• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • „Személyes találkozás csak a jelenben lehetséges…” P. Vízi Elemér SJ látogatása 2017. Május 15-16.

„Személyes találkozás csak a jelenben lehetséges…” P. Vízi Elemér SJ látogatása 2017. Május 15-16.

A Jézus Társasága tartományfőnöke minden évben sorra látogatja a jezsuita műveket. A rend egyik legnagyobb műve a mi iskolánk, ahová Elemér atya most először látogatott el provinciálisként. Hétfőn az első órában, a 10 és 11. évfolyam diákjai a kollégium kápolnájában gyűltek össze, hogy találkozzanak és beszélgessenek a jezsuita tartományfőnökkel. Kedden a tartományfőnök az iskolával ismerkedett, a délutáni értekezleten pedig a tanári kar vendége volt.


A látogatás kiváló alkalmat adott számunkra, hogy megismerjük az új provinciálist, aki kedves hangján, közvetlen stílusával teljesen elbűvölte a diákokat és a tanárokat is.
Elemér atya elmesélte, óvodás kora óta papnak készült, az egyetemen találkozott P. Nemes Ödön SJ atyával, és más jezsuitákkal. 2003-ban lépett be a Jézus Társaságába. Jezsuita hivatásának egyik legmeghatározóbb alkotóeleme a szentignáci lelkigyakorlatok. „Ha egyetlen ember szívében béke van, az kisugárzik az egész világra” – vallja. „A Jézus Társasága küldetése, hogy az embereket segítse abban, hogy megtalálják Istent. Az emberek spirituális éhsége nem tömegpasztorációt kíván, hanem egyéni kísérést. Itt, a gimnáziumban is megvalósul a cura personalis, az egyes diákokkal való személyes törődés, illetve törődés az egész személlyel. Ott kísérjük a lelket, ahol éppen van...”
A diákoknak arról mesélt, hogy Nepálban részt vett egy olyan lelkigyakorlaton, ahol napi 12 órát meditáltak, és csak 5 percre lehetett kimenni a kápolnából. Ő kicsit hosszabban tartózkodott a kertben, mire a segítő fiatalember, akinek az volt a dolga, hogy a lelkigyakorlatozókkal betartassa a programot, elé állt, mélyen meghajolt előtte, és némán, karját kinyújtva mutatta az utat vissza, a kápolna felé. „Kisebbé tette magát előttem, úgy figyelmeztetett, vigyázott, hogy ne szégyenítsen meg.”
Elemér atya szerint nagyon fontos egymás meghallgatása, megértése. Ha nem hallgatnak meg, nő bennem az agresszió, az elutasítás, és a taszítás. A Jézus Társasága 36. Általános rendgyűlésének kulcsszava: kiengesztelődés – magunkkal, az emberiségben, a teremtett világgal. Olyan embereket szeretnénk nevelni, akik meghallgatnak, megbocsátanak, képesek a kiengesztelődésre, még akkor is, ha nem egyformán gondolkodnak. „A múltat nem tudjuk átírni, a jövőbe kell tekintenünk, hogy együtt mit lehet tenni. Az ellentéteket ideológiai alapon tartják életben, az igazságosságot és kiengesztelődést viszont személyes kapcsolatok kialakításával tudjuk megvalósítani.” Példaként P. Hofher József jezsuita atyának a magyar-cigány kiengesztelődésért folytatott pasztorációs munkálkodását említette.
Elemér atya szívügye, hogy elterjessze a lelkigyakorlatozás kultúráját. A lelki vezető képzés 2011-ben kezdődött el Dobogókőn, ahol 8 évig szolgált a lelkigyakorlatos ház vezetőjeként.
„A lelkivezetés segít, hogy a megkülönböztetést alkalmazzuk az életünkben. Hiszen többnyire tudjuk, hogy mi magunk mit akarunk, de azt tudjuk-e, hogy mit akar Isten? És ez a két akarat egybeesik-e?
Szent Ignác szerint van, aki belátja, hogy mi a jó, de úgy éli le az életét, úgy hal meg, hogy azt soha nem valósítja meg. Vannak, akik jó terveket készítenek, és Istentől jóváhagyást kérnek, és amit megvalósítanak, az a saját művük. A harmadik féle ember pedig látja, milyen sok jót lehet tenni, és megkérdezi Istent, hogy ezek közül mire hívja őt. Azt teszi, abba az irányba indul el. Életének története az Istennel való élő kapcsolatának története.
Erre az élő szeretet kapcsolatra hívta el a tanári kar tagjait is Elemér atya.
„Gondolataink nagy részben a múltra és a jövőre irányulnak, legnagyobb százalékban a múltra. Jogos, hogy kapcsolatban akarunk maradni a múlttal, és hogy meg akarjuk tervezni a jövőt, de nem kell túl sok időt töltenünk vele. A két pólus – múlt és jövő – szétszakít bennünket. Pedig személyes találkozásra Istennel és az emberekkel csak a jelenben van lehetőség. A lelkigyakorlat során megtapasztaljuk, milyen jó önmagunkkal egységben lenni. Nemcsak a fejünkben élni, hanem kapcsolatban lenni a valósággal.”
„Ez a nagy mű, a gimnázium, nem valósulhatna meg a tanárok áldozatos munkája nélkül” –köszönte meg a tanári kar munkáját Elemér atya. ITT, ITT és ITT bővebben olvashatunk Elemér atyáról

Last modified on Tuesday, 30 May 2017 15:36