Bérmálás - nagykorúság Krisztusban

„... imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.” (ApCsel 8,15-17) A bérmálás napja a megkeresztelt lélek pünkösdje. A bérmálás szentségében...

a Szentlelket és az ő erejét veszed, mint az apostolok pünkösd ünnepén. Az Igazság Lelke száll rád, és megerősít, hogy hitedet állhatatosan megvalljad, és annak szellemében élj.
A keresztségben a krisztusi életre születtél, a bérmálásban nagykorúságra jutsz Krisztusban. Ezután Krisztus tudatos követője, országának teljes jogú polgára vagy. Nagy nap a bérmálás napja, ezért jól fel kell készülnöd rá: a Szentlelket, az erő és a szeretet lelkét készülsz a lelkedbe fogadni. Ez a Lélek tesz nagykorúvá, azaz önállóvá, hogy megállj a magad lábán, tudatosan menj előre, ne nézz jobbra-balra, ne törődj vele, hogy tetszik-e az embereknek, amit teszel. Csak Istennek és önmagadnak akarj tetszeni!
Ez mindannyiunknak szól, de most a héten különösen a bérmálkozásra készülőkért imádkozzunk, hogy követni tudják a Szentlelket!

Last modified on Monday, 21 May 2018 17:29