• Lelkiség
 • Lelkészségi hírek
Monday, 24 April 2017 08:14

Az irgalmasság

„...én azonban az Úrba vetem bizalmamat. Ujjongva örvendek irgalmasságodnak, hisz megláttad megalázottságomat, észrevetted ínségemet, és nem juttattál ellenség kezére, sőt tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 30,7-9)

Wednesday, 19 April 2017 12:48

Iskolamisszióban Fülöpön, a Parázzsal

A mai napon átélt élmények kapcsán úgy érzem magam, mint egy gyerek! Mint egy gyerek, aki nem bír addig várni, hogy kész legyenek a fényképek és a fotókkal együtt jelenhessen meg a cikk! Még nincsenek a birtokomban fotók, de az átélt élmények kikívánkoznak belőlem, meg akarom osztani azokat! Íme: Lélekig hatoló lelki nap... A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 30 tanulója és 5 felnőtt pedagógusa, illetve lelki vezetője tisztelte meg jelenlétével intézményünket.

Last modified on Wednesday, 19 April 2017 12:56
Tuesday, 04 April 2017 12:17

Parázsos iskolamisszió lesz Fülöpön

A Debrecentől negyven kilométerre található Fülöp falu iskolájába alig 130 diák jár. Az iskola csak ősszel lett katolikus és a diákok nagy többsége meg nem sokat tud a hitről. Ezért egy csapat Parázs taggal elmegyünk hozzájuk csütörtökön (április 6-án), hogy megmutassuk a szentmise szépségét. Sokat fogunk játszani velük, megtanítjuk a Miatyánk mutogatással, és egy hangulatos zárószentmisében közösen örülünk majd az Istenne.
Kérjük, hogy imádkozzatok értünk, hogy átadhassunk valamit abból az örömből és szeretetből, amit Jézus Krisztustól kaptunk.

Last modified on Tuesday, 04 April 2017 14:11
Sunday, 02 April 2017 17:08

Szent II. János Pál pápa


12 éve hunyt el Szent II. János Pál pápa, akit a fiatalok pápájaként emlegetnek. A krakkói érsekből lett pápa a magyar fiataloknak ezt üzente, amikor Budapesten járt:
„Kedves Magyar Fiatalok! »Jézus ránézett és megszerette.« (Mk 10,21) Így említi az Evangélium Jézus találkozását a gazdag ifjúval. Az Úr ugyanígy tekint minden emberre. Gyöngéd tekintete így néz a ti arcotokra is. És én, az Ő nevében, megölellek titeket. Tudva tudom, hogy ti vagytok a magyar egyház élő reménysége, hazátok ígéretes tavasza. Isten szeret benneteket, mert Ő maga is fiatal, egészen különös módon fiatal.

Sunday, 26 March 2017 20:13

A lelki vakság

„Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” (1 Sám 16,7)
A Szentírásban nagyon sok szó esik a vakságról. A vasárnapi evangéliumban is Jézus meggyógyít egy születése óta vak embert. De ha figyelmesen vizsgáljuk a történetet, rá kell jönnünk, hogy valójában a lelki vakságról van szó, arról, hogy ez a fizikai vakságnál sokkal veszélyesebb.

Last modified on Sunday, 26 March 2017 20:18
Sunday, 19 March 2017 20:15

Kihez forduljak?

