• Lelkiség
 • Lelkészségi hírek
Monday, 22 May 2017 09:36

Bérmálás

„... imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket” (ApCsel 8,15-17). A bérmálás napja a megkeresztelt lélek pünkösdje. A bérmálás szentségében a Szentlelket és az ő erejét veszed, mint az apostolok pünkösd ünnepén. Az Igazság Lelke száll rád, és megerősít, hogy hitedet állhatatosan megvalljad, és annak szellemében élj. A keresztségben a krisztusi életre születtél, a bérmálásban nagykorúságra jutsz Krisztusban.

Kedves Ballagó Diákok! Kedves Testvérek!
1. Isten veletek – veletek az Isten
Isten veletek – szoktuk mondani búcsúzóul. E szokványos köszönés mögött egy nagyon mély igazság rejtőzik. Tényleg igaz: veletek az Isten. A mai olvasmányban többször is hallhattuk Isten ígéretét: „veled leszek, veled vagyok.” Istennek ez az egyik legjellemzőbb tulajdonsága: Ő Az, aki van, és aki velünk van.

Last modified on Thursday, 18 May 2017 14:07
Monday, 15 May 2017 08:57

„Ha engem megismertetek volna…”

Időnként eljátszom a gondolattal: ha Jézus most itt megjelenne köztünk, vajon felismerném? Hinnék a szavának? Ha nekem mondaná azt, hogy „aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál...” (Jn 14,12), kinevetném és bolondnak tartanám?
Ha csak az eszemre támaszkodnék, akkor Jézust egy szemfényvesztőnek vagy álmodozó őrültnek gondolnám. De ha megnyitom a szívemet és befogadom a Szentlelket, akkor már nem is tűnnek ezek a szavak olyan badarságnak. Persze ezért imádkozni kell, kitartóan, hittel. S abban biztosak lehetünk, hogy meg is kapjuk, mert Jézus ezt is megígérte: „Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt...” (Jn 14,14)

Last modified on Monday, 15 May 2017 09:10

A XXI. századi embernek, különösen, ha városban él, nincs tapasztalata arról, hogy mi a pásztorok feladata, hogy milyen egy jó pásztor. Pedig Jézus nem véletlenül azonosítja magát a pásztorral. Avval az emberrel, akire hatalmas kincset bíznak, akinek a felelőssége, hogy a nyáját mindenáron megvédje, gondoskodjon minden szükségletéről. Ez nem csupán munka, ez igazi hivatás. És ezt a küldetést kapják két évezrede a papok a felszentelésükkor.
De most nézzük a másik „szereplőt”, a nyájat, a bárányokat, akik mi vagyunk! Ismerem, meg akarom ismerni a Pásztort? Tudok, akarok ráhagyatkozni? Képes vagyok Őt követni? Elhiszem, amit mond? Vagy netán buta birka módjára megyek a saját fejem után, egyenesen a gonosz vadállatok karmai közé?

Last modified on Monday, 08 May 2017 09:49

Május elsején emlékezik meg a Katolikus Egyház Munkás Szent Józsefről. Mit tudhatunk erről az emberről?
• A hallgatás embere: egyetlen szavát se jegyezték le az evangélisták. József hallgat és teljesíti a kötelességét.
• A munka embere: számára az ácsmesterség nem teher, nem csak kenyérkereset, hanem szolgálat és az öröm forrása, egyfajta istentisztelet.
• A hit embere: fölismerte Isten szavát és elhitte azt, még ha emberileg lehetetlennek tűnt is.

Van mit tanulnunk Szent Józseftől! Kérjük bátran a közbenjárását!

Last modified on Tuesday, 02 May 2017 10:46
Monday, 24 April 2017 08:14

Az irgalmasság

„...én azonban az Úrba vetem bizalmamat. Ujjongva örvendek irgalmasságodnak, hisz megláttad megalázottságomat, észrevetted ínségemet, és nem juttattál ellenség kezére, sőt tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 30,7-9)

Wednesday, 19 April 2017 12:48

Iskolamisszióban Fülöpön, a Parázzsal

A mai napon átélt élmények kapcsán úgy érzem magam, mint egy gyerek! Mint egy gyerek, aki nem bír addig várni, hogy kész legyenek a fényképek és a fotókkal együtt jelenhessen meg a cikk! Még nincsenek a birtokomban fotók, de az átélt élmények kikívánkoznak belőlem, meg akarom osztani azokat! Íme: Lélekig hatoló lelki nap... A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 30 tanulója és 5 felnőtt pedagógusa, illetve lelki vezetője tisztelte meg jelenlétével intézményünket.

