• Programok
 • Beszámolók
 • Rendezvények
 • Az erdélyi irodalom nyomában - pályázati beszámoló

Az erdélyi irodalom nyomában - pályázati beszámoló

Pályázat címe: Az erdélyi irodalom nyomában
Pályázati azonosítója: HAT-19-03-0345
Fényképalbum IDE KATTINTVA megtekinthető
 

Előkészítő óra május 12.

Két tanítási órában elevenítettük fel az erdélyi kultúrára vonatkozó ismereteinket. Diavetítés segítségével kitértünk Partium és Erdély földrajzi és etnokulturális viszonyaira. Beszéltünk az Illyés Gyula által ötágú sípnak nevezett irodalmi tudatról. S arról, milyen jelentőséggel bírtak e táj szülöttei a teljes magyar nemzeti irodalom történetében. Három időbeli szakaszt különítettünk el 3-3 fős tanulócsoportok prezentációiban. Az élményt filmvetítéssel, versrészletek, szavalatok meghallgatásával tettük komplexebbé.

Az utazás június 02. -június 07.

Az utazás során érintett települések:

 1. nap: Miskolc – Ártánd – Nagyvárad – Nagyszalonta – Csucsa – Kolozsvár – Torockó 
 2. nap: Torockó – Válaszút – Pusztakamarás – Parajd 
 3. nap: Parajd – Farkaslaka – Csíkszereda 
 4. Csíkszereda – Kisbacon – Prázsmár – Brassó – Zágon – Csíkszereda
 5. Csíkszereda – Szejkefürdő – Nagygalambfalva – Segesvár – Torockó (Torockószentgyörgy)
 6. Torockó – Érmindszent – Koltó – Szatmárnémeti – Miskolc

Buszos kirándulásunk alapvetően irodalmi emlékhelyeket érintett. Célja volt, hogy az erdélyi magyar írásbeli kultúra jelentőségét és nagyjait bemutassuk fiataljainknak helyszíni élményeken keresztül. Felkerestük Arany János, Brassai Sámuel, Wass Albert, Sütő András, Tamási Áron, Benedek Elek, Áprily Lajos, Mikes Kelemen, Kányádi Sándor, Ady Endre, Dsida Jenő szülőhelyeit. Utunk során érintettünk számos irodalmi szempontból nevezetes helyet (Nagyvárad, Csucsa, Házsongárd, Segesvár, Szejkefürdő, Koltó). Az előzetes tanulmányokból szerzett ismereteket a helyszíneken elevenítettük fel kiselőadásokkal, megkoszorúztuk az emlékhelyeket, megidéztük íróink-költőink szellemét szavalatok, felolvasások segítségével.

Csiksomlyo Csiksomlyo1.jpg Farkaslaka

Felemelő élményt jelentett a gyerekeknek, hogy csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Gimnázium és a szatmárnémeti Hám János Katolikus Gimnázium tanulóival is közvetlen kapcsolatba kerülhettek.

Erdély tájegységei és természeti érdekességei – a Sebes-Körös völgye, Kalotaszeg, a Mezőség, a Küküllők vidéke, a Székelyföld medencéi, a Szászföld, Háromszék – páratlanul gazdag élménnyel ajándékoztak meg minket.

A történelmi vonatkozásokra is tudtunk figyelni egy történelem szakos kísérő tanárunk és helyi idegenvezetők (pl. Kolozsváron, Segesváron) segítségével.

A napok zárásaként megtartott, iskolánkban hagyományosnak számító megosztó körök alkalmával tanulóink fellelkesülten számoltak be közösen szerzett, felejthetetlen élményeikről. Ezek megerősítették hitünket abban, hogy az utazás elérte célját.

Közös tevékenység

A Segítő Mária Katolikus Gimnázium székely népviseletbe öltözött tanulóival együtt vonultunk a csíksomlyói nyeregbe a gimnázium keresztje alatt. Bekapcsolódtunk imádságaikba, s együtt énekeltünk velük a zarándoklat során. Aznap egy kötetlen közös estét töltöttünk Csíkszeredában. Megtekintettük a Magyarország – Anglia válogatott labdarúgó-mérkőzést is, aminek különös szépséget adott a rég várt győzelem.

A szatmárnémeti Hám János Katolikus Gimnázium rendhagyó irodalomóráján Dsida Jenő és Petőfi Sándor örökségét idéztük fel közösen. Az emlékhelyeiken (Házsongárd, Segesvár, Koltó) rögzített fotók alapján élménybeszámolót tartottunk, s rövid verses válogatás hangzott el tanulóink előadásában az említett költők műveiből.

 nagyszalonta szatmarnemeti szejkefurdo Hazsongard

Témanap június 04.

A Nemzeti Összetartozás Napját végül nem iskolánkban, hanem kiemelt jelentőségű helyszínen és körülmények között tartottuk: Csíksomlyón.

A mindig is nemzetegyesítő esemény idén éppen a Nemzeti Összetartozás Emléknapjára esett. S ezúttal nem maradt el a Covid miatt sem.

A megszokottnál jóval korábbi ébredésért és kissé vontatott ritmusú utazásért bőven kárpótolt az a felemelő érzés, hogy ilyen sokan gyűltünk össze – több mint fél milliónyian – a történelmileg oly nevezetes helyszínen. Már a Tolvajos-tetőn áthaladva ismertettük a gyergyóalfalui István pap vezette székelység helyi legendájának elemeit, ennek történelmi és vallástörténeti alapjait. Az autóbuszon a magyar folklórba mélyen beépült Mária-dalok gyakorlásával készültünk az eseményre.

A zarándoklat aktív szereplőivé váltunk azáltal, hogy csatlakoztunk a helyi gimnázium keresztaljához. Az időjárás szerencsére idén kivételesen kedvezett: a misét nem zavarta meg semmilyen külső körülmény. Katartikus pillanat volt a mise végén a magyar Himnusz, majd a Székely himnusz együttes éneklése a nagyszámú gyülekezettel.

Délután szabad programot biztosítottunk a gyerekeknek, majd a napot közös étkezés és kötetlen baráti beszélgetés zárta a Korona Panzió éttermében.

   kisbacon nagygalambfalva  Prazsmar

Értékelő óra június 10.

Az értékelő órán a kirándulás résztvevőivel egybegyűlve 3 előre kijelölt tanuló élménybeszámolóját hallgattuk meg. Ezekben felelevenítettük az utazás egyes helyszíncsoportjainak tapasztalatait a bejárt határon túli területeket három régióra bontva: Partium, az erdélyi megyék, végül a Székelyföld.

A tanulók személyes élményeik megosztása mellett előre megadott szempontok szerint közelítették meg az írói-költői hagyatékot is saját szerző- és szövegválasztásaik alapján. Ilyen szempontok voltak például: 

 1. Kötődés a szülőföldhöz, hazához 
 2. Istenélmény 
 3. Szerelmeink

Különösen Dsida Jenő életműve ragadta meg figyelmüket. A tragikusan rövid életű, páratlan tehetségű katolikus költő verseiben megfigyelhető lelki mélység, vallomásos lírája a hitről és az igaz hitvesi szerelemről, emellett verseinek zeneisége, játékossága maradandó nyomot hagyott legtöbb tanulónkban. Kiselőadásaikban rendre vissza-visszatértek a hozzá kapcsolódó helyszínek (Kolozsvár, a házsongárdi sír, Szatmárnémeti).

Az oldott hangulatú óra végén játékos totót töltöttek ki az úton szerzett irodalmi-kulturális-történelmi ismereteik alapján.

Last modified on Wednesday, 09 November 2022 10:20