ELSŐSORBAN AZ ISKOLALELKÉSZHEZ LELKÉSZHEZ ÉS PSZICHOLÓGUSHOZ EGYARÁNT ELSŐSORBAN PSZICHOLÓGUSHOZ
HITKÉRDÉSEKBEN
 • Nem is vagyok vallásos, de foglalkoztat az a kérdés, hogy
 • Miért mondja azt az Egyház, hogy…?
 • Hogyan engedheti meg azt az Isten, hogy…?
 • Van egyáltalán Isten?
 • Mit jelent hinni? Tényleg hiszek? Mit kellene éreznem?
 • Van egyáltalán értelme valaminek?!
 • Hogyan segíthetnék valaki olyannak, aki nem hisz?
KAPCSOLATOM ISTENNEL
 • Szeretnék egy imát kérni … ért, vagy magamért.
 • Hogyan imádkozhatnék jobban? – szeretnék imádkozni tanulni
 • Olyan távol érzem Istent magamtól…
 • Szeretnék Istenhez közelebb kerülni
 • Mostanában olyan közel érzem magamhoz Istent
SZENTSÉGEK
 • Jó lenne gyónni, letenni mindazt, ami nyomaszt
 • Miért bűn az, hogy…?
 • Miért járjak misére?
LELKI ÚTKERESÉS
 • Hogyan követhetem Jézust?
 • Jó lenne, ha lenne lelki vezetőm, akivel rendszeresen tudok beszélni arról, ami bennem van, amerre az Isten vezet…
 • Szeretném megtalálni Isten akaratát az életemben…
 • Mi a hivatásom?
VALAKIVEL JÓ LENNE BESZÉLGETNI
 • Szeretnék beszélgetni valakivel, de nem tudom, hogy kezdjem el…
 • Úgy örülök, hogy el kell, hogy mondjam…
 • Szakítottunk, teljesen magam alatt vagyok…
 • Az utóbbi időben olyan furcsán érzem magam
 • Ezer dolog van bennem, és nem tudom, hogy fejezzem ki magam…
 • Ciki erről beszélni, de ki másnak mondhatnám el…
 • Szégyellem magam bizonyos dolgok miatt, de szeretnék előre lépni…
 • Újra és újra ugyanazok a problémáim, elég gáznak érzem, de hátha van tovább…
 • Csak legyen valaki most mellettem, nem is kell, hogy beszéljünk…
 • Sokat idegeskedem, aggódom
 • Minden olyan kilátástalan…
ÖNKÉP
 • Ki is vagyok én?
 • Miért vagyok ilyen szerencsétlen?
 • Miért történt ez velem?
 • Bárcsak olyan lennék, mint a többiek!
 • Hogyan javulhatna az önértékelésem?
KAPCSOLATOK
 • Hogyan tehetném jobbá kapcsolataimat?
 • Mostanában olyan nehéz a kapcsolatom a szüleimmel, testvéremmel, tanáraimmal, barátommal, barátnőmmel stb.
 • Hogyan találjam meg a kapcsolatot a másik nemmel?
 • Szerelmes vagyok
 • Otthon nagyon gáz a helyzet…
 • Valaki meghalt, aki közel állt a szívemhez
 • Beteg valaki, akit szeretek
 • Nagyon haragszom valakire
ÉLETVEZETÉS
 • Mi segít a döntésben?
 • Milyen pályát válasszak?
 • Mi legyen a célom?
SEGÍTSÉG!!! Nagy bajban vagyok, most kell a segítség!
ÉN
 • Szeretném felfedezni erősségeimet, képességeimet, jó tulajdonságaimat
 • Érdekel a pszichológia, szeretnék többet tudni róla
 • Vajon mennyi lehet az IQ-m? (csak szülői engedéllyel)
 • Hogyan fejleszthetném a memóriámat?
TANULÁS
 • Mindenki azt mondja, tudnék jobban is tanulni, de én nem hiszem…
 • Nem bírok koncentrálni - órán még hagyján, na de önálló tanuláskor!!
 • Kéne valami jó kis módszer, hogy jobban tudjam tanulni a ……-t
 • Hogyan tudnám magam rávenni a tanulásra???
ÉN ÉS MÁSOK
 • Szeretném jobban érezni magam az osztályban
 • Csak az érdekelne, hogyan segíthetnék valakinek, akinek szüksége lenne rá
 • Magányosnak érzem magam
 • Valaki folyton bánt, piszkál
 • Komolyabb konfliktusom van egy diáktársammal / tanárral / szülővel
KÖZÉRZETEM
 • Szeretném magam jobban érezni a bőrömben
 • Már régóta nem találok örömöt semmiben, nem érdekel semmi
 • Folyton fáradtnak érzem magam
ÉLETMÓD
 • Hogyan juthatna „mindenre” időm? (időgazdálkodás)
 • Túl nehezen alszom el
 • Félek, nehogy függő legyek (internet, cigi, stb.)
 • Evéssel, testsúllyal kapcsolatos kérdéseim lennének
FESZÜLTSÉGEK
 • Mit csináljak, ha majd’ fölrobbanok az indulattól?
 • Gyakran érzem feszültnek magam, lehet ezzel valamit kezdeni?
 • Relaxálni szeretnék
NEHÉZ HELYZETEK
 • Rémes dolog történt velem, alig merek rá gondolni
 • Szerintem senki más nincs ilyen nehéz helyzetben, mint én most...

