• Programok
  • Hírek
  • Aktuális hírek
  • A Dr. Seregély István Multifunkciós Közösségi Tér és a Dr. Velkey László természettudományos laboratóriumok ünnepélyes megáldása – Május 14.

A Dr. Seregély István Multifunkciós Közösségi Tér és a Dr. Velkey László természettudományos laboratóriumok ünnepélyes megáldása – Május 14.

Május 14-én szenteli fel Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium oktatási infrastruktúra fejlesztésének köszönhetően elkészült Multifunkciós Közösségi Teret, három természettudományos laboratórium-szaktantermet és három, egyéb oktatási célú közösségi termet. Az iskolai és más nagyobb rendezvényeket befogadó épületet Dr. Seregély István érsekről nevezi el az intézmény, az elkészült természettudományos laboratóriumok és közösségi termek Dr. Velkey László professzor nevét viselik. Résztvevők: Kórus, Teljes iskolai közösség, Protokoll vendégek: Szülők és jótevők, Kiemelt vendégek: P. Vízi Elemér SJ, Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Bódis József oktatási államtitkár, Kriza Ákos polgármester, Miskolc MJV. Az ünnepély programja:

 11:00 Köszöntő 
11:05 Diákjaink bevezető előadása - P. Holczinger Ferenc SJ, Iskolaigazgató köszöntője
11:20 P. Vízi Elemér SJ, tartományfőnök köszöntője
11:30 Épületek megáldása - Dr. Ternyák Csaba érsek atya vezetésével 
12:00 Dr. Bódis József (EMMI) oktatási államtitkár köszöntője 
12:10 Ünnepi köszöntő: Kriza Ákos, Polgármester, Miskolc MJV
12:20 Köszönetnyilvánítás  
12:45 Állófogadás az iskola éttermében

A Jezsuita Rend a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium oktatási infrastruktúra fejlesztésére nyert 567,42 millió forint vissza nem térítendő támogatást az EFOP-4.1.1-15-2016-00032 sz. pályázat keretein belül, mely projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, hazai és saját forrással kiegészítve.

A projektben két olyan fejlesztés is megvalósult, amelyek engedélyköteles munkákkal jártak együtt: Multifunkciós kreatív közösségi tér létrehozása és a Szent József épület bővítése további 2 emelettel. E mellett újabb napelem kapacitással is bővült az intézmény, ami csökkenti az energiafüggőséget és a fenntartási költségeket is. A Szent József épület első plusz emeletén 3 db természettudományos terem (kémia, biokémia, fizika) került kialakításra a hozzá szükséges szertárhelyiségekkel és bútorzattal együtt. A második plusz térben 3 db szabadon használható foglalkoztató, közösségi célú helyiséget alakítottunk ki. Az új szintekre való feljutáshoz külön lépcsőt (lépcsőházat) építettünk. A +1 szintre az akadálymentes feljutást a meglévő lift biztosítja, a tetőtérhez új lépcsőjáró berendezés felszerelését végeztük el.

Az iskola folyamatos bővülésével párhuzamosan a diákság igényei is megnőttek, így felmerült az igény egy multifunkcionális terem kialakítására, mivel az intézmény nem rendelkezik aulával. A Dr. Seregély István multifunkcionális terem egyrészt nagyobb iskolai rendezvények lebonyolítására szolgál, másrészt osztott, mozdítható fala segítségével osztályteremmé is alakítható.

 

Last modified on Wednesday, 15 May 2019 12:39