• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Innovatív társadalomismeret - JEZSU-s diákok a szegregátumban

Innovatív társadalomismeret - JEZSU-s diákok a szegregátumban

Annyira szeretjük gyermekeinket, hogy a széltől is óvjuk őket. Az EU-ban kötelező gyermek- és ifjúságvédelmi szabályok pedig még ezt külön be is szabályozzák. A szabályok segítenek felvenni a küzdelmet a társadalom rendszerszintű bűneivel, melyek sokakat megsebeznek, bár pontosan tudjuk, hogy a legkiszolgáltatottabbak, akiket a legjobban kellene védeni, nem feltétlenül értesülnek ezekről a fontos szabályokról. A Jezsuita Jelenlét Program Arlón azokat a gyerekeket és családokat vette szárnyai alá, akik a társadalom peremén, kirekesztve, mélyszegénységben élnek, és abból a magától értetődő, csodálatos fejlődésből, jólétből és védelemből, amiben például a JEZSU-s diákok részesülnek nap mint nap, minden valószínűség szerint vajmi keveset érzékelnek...

 

A JEZSU-s védettség azonban azzal is jár, hogy sokan szegénységet és a nélkülözést legtöbben csak a szépirodalomból vagy a hírekből, de sokan még hírből sem ismerik. Pedig mi a JEZSU-ban olyan embereket nevelünk, akik megnyitják a szívüket a rászorulók felé, képesek együtt érezni a szenvedőkkel, készek másokért élni, és elkötelezettek a társadalmi igazságosság mellett.

A 2022-ben induló, Szociális Tapasztalatszerzés Program célja, hogy diákjaink saját tapasztalatokat szerezzenek arról, hogyan is élnek ezek a “mások,” a többiek, akik nélkülöznek, akik lemaradtak, a nehéz sorsúak, akiket megsebeztek az élet nehézségei és legfőképpen, a világ rendszerszintű bűnei. (Fotók ITT).

A 11. évfolyamos diákok lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek a jezsuiták missziós tevékenységében, és Arlón töltsenek néhány napot. Három helyszínen találkoznak az arlói roma gyerekekkel: a Jelenlét Házban, ahol a jezsuiták a roma lakosság körében gyermekeket és családokat segítő missziót végeznek, a Szent Ferenc Kisnővérei által vezetett Elfogadlak Tanodában, ahova iskola után mehetnek a gyerekek házit írni, pihenni, játszani, valamint az arlói Tengerszem Óvodában, ahol a foglalkozások egyik célja a nagycsoportosok iskolaérettségre való felkészítése.
“Ovisokkal és kisiskolásokkal találkoztunk, játszottunk, tanítgattuk őket erre-arra. Én például megtanítottam egy kislánynak, hogy kell a 8-as számot írni.”

Délutánonként a gimnazisták bekapcsolódnak a Tanoda munkájába, esetleg lehetőségük van sétálni egyet a szegregátumban, és Bari József, a jelenlét program helyi munkatársa beszélget a diákokkal a cigány kultúráról, cigány hagyományokról, a mindennapi örömökről és nehézségekről, és a gimnazisták megismerkednek a cigány tánc jellemzőivel, alaplépéseivel is.

Velkey Balázs a Jelenlét program vezetője szerint “a szegregátum életének megismerése valójában bepillantást nyújt abba a világba, ahol nehéz életű, marginalizálódott honfitársainkkal találkozhatnak. Ez a tapasztalat hozzásegíti diákjainkat, hogy szociálisan érzékeny, empatikus, a többi ember felé nyitott szívű, az igazságosságot szolgáló emberekké váljanak.”

A Felzárkózó Települések Esélyteremtő Programja 2019-ben indult 30 helyszínen, jelenleg országszerte 118 leszakadó települést érint. Ez a szám várhatóan három év múlva éri el a tervezett 300-at. Az arlói Jezsuita Jelenlét másfél éve működik. “Egy év alatt rajzolódott ki, hogyan tudnak a JEZSU nagygimnazistái bekapcsolódni ebbe a munkába. Egyrészt, a diákok segíthetik az arlói gyerekeket azzal, hogy tanítgatják, fejlesztik őket, tehát adhatnak, másrészt ők maguk is értékes tapasztalatokat szereznek: fejlődnek empátiában, szociális érzékenységben, megszabadulnak jó néhány előítélettől.” Diákjaink elmondták, hogy szinte megnyílt a szemük, és nagyon megérte a kétórás utazás, a hálózsákban, matracokon alvás, a két nap kimaradás a suliból.

