A dokumentumok PDF formátumban megtekinthetők

 1.  Pedagógiai program
 2. Házirend
 3. Szervezeti és működési szabályzat
 4. A Gimnázium és a kollégium nevelőtestülete
 5. A nevelő és oktató munkát segítők jegyzéke
 6. Az érettségi vizsgák (átlag) eredményei
 7. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 8. Nyitvatartási rend
 9. Éves program és eseménynaptár
 10. Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre
 11. Az externátusi lehetőségek igénybevételének lehetőségei
 12. Hétvégi házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai
 13. Az osztályok száma, tanulók száma az osztályokban
 14. Kollégiumi csoportok száma, a kollégisták száma a csoportokban
 15. Osztályozó és évközi vizsgák követelményei
 16. Felvételi tájékoztató
 17. Térítési díjak és kedvezményeklistája
 18. Csengetési rend
 19. Szakkörök, mindennapos testedzés
 20. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 21. A beiratkozásra meghatározott idő
 22. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 23. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
24. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapítása és ideje, a köznevelési alapfeladatokkal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje
   

 

 

  

 

Last modified on Wednesday, 18 April 2018 10:15
More in this category: Közzétételi lista 2016/17 »