Bérmálás

„... imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket” (ApCsel 8,15-17). A bérmálás napja a megkeresztelt lélek pünkösdje. A bérmálás szentségében a Szentlelket és az ő erejét veszed, mint az apostolok pünkösd ünnepén. Az Igazság Lelke száll rád, és megerősít, hogy hitedet állhatatosan megvalljad, és annak szellemében élj. A keresztségben a krisztusi életre születtél, a bérmálásban nagykorúságra jutsz Krisztusban.

Ezután Krisztus teljes korú követője, országának teljes jogú polgára vagy. Nagy nap a bérmálás napja, ezért jól fel kell készülnöd rá: a Szentlelket, az erő és a szeretet lelkét készülsz a lelkedbe fogadni. Ez a Lélek tesz nagykorúvá, azaz önállóvá, hogy megállj a magad lábán, előre menj tudatosan, ne nézz jobbra-balra, ne törődj vele, hogy tetszik-e az embereknek, amit teszel: csak Istennek és önmagadnak akarj tetszeni.
Ez mindannyiunknak szól, de most a héten különösen a bérmálkozásra készülőkért imádkozzunk, hogy követni tudják a Szentlelket!