• Lelkiség
  • Heti gondolat
Sunday, 01 September 2019 18:41

Tanévkezdés boldogan?

„Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100,1-2)
Öröm, jókedv, örvendezés, gondtalanság, felhőtlenség, vidámság – ezek a boldogság szó szinonimái. Ezeket hallva a legtöbb embernek a szünet, a vakáció, a nyaralás jut eszébe. Pedig Isten azt akarja, hogy mi mindig boldogok legyünk. Ő nem szűkmarkú, nem korlátozza az örömünket, vidámságunkat néhány hétre, hónapra. Isten az előttünk álló tanévben is sok-sok boldog napot tartogat számunkra. Rajtunk múlik, hogy ezt észrevegyük, megéljük!

Last modified on Sunday, 01 September 2019 19:01
Monday, 10 June 2019 21:15

Ne aggódjatok!

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? ... a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,25-34)

Monday, 03 June 2019 14:42

A nemzeti összetartozás napja

1920. június 4-e óta óriási seb tátong a magyar emberek szívében. Illyés Gyula szerint „magyar az, akinek fáj Trianon”. Emlékezünk, búsongunk, háborgunk, megkíséreljük...

Last modified on Tuesday, 04 June 2019 12:01
Monday, 27 May 2019 09:39

Őrizd a kincset!

„ ... őrizzétek szentül szívetekben az Úr Krisztust. Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek.” (1 Pét 3,15)
Amikor hitetlen emberek között él, tanul vagy dolgozik egy keresztény, aki komolyan veszi Jézus tanítását, és igyekszik aszerint élni minden nap, előbb-utóbb feltűnik a körülötte élőknek, hogy az ő értékrendje más, kilóg a környezetéből: például...

Last modified on Monday, 27 May 2019 09:42
Monday, 20 May 2019 09:06

Erőforrásunk Isten

Egy nehéz, témazárókkal teli hét, vagy egy-egy vizsga után biztosan érezted már te is, hogy nagyon elfáradtál, nem bírod tovább. De azt is tudod, hogy másnap is várnak rád az újabb feladatok, kihívások. Nincs megállás.
Ilyenkor egy kiadós, pihentető alváson túl szükségünk van még valamire. Nekünk, hívő embereknek ez az erőt adó forrás: Jézus. Ő konkrétan biztat is bennünket:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28)
Ezen a héten használd ki ezt a lehetőséget! Merj Jézus lábához leülni, a szemébe nézni és elmondani neki, hogy kimerültek a tartalékaid. Kérd a segítségét, kérd, hogy Ő adjon erőt, töltsön fel energiával.
Last modified on Tuesday, 21 May 2019 08:49
Monday, 13 May 2019 12:00

Jézus, a jó pásztor

"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn10,11) 
A XXI. századi embernek, különösen, ha városban él, nincs tapasztalata arról, hogy mi a pásztorok feladata, hogy milyen egy jó pásztor. Pedig Jézus nem véletlenül azonosítja magát a pásztorral. Avval az emberrel, akire hatalmas kincset bíznak, akinek a felelőssége, hogy a nyáját mindenáron megvédje, gondoskodjon minden szükségletéről. Ez nem csupán munka, ez igazi hivatás. És ezt a küldetést kapják két évezrede a papok a felszentelésükkor. De most nézzük a másik „szereplőt”, a nyájat, a bárányokat, akik mi vagyunk! Ismerem, meg akarom ismerni a Pásztort? Tudok, akarok ráhagyatkozni? Képes vagyok Őt követni? Elhiszem, amit mond? Vagy netán buta birka módjára megyek a saját fejem után, egyenesen a gonosz vadállatok karmai közé?

Monday, 06 May 2019 12:11

Május - Mária hónapja

Oltalom... Mi, emberek vagyunk a legesendőbb élőlények a világon: születésünk után nekünk van a leghosszabb ideig szükségünk arra, hogy szeretettel gondozzanak, oltalmazzanak. És az évek múlásával fiatalként, felnőttként egyaránt tapasztaljuk, mennyire fontos, hogy legyen valaki, akire mindig számíthatunk, aki segít a bajban, megvéd a gonosztól, megvigasztal, ha szomorúak vagyunk. Nekünk, katolikusoknak ez a Valaki: ...

Last modified on Monday, 06 May 2019 12:26
Monday, 29 April 2019 09:20

Küldetésetek van!

Ezen a héten minden a 12.-esekről, az ő ballagásukról szól. Valószínűleg mindenki igyekszik búcsúzóul valami bölcset és hasznosat tanácsolni nekik. A Szentírás sorai is ezt teszik: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)
Igen, küldetésetek van! A Szi...

Last modified on Monday, 29 April 2019 09:25
Sunday, 14 April 2019 15:10

Tavaszi megújulás

Tavasszal megújul a világ körülöttünk, kisüt a nap, csicseregnek a madarak, kizöldellnek a fák, illatoznak a virágok. Ez remek alkalom arra, hogy mi is megújuljunk. Mit kell ezért tennünk? 1. Akard a változást! 

Last modified on Sunday, 14 April 2019 15:26
Tuesday, 09 April 2019 09:29

Megbocsátás

Az elmúlt napokban a megtérés volt a heti gondolat központi témája. Remélhetőleg sikerült megtenni az első lépéseket az atyai ház felé, kérni az Úr bűnbocsánatát. A vasárnapi Evangéliumban a házasságtörő asszony példázata pedig már egy újabb feladatra figyelmeztet: „ Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” (Jn 8,7)
Jézus mindannyiunknak mondja, hogy csak akkor kérhetjük Isten megbocsátását, ha mi is irgalmasak tudunk lenni embertársainkkal. Naponta imádkozzuk a Miatyánkban, hogy ”bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.
Vegyük komolyan ezeket a szavakat!

Last modified on Tuesday, 09 April 2019 09:31
Tuesday, 02 April 2019 18:31

Tékozló fiúk

„... vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.” (Lk 15,32)
Ki ne ismerné a tékozló fiú történetét? Időről-időre érdemes átelmélkednünk, hogy az aktuális élethelyzetünkben melyik fiú állapota illik ránk.
Netán olyan mélyre kerültem, mint a fiatalabb fiú, és magam sem tudom elképzelni, hogy a Mennyei Atya visszafogadna a házába? Vagy talán otthon élek, mint az idősebb testvér, de lelkileg nagyon távol vagyok az Atyától, nem is értem  őt? Akár így, akár úgy, MEG KELL TÉRNEM! Vissza kell találnom az apai házba! Ima, böjt, az irgalmasság cselekedetei, gyónás...A Mi Atyánk mindenesetre haza várja mindegyik gyermekét!

Last modified on Tuesday, 02 April 2019 18:35

Az ember életének nagy eseményeit rendszerint megelőzi a felkészülés időszaka: a születés előtt 9 hónap, a házasság előtt a jegyesség, de a nyelvvizsgára és az érettségire is készülni kell, hogy jól sikerüljenek. Az egyházi ünnepek előtt sincs ez másként. Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra hónapokon keresztül készülünk, a karácsonyt megelőzi az advent, a húsvétot a nagyböjt. Fontos, meghatározó időszakok ezek, ha nem használjuk ki ezt az időt, nem biztos, hogy lesz alkalmunk pótolni az elszalasztott lehetőséget. Húsz nappal ezelőtt volt hamvazószerda, több mint 480 órája elkezdődött a nagyböjt...

Last modified on Monday, 25 March 2019 09:35
Page 2 of 8