a egyetért. Már ez is meglepő manapság, de az még érdekesebb, hogy a törvény egy olyan hölgyet védelmez, aki, bár hatalmas, és egyetlen rezdülésével népeket is elpusztíthat, mégis kiszolgáltatott az emberek kénye-kedvének, és védelemre szorul. Hurtado atya pedig a nemes hölgyet védelmező lovagok egyike, aki nem karddal és fényes páncélban, hanem egyetemi előadásaival és tollával védelmezi a fenséges hölgyet, népszerűsíti a törvény alapgondolatait. Hurtado atya a Posticum Movimentum Iuventus Christianae, nagyváradi ifjúsági katolikus mozgalom meghívására érkezett Európába. Bolívia kormánya az emberiség történetében először, törvényt hozott „Pachamama,” a Földanya jogainak védelmére. „Van gyermekek jogait védő törvény, védjük a fiatalok, a nők, a különböző csoportok jogait. Ugyanúgy kell védeni édesanyánk, Pachamama jogait is” érvelt egy bolíviai pásztor a bemutató filmben. A törvény az ország lakosságának 90%-át alkotó bolíviai bennszülött népek spiritualitásából táplálkozik, mely szerint a teremtett világban minden élő, és joga van az élethez, és azt a jogot tiszteletben kell tartani. A törvénnyel részletesebben ITT ismerkedhetünk meg.http://therightsofnature.org/bolivia-law-of-mother-earth/

Last modified on Thursday, 22 June 2017 13:34
Page 10 of 12