Szent II. János Pál pápa

100 éve született Szent II. János Pál pápa, akit a fiatalok pápájaként emlegetnek. A krakkói érsekből lett pápa a magyar fiataloknak ezt üzente, amikor Budapesten járt:
„Kedves Magyar Fiatalok! »Jézus ránézett és megszerette.« (Mk 10,21) Így említi az Evangélium Jézus találkozását a gazdag ifjúval. Az Úr ugyanígy tekint minden emberre. Gyöngéd tekintete így néz a ti arcotokra is.
És én, az Ő nevében, megölellek titeket. Tudva tudom, hogy...

ti vagytok a magyar egyház élő reménysége, hazátok ígéretes tavasza.
Isten szeret benneteket, mert Ő maga is fiatal, egészen különös módon fiatal. Talán furcsának hangzik ez a kijelentés, hiszen hozzá vagyunk szokva, hogy »aggastyánnak« képzeljük el őt, (...) Mégis, Isten fiatal, mert az öröklét jelenében él!
Azt kívánja tőletek, hogy magatokat egyre teljesebben megvalósítva töltsétek be hivatásotokat.”
(II. János Pál beszéde 1991. augusztus 19-én este Budapesten, a Népstadionban)
„Ne féljetek attól, hogy szüntelenül visszatérjetek Krisztushoz, az Élet forrásához!(...) Krisztus arra hív titeket, hogy helyezzétek belé bizalmatokat, és kövessétek őt a házasság útján, a papság és a megszentelt élet útján!
Ne féljetek a szívetek csendjében meghallgatni az Urat, aki szól hozzátok!”
(II. János Pál pápa beszéde 2000. április 14-én Rouenban a fiatalokhoz)

Ízlelgesd és vedd komolyan! Az örök fiatal Isten minden fiatalt meghív, közénk jön, szólongat és átölel!