Engedelmesség

Modern világunkban az engedelmesség már-már szitokszóként hat. Az ellenkezés, az akaratosság, a dac, sőt a lázadás - furcsa módon kezdenek pozitív fogalmakká válni. Nekünk, keresztények számára az engedelmesség mindig Istenre, az Atyára irányul, akinek akarata elsősorban a parancsokból ismerhető meg. A Bibliában számos helyen kapunk útmutatást arra is, hogy a gyermek köteles engedelmeskedni a szüleinek, a beosztott a...

fölöttesnek, a gyülekezet tagjai az elöljárónak (természetesen csak akkor, ha nem Isten parancsaival ellentétes dolgot kíván). „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek őket, mert ők vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra. (Zsid 13,16-17) Az engedelmesség tehát az Isten iránti bizalmam és szeretetem kifejezése is, mert hiszem, hogy az Atya jót akar nekem és olyan emberekre bízott, akik a javamat akarják. Ezen a héten tudatosan figyeljünk arra, hogy zúgolódás nélkül, készségesen teljesítsük azoknak a kéréseit, akik felelősek értünk.

Last modified on Sunday, 04 November 2018 17:35