• Fejlesztések
  • Displaying items by tag: papszentelés

Ad maiorem dei gloriam - Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Örömmel tudatjuk, hogy Grunda Dávid öregdiákunkat, Manel Nin püspök atya (Görögország apostoli exarchája) 2018. április 15-én a 11 órai Szent Liturgia keretében – a kenethozó asszonyok vasárnapján – Szocska A. Ábel kormányzó atya közreműködésével, a Máriapócsi Kegytemplomban görögkatolikus áldozópappá szenteli. Dávid többgenerációs papi családból származik. Érettségi után, 2010-ben Belgiumba ment, ahol a Bárka Közösségben, fogyatékkal élőkkel foglalkozott hat hónapig. Ezután egy időre Bonnba utazott, majd 2011 szeptemberében megkezdte előkészítő évét a papi szemináriumban, Nyíregyházán. Három évig Nyíregyházán, majd három évig Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen és a Pápai Görög Kollégiumban tanult. Jelenleg Máriapócson szolgál diakónusként, az egyházközség pasztorális munkáját segíti. Imádkozzunk szentelendő öregdiákunkért!

Published in Fényi Alumni