Gyermekvédelem (1) Featured

A tanév során a diákok sok iskolai és iskolán kívüli feladattal töltik az idejüket. A nyári időszakban, a pihenés idején is figyelmet érdemelnek. A a rendőrség kampányt indított azzal a céllal, hogy segítse a szülők tájékozódását gyermekük védelmének érdekében. Az első hírlevél az internetes zaklatásról szól. Felelőségünknek érezzük, hogy ezt a levelet iskolánk honlapján is megosszuk.

Az internetes veszélyek nem elszigetelt források. Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy diákjaink egy rétege valamilyen rendszerességgel látogatja a város felnőtt szórakozóhelyeit, ahol alkoholt fogyaszthatnak, és beszámolók szerint szexuális visszaélés áldozataivá is válhatnak. A klubok üzemeltetői felelősségérzet nélkül, a jogszabályokat kikerülve teremtenek olyan helyzetet, amelyben a fiatalok befolyásolhatóságát haszonszerzésre használják ki. A városközpont közelségében lévő klub azzal hívja a fiatalokat a lokálba, hogy behozhatják saját italukat. Ez a lokál tizenéveseknek adja ki helységeit partira, "olcsón". Az a tapasztalatunk, hogy a felsős (8 - 12. évfolyamok)  osztályközösségek jelentős része válik deviáns diákársak áldozatává. Ezek a diákok tudatosan gyakorolnak romboló hatást a közösségre, az egyének egészséges személyiségfeljlődésére, és a tanulási előremenetelre is.  A szülők egy része több-kevesebb információ birtokában elengedi a gyermekét a partira, mert azt hiszi, hogy az osztálytársakkal jó helyre megy, valamint a gyermeke tud vigyázni magára. Sajnos több eset igazolja, hogy ez a hit téves. A történtek után gyermekeik akár rössz érzéssel járnak iskolába, mert tudják, hogy nem helyesen cselekedtek. A szülők pedig kénytelenek maguknak és gyermeküknek is valami felmentő magyarázatot gyártani.

A jezsuita gimázium nevelőközössége és az iskola fenntartója is elvárja a szülőktől, hogy saját gyermekeik mellett gyermekeik társaiért is felelősséget érezzenek és őket is védjék a káros és kockázatos viselkedéstől. Ezt jelenti ideálunk, a másokért élő ember. Fel kell hívni azon szülők figyelmét, akik könnyelműen kockáztatják gyermekeik és azok társainak az egészségét, hogy szabadon válazthatnak, illetve válthatnak iskolát. A jezsuita gimnáziumnak legyen meg a lehetősége megfeleljeni a küldetésének! Vitathatatlan, ez a szülők nagy többéségének az akarata.

A gyermekek és a fiatalok egészséges fejlődése közös úgy. Mi azt tapasztaljuk a jezsuita gimnáziumban, hogy a krisztusi értékrend tudatos felvállalása az iskolában és a családban az egészséges személyiségfejlődéssel együtt sikeresebb tanulmányi előremenetelt tesz lehetővé. Kérjük a szülőket, hogy maguk is fogjanak össze és segítség azon szülőtársaikat, akik nem az iskola értékrendje szerint nevelik a gyermekeiket. Ezek a szülők is azzal a szándéknyilatkozattal jelentkeztek a jezsuita gimnáziumba, hogy partnerként együttműködnek, az iskola deklarált keresztény érrékrendjét mértékadónak tartják. Ne engedjék, hogy a könyelműség vagy a gyenge szülői akarat rombolja az iskolai közösség életet.   

Last modified on Wednesday, 20 September 2017 08:34