 Last modified on Sunday, 19 March 2017 20:44

24-én, pénteken a Jezsuita Gimnázium újra csatlakozik a 24 óra az Úrért elnevezésű, Ferenc pápa által kezdeményezett mozgalomhoz. Ezen a napon alkalom nyílik a közös imádságra, a szentségimádásra és a nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Ez egy remek lehetőség arra, hogy az egyik legnagyobb kincsedet, az IDŐdet ajándékozd az Istennek. Rászánsz egy órát? Jézus ott lesz a fiú kollégium kápolnájában, és szeretne Veled találkozni!

Az idő…
Hogy megértsd, mennyit ér EGY ÉV,
kérdezd meg a diákot, akinek ismételnie kell.
Hogy megértsd, mennyit ér EGY HÓNAP,

Last modified on Sunday, 19 March 2017 19:58
Sunday, 12 March 2017 21:13

„Most van a kellő idő”

„ Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! … Az ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket is: ne vegyétek hiába az Isten kegyelmét. Azt mondja ugyanis: A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad. Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja!” (2Kor 5,20 - 6,2)

Last modified on Sunday, 12 March 2017 21:15
Monday, 06 March 2017 09:51

Ige és mobiltelefon

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”(Mt 4)

Nagyböjt első vasárnapján az evangélium Jézus megkísértéséről szólt. Ferenc pápa a vasárnap déli imádságában megszívlelendő párhuzamot vont Isten igéje és a mobiltelefon között:

Last modified on Monday, 06 March 2017 10:11
Monday, 27 February 2017 08:32

Ne aggódjatok!

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? … a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,25-34)

Last modified on Monday, 27 February 2017 08:39

A vasárnapi mise mindhárom olvasmányában utalás volt arra, hogy az Isten akarata az, hogy mi, emberek legyünk tökéletesek, legyünk szentek. Ez első hallásra félelmetesnek tűnik, hisz - magunkat ismerve - lehetetlen. De Isten nem kérne tőlünk olyat, amit ne tudnánk megvalósítani!

Nem aszkézist, nem is különleges erények csillogtatását vagy emberfeletti erkölcsi teljesítményt követel tőlünk, hanem „csupán” azt, hogy akarjuk Krisztust követni, akarjunk Krisztushoz tartozni. Nap, mint nap kérjük az Atyát, hogy segítsen egy fokkal szentebbé, jobbá válni. Így lépésről lépésre közelebb kerülhetünk az életszentséghez.

Last modified on Monday, 20 February 2017 11:58

Azt mondják, válságban van a család intézménye. Ha pedig ez igaz, akkor válságban van a világ, bizonytalan az emberiség jövője. Hiszen merné valaki azt állítani, hogy egy gyereknek nem a családban a legjobb felnőnie? Nem lehet véletlen, hogy Isten a fiát nem csupán Mária gondjaira bízta, hanem Szent Józsefére is.

Mindannyian boldogságra vágyunk, s ez kinek-kinek mást jelent. De az biztos, hogy a legtöbb embernek szüksége van egy társra, akivel családot alapít. (A mesék is úgy végződnek, hogy „világra szóló lakodalmat csaptak, és éltek boldogan, amíg meg nem haltak.”) Már szociológiai kutatások is bizonyítják, hogy a családban élő emberek egészségesebbek és tovább élnek. Persze a közös élet buktatókkal, nehézségekkel, sőt, áldozatokkal jár. Ezért fontos, hogy szentségi házasságot kössünk, mert így Isten kegyelmére is támaszkodhatunk.

Már ma kezdj el imádkozni azért, hogy Isten mutassa meg mi a Te hivatásod!

Már ma kezdj el imádkozni azért a fiúért/lányért, akit Isten társadul rendel!

Már ma kezdj el imádkozni azért, hogy ha eljön az idő, merj IGENt mondani!

Már ma kezdj el imádkozni azért, hogy az igenetek ÖRÖKRE kitartson!

Már ma adj azért hálát, mert Isten segítségével mindez sikerülni fog!

Last modified on Monday, 13 February 2017 11:06
Page 4 of 5