Az óvodai programot Kiss Ferenc jezsuita testvér szervezi Arlón: “Az arlói általános iskolával és az óvodával való egyeztetés alapján az iskolába készülő gyerekek intenzívebb fejlesztését tűztük ki célul, mivel az otthoni környezetük szegényessége miatt sokan már az iskolát lemaradásokkal kezdik. Az óvodai csoportban az óvodapedagógusok vegyes korosztályú csoportokban foglalkoznak minden gyerekkel. A diákok bevonásával az iskolába készülők egyéni, ezért még intenzívebb fejlesztést is kapnak.” 
Az óvodai iskolaelőkészítő program keretében “a diákok játékos feladatokat végeznek egy vagy maximum két ovissal. Ehhez logopédusok és gyógypedagógusok által kidolgozott, módszertani anyagot (20 hetes foglalkozás-tervet) kaptunk az InDaHouse Hungary Egyesülettől. Minden foglalkozás három területet fejleszt: anyanyelvi, grafomotoros (íráskészség előkészítése) és matematikai/logikai készségeket, amelyeket egymásra épülő játékos feladatokkal fejlesztenek. A foglalkozások leírását a diákok a foglalkozás előtti hét végén előzetesen megkapják digitális formában. Körülbelül 70 iskolába készülő gyerek jár az arlói óvodába, bár általában sok a hiányzó.” A gimnazisták két délelőttön át foglalkoznak az ovisokkal; egy gyerek kb. 20-30 perc alatt végzi el az aznapi fejlesztő feladatokat. “A gyerekek nagyon élvezik a gimnazisták rájuk irányuló figyelmét és türelmét, és érdekesnek tartják azt is, hogy minden héten új gimnazistával ismerkedhetnek meg. A soron következő feladat soha nem ijesztően nehéz, viszont éppen elegendő kihívást jelent a számukra, szinte észrevétlenül jutnak el egyre magasabb szintre.”

A JEZSU-s gimnazisták többnyire lelkesek: “Én nagyon szeretnék visszamenni, újra együtt lenni a gyerekekkel. Olyan befogadóak, vidámak, csupa élet mindegyik. Hogy őszinte legyek, egész mást vártam, de már tudom, hogy tévedtek azok, akik előtte riogattak, olyanokkal, hogy a gyerekek biztos buták lesznek és még az óvodára sem érettek. Ezek csak előítéletek voltak, és igenis érdemes ezekkel a kisgyerekekkel foglalkozni.”
“Kilencedikes koromban már foglalkoztam ovisokkal a JEZSU Szeretetszolgálat keretében, meg nyári táborokban is, önkéntesként. Az arlói ovisok talán még hálásabbak, mint a városi gyerekek, szinte ajándéknak érzik, hogy velük vagyunk.”
“Eddig csak hallottam vagy olvastam a mélyszegénységről. Két napig részt vettünk a falu életében, találkoztunk olyan családokkal, akik otthon gyertyával világítanak, vizet vödörben hoznak be a házba, és az egyetlen váltás ruhájukat a Jelenlét Házba hozzák kimosni, hogy másnap tiszta ruhában tudják a gyereket oviba vagy iskolába küldeni.”
“Én azt láttam, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz életük van, szinte semmijük nincs, például van, aki azért nem megy el iskolába, mert nincs cipője, mégis vidámak, boldogok.”
Velkey Balázs hangsúlyozta, hogy a Szociális Tapasztalatszerzés Program egy innovatív kezdeményezés. Mind céljaiban, mind módszertanában különbözik az iskolai Közösségi szolgálattól (JEZSU-s nevén Szeretetszolgálat). “Míg a Szeretetszolgálatot a 9. évfolyamban, vagyis 15 évesen kezdik a diákok, a Szociális Tapasztalatszerzés Programot egy jóval érettebb korosztály, a 11. évfolyamosok, vagyis 17 évesek számára találtuk ki. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy mind a mélyszegénységben élő falusi gyerekek, mind a JEZSU-s fiatalok fejlődésében meghatározó találkozásokra kerül sor.”
(Szelenge Judit)

Last modified on Wednesday, 04 May 2022 08:48