• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Iskolánk külső, de értő szemmel - krakkói kollégáink látogatása

Iskolánk külső, de értő szemmel - krakkói kollégáink látogatása

Vendégeink Beata Rudnyczka-Szyba és Marcin Cziomer az Európai Szociális Alap Knowledge Education Development Programlának keretében jöttek iskolánkba, tapasztalatcserére, vagy mai divatos kifejezéssel „job shadowing”-ra. A két lengyel pedagógus a krakkói Kosztka Szent Szaniszló jezsuita gimnáziumból érkezett hozzánk, és elsősorban órákat látogattak, kollégákkal és diákokkal beszélgettek, május 21-től 26-ig.


Beata matematikát, Marcin művészetet tanít. Saját tárgyaik mellett angol nyelvórákat is látogattak, megismerkedtek az infrastruktúrával, a tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskolalelkészség, a cserkészcsapat, a parázs csoport, és az iskola életével.
Marcin: „A Kosztka Gimnázium sokkal kisebb, mint az Önök iskolája, bár Krakkóban nagynak számít. 350 diák tanul nálunk, és nincs kollégiumunk, mert a fenntartó Jezsuita rend döntése szerint elsősorban a helyi gyerekeket vesszük föl. Az iskola a lengyel oktatási rendszer szerkezete miatt jelenleg 3 évfolyamos, 9-11. osztályos diákok járnak hozzánk.”
Beata: „Nagyon sok hasonlóságot