• Programok
  • TÁBOROK
  • Cserkésztábor
  • Címkéhez tartozó cikkek: országos kompetenciamérés

A 6., 8. és 10. évfolyam tanulói részt vesznek az országos kompetenciamérésben 2017. május 24-én, szerdán. A részletekről az Igazgató atya levele ITT olvasható. Ezen a napon részükre a tanítási órákat nem tartjuk meg, ehelyett 4-szer 45 perces tesztet írnak matematikából és szövegértésből. A tesztek megírása, illetve az ebéd után, hozzávetőleg 12:30-kor a diákok – a napközisek kivételével – hazamehetnek. Csak a délutáni szakkörök és egyéb tanórán kívüli foglalkozások lesznek megtartva.

Közzétéve BELSŐ VIZSGAREND