Last modified on Wednesday, 19 April 2017 12:56
Tuesday, 04 April 2017 12:17

Parázsos iskolamisszió lesz Fülöpön

A Debrecentől negyven kilométerre található Fülöp falu iskolájába alig 130 diák jár. Az iskola csak ősszel lett katolikus és a diákok nagy többsége meg nem sokat tud a hitről. Ezért egy csapat Parázs taggal elmegyünk hozzájuk csütörtökön (április 6-án), hogy megmutassuk a szentmise szépségét. Sokat fogunk játszani velük, megtanítjuk a Miatyánk mutogatással, és egy hangulatos zárószentmisében közösen örülünk majd az Istenne.
Kérjük, hogy imádkozzatok értünk, hogy átadhassunk valamit abból az örömből és szeretetből, amit Jézus Krisztustól kaptunk.

Last modified on Tuesday, 04 April 2017 14:11
Sunday, 02 April 2017 17:08

Szent II. János Pál pápa


12 éve hunyt el Szent II. János Pál pápa, akit a fiatalok pápájaként emlegetnek. A krakkói érsekből lett pápa a magyar fiataloknak ezt üzente, amikor Budapesten járt:
„Kedves Magyar Fiatalok! »Jézus ránézett és megszerette.« (Mk 10,21) Így említi az Evangélium Jézus találkozását a gazdag ifjúval. Az Úr ugyanígy tekint minden emberre. Gyöngéd tekintete így néz a ti arcotokra is. És én, az Ő nevében, megölellek titeket. Tudva tudom, hogy ti vagytok a magyar egyház élő reménysége, hazátok ígéretes tavasza. Isten szeret benneteket, mert Ő maga is fiatal, egészen különös módon fiatal.

Sunday, 26 March 2017 20:13

A lelki vakság

„Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” (1 Sám 16,7)
A Szentírásban nagyon sok szó esik a vakságról. A vasárnapi evangéliumban is Jézus meggyógyít egy születése óta vak embert. De ha figyelmesen vizsgáljuk a történetet, rá kell jönnünk, hogy valójában a lelki vakságról van szó, arról, hogy ez a fizikai vakságnál sokkal veszélyesebb.

Last modified on Sunday, 26 March 2017 20:18
Sunday, 19 March 2017 20:15

Kihez forduljak?

ELSŐSORBAN AZ ISKOLALELKÉSZHEZ LELKÉSZHEZ ÉS PSZICHOLÓGUSHOZ EGYARÁNT ELSŐSORBAN PSZICHOLÓGUSHOZ
HITKÉRDÉSEKBEN
 • Nem is vagyok vallásos, de foglalkoztat az a kérdés, hogy
 • Miért mondja azt az Egyház, hogy…?
 • Hogyan engedheti meg azt az Isten, hogy…?
 • Van egyáltalán Isten?
 • Mit jelent hinni? Tényleg hiszek? Mit kellene éreznem?
 • Van egyáltalán értelme valaminek?!
 • Hogyan segíthetnék valaki olyannak, aki nem hisz?
KAPCSOLATOM ISTENNEL
 • Szeretnék egy imát kérni … ért, vagy magamért.
 • Hogyan imádkozhatnék jobban? – szeretnék imádkozni tanulni
 • Olyan távol érzem Istent magamtól…
 • Szeretnék Istenhez közelebb kerülni
 • Mostanában olyan közel érzem magamhoz Istent
SZENTSÉGEK
 • Jó lenne gyónni, letenni mindazt, ami nyomaszt
 • Miért bűn az, hogy…?
 • Miért járjak misére?
LELKI ÚTKERESÉS
 • Hogyan követhetem Jézust?
 • Jó lenne, ha lenne lelki vezetőm, akivel rendszeresen tudok beszélni arról, ami bennem van, amerre az Isten vezet…
 • Szeretném megtalálni Isten akaratát az életemben…
 • Mi a hivatásom?
VALAKIVEL JÓ LENNE BESZÉLGETNI
 • Szeretnék beszélgetni valakivel, de nem tudom, hogy kezdjem el…
 • Úgy örülök, hogy el kell, hogy mondjam…
 • Szakítottunk, teljesen magam alatt vagyok…
 • Az utóbbi időben olyan furcsán érzem magam
 • Ezer dolog van bennem, és nem tudom, hogy fejezzem ki magam…
 • Ciki erről beszélni, de ki másnak mondhatnám el…
 • Szégyellem magam bizonyos dolgok miatt, de szeretnék előre lépni…
 • Újra és újra ugyanazok a problémáim, elég gáznak érzem, de hátha van tovább…
 • Csak legyen valaki most mellettem, nem is kell, hogy beszéljünk…
 • Sokat idegeskedem, aggódom
 • Minden olyan kilátástalan…
ÖNKÉP
 • Ki is vagyok én?
 • Miért vagyok ilyen szerencsétlen?
 • Miért történt ez velem?
 • Bárcsak olyan lennék, mint a többiek!
 • Hogyan javulhatna az önértékelésem?
KAPCSOLATOK
 • Hogyan tehetném jobbá kapcsolataimat?
 • Mostanában olyan nehéz a kapcsolatom a szüleimmel, testvéremmel, tanáraimmal, barátommal, barátnőmmel stb.
 • Hogyan találjam meg a kapcsolatot a másik nemmel?
 • Szerelmes vagyok
 • Otthon nagyon gáz a helyzet…
 • Valaki meghalt, aki közel állt a szívemhez
 • Beteg valaki, akit szeretek
 • Nagyon haragszom valakire
ÉLETVEZETÉS
 • Mi segít a döntésben?
 • Milyen pályát válasszak?
 • Mi legyen a célom?
SEGÍTSÉG!!! Nagy bajban vagyok, most kell a segítség!
ÉN
 • Szeretném felfedezni erősségeimet, képességeimet, jó tulajdonságaimat
 • Érdekel a pszichológia, szeretnék többet tudni róla
 • Vajon mennyi lehet az IQ-m? (csak szülői engedéllyel)
 • Hogyan fejleszthetném a memóriámat?
TANULÁS
 • Mindenki azt mondja, tudnék jobban is tanulni, de én nem hiszem…
 • Nem bírok koncentrálni - órán még hagyján, na de önálló tanuláskor!!
 • Kéne valami jó kis módszer, hogy jobban tudjam tanulni a ……-t
 • Hogyan tudnám magam rávenni a tanulásra???
ÉN ÉS MÁSOK
 • Szeretném jobban érezni magam az osztályban
 • Csak az érdekelne, hogyan segíthetnék valakinek, akinek szüksége lenne rá
 • Magányosnak érzem magam
 • Valaki folyton bánt, piszkál
 • Komolyabb konfliktusom van egy diáktársammal / tanárral / szülővel
KÖZÉRZETEM
 • Szeretném magam jobban érezni a bőrömben
 • Már régóta nem találok örömöt semmiben, nem érdekel semmi
 • Folyton fáradtnak érzem magam
ÉLETMÓD
 • Hogyan juthatna „mindenre” időm? (időgazdálkodás)
 • Túl nehezen alszom el
 • Félek, nehogy függő legyek (internet, cigi, stb.)
 • Evéssel, testsúllyal kapcsolatos kérdéseim lennének
FESZÜLTSÉGEK
 • Mit csináljak, ha majd’ fölrobbanok az indulattól?
 • Gyakran érzem feszültnek magam, lehet ezzel valamit kezdeni?
 • Relaxálni szeretnék
NEHÉZ HELYZETEK
 • Rémes dolog történt velem, alig merek rá gondolni
 • Szerintem senki más nincs ilyen nehéz helyzetben, mint én most...

 Last modified on Sunday, 19 March 2017 20:44

24-én, pénteken a Jezsuita Gimnázium újra csatlakozik a 24 óra az Úrért elnevezésű, Ferenc pápa által kezdeményezett mozgalomhoz. Ezen a napon alkalom nyílik a közös imádságra, a szentségimádásra és a nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Ez egy remek lehetőség arra, hogy az egyik legnagyobb kincsedet, az IDŐdet ajándékozd az Istennek. Rászánsz egy órát? Jézus ott lesz a fiú kollégium kápolnájában, és szeretne Veled találkozni!

Az idő…
Hogy megértsd, mennyit ér EGY ÉV,
kérdezd meg a diákot, akinek ismételnie kell.
Hogy megértsd, mennyit ér EGY HÓNAP,

Last modified on Sunday, 19 March 2017 19:58
Page 4 of 5