• Pedagógia
  • Tehetséggondozás
  • Tanulásmódszertan
  • TANULÁSMÓDSZERTAN - Fogalmazás írása (5-8. osztályosoknak)

TANULÁSMÓDSZERTAN - Fogalmazás írása (5-8. osztályosoknak)

Kedves Tanuló! Nemsokára itt az év vége, és lehet, hogy egy-egy tantárgyból javítanod kell az érdemjegyedet. Szükséged lehet egy jó, tartalmas fogalmazás megírására. Ehhez nyújtok most segítséget: 

A fogalmazás hármas tagozódását mindnyájan ismerjük. Ennek megfelelően javaslok egy vázlatot, amit csak az adott tartalommal kell behelyettesíteni. Attól függően, hogy miről írsz, vagy miről kell írnod.

A bevezetésben: Indokold meg a témaválasztást. „Azért írok erről, mert...” vagy: „Ez egy nagyon tanulságos történet, mert..........”
Írhatsz a téma aktualitásáról, időszerűségéről.: „Most is fontos ez az iskolában, otthon, a társadalomban.., hogy...”
A bevezető ne legyen több 2-3 mondatnál, de keltse fel az érdeklődést, és tudjuk meg belőle, hogy miről fogsz írni.
A tárgyalásban, (a tartalom kifejtése) írd le a lényeges tartalmat. A kezdetektől a végkifejletig sorban, vagy akár visszafelé. Ebben lehet érvelés, bizonyítás, cáfolat is. „Én nem gondolom, hogy ez .../ Szerintem az igaz, mert .../ Azt csak ráfogták, hiszen ő .../ Biztos vagyok benne, hogy .../ Nagyon szép cselekedet volt az, hogy .../ Én is ezt tettem volna, ha abban a helyzetben vagyok ....”
Ebben a részben törekedj saját megfogalmazásra.
A befejezésben legyen az összefoglalás, értékelés, és írd le a saját véleményedet is, itt a végén. „Nagyon érdekes volt, mert .../ Sok példaképet fedeztem fel, a .../
/Minden korosztálynak el kellene olvasni, mert ...”
A bevezetés és a befejezés legyen rövid, lényegre törő.

Szeretettel:

Kati néni