• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Egyik fülükön be, a másikon meg… ott is be! – rendhagyó mikrobiológia órák a JEZSU-ban

Egyik fülükön be, a másikon meg… ott is be! – rendhagyó mikrobiológia órák a JEZSU-ban

Tumorok anyagcseréje, kísérletes onkológia, mikroorganizmusok .. a JEZSU-s diákok vevők erre is! Iskolánkba látogatott Dr. Bay Péter egyetemi tanár, biokémikus (Debreceni Orvostudományi Egyetem). A látogatás apropója a Magyar Tudományos Akadémia által indított „Középiskolai MTA Alumni Program”. Az Akadémia...

küldetésnyilatkozata, mely többek között kiemeli a tudományos gondolkodás népszerűsítését, ezen belül, hogy közelebb vigye azt a tanulókhoz, a felnövekvő generációhoz. 
Dr. Bay Péter, a Debreceni Orvostudományi Egyetem professzora, betekintést engedett szakterületébe, amely a kísérletes onkológiával, azon belül a tumorok anyagcseréjével, valamint az ember szervezetében élő mikroorganizmusok rendszerével és az azok közötti összefüggésekkel foglalkozik.
A sejtbiológia, biokémia és a mikrobiológia a középiskolai tananyagnak is szerves része, de ez a tananyag nagy részénél valamivel nehezebb, a tanulók számára talán kevésbé megfogható témakörhöz tartozik. Habár középiskolai tanárként a tanóra keretein belül igyekszünk barátságosabbá tenni ezeket a leckéket, nagy segítség volt, hogy a professzor úr kutatásának eredményei és tapasztalatai által élményszerűvé tette ezt a területet diákoknak.
A két előadáson a 9.-es és a 10.-es orientációs csoportok, valamint a 12.-es biológia fakultáció diákjai voltak jelen. A rendhagyó biológia óra közvetlen hangulatban telt. Köszönet a professzor úrnak, hogy a hallgatóság életkorához, érdeklődéséhez kalibrálta előadása stílusát, és elismerés a diákjainknak, akik az óra végén bátran, érdekes, gyakorlatias, vagy éppen mélyen elgondolkodtató kérdéseket tettek fel. A tanulók érdeklődése és nyitottsága jól mutatta, hogy iskolánkban van jelene és jövője a természettudományos képzésnek.
Köszönjük a MTA Alumni Programnak és Dr. Bay Péter professzor úrnak, hogy az előadásnak köszönhetően közelebb került diákjainkhoz ez a nehéz tudományterület, amely jó beszélgetési és tárgyi alapot tudott adni tanárnak és diáknak egyaránt, a későbbi biológia órákhoz.
(Kosztelnikné Balázs Hajnalka, a Természettudományos munkacsoport vezetője)

Last modified on Monday, 29 November 2021 10:35