Május – Mária hónapja

Május első napjaiban különös szeretettel, figyelemmel és hálával fordulunk az édesanyák felé. Ne feledkezzünk el égi édesanyánkról sem!
A nagy Mária-tisztelő Szent II. János Pál pápa így ír a Redemptoris mater kezdetű enciklikájában: „A különböző népek és nemzetek közül azok, amelyek a földön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztusnak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát, nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához, és bizalommal járulnak hozzá mint anyához, hanem az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz.” Mi, magyarok immár egy évezrede tapasztaljuk Mária különös oltalmát. Májusban fejezzük ki hálánkat egy-egy tized rózsafüzér elimádkozásával, s imádságos lélekkel vegyünk részt a májusi ájtatosságokon.

Last modified on Sunday, 13 May 2018 18:12