Print this page

Velkey Balázst Szent Ignác-díjjal tüntette ki a jezsuita provinciális

Velkey Balázs tanár úrnak, az arlói Jelenlét program koordinátorának Szent Ignác-díjat adományozott P. Vízi Elemér SJ a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tartományfőnöke. A tanár úr 25. éve, ma is matematikatanári és osztályfőnöki feladatokat lát el a JEZSU-ban, 16 évig a matematika munkacsoportot vezette, majd 8 éven át, egészen 2020-ig, amikor átvette az arlói programot, oktatási igazgatóhelyettesként szolgálta a JEZSU közösségét.
Elemér atya kiemelte, hogy, - ahogy tanítványai nevezik - Balázs bá' “Tanári munkája mellett fáradhatatlan ...

szervező. Nevéhez fűződik a gimnazisták szeretetszolgálatának megszervezése. Irányításával tanulók százai próbálhatták ki magukat még diákként a segítő munkában: betegápolóként, fogyatékkal élők segítőjeként, hátrányos helyzetű, a társadalom peremére szorult gyerekek segítőjeként. A gimnázium oktatási igazgatóhelyetteseként minden olyan újítás élharcosa volt, amely a JEZSU különleges teljesítményét fokozta.”
A Szent-Ignác díjat P. Vízi Elemér SJ alapította 2021-ben. A díj az oroszlámosi feszület mása, egy hegyikristállyal díszített, ezüstözött kereszt. “A kereszt bekerült a jezsuita címerbe is, amely nemcsak a szenvedő és értünk meghalt, de a feltámadt és mindenkinek életet ajándékozó Krisztusra is utal.” A kereszt a jezsuita művekben dolgozó munkatársak önfeláldozó, támogató szolgának gyönyörű elismerése.
A kassai vértanúk emléknapján a jezsuiták öt munkatársa vette át a provinciálistól az idén (újra)alapított Szent Ignác-díjat: BÍRÓNÉ CZELLER VIKTÓRIA a jezsuita tartományfőnökség Gazdasági Igazgatóságának munkatársa, FORRAI ISTVÁN a Jézus Társasága Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke, SZŐNYI SZILÁRD a jezsuita tartományfőnökség Kommunikációs Irodájának vezetője, VÉGH DÁNIEL a Jezsuita Kiadó igazgatóhelyettese, és VELKEY BALÁZS a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium volt igazgatóhelyettese, az arlói Jelenlét Program vezetője. A díjátadót a magyar jezsuita rendtartomány védőszentjeinek szeptember 7-iki ünnepségén, Budapesten, a JTMR Horánszky utcai központjában tartották.

Last modified on Thursday, 09 September 2021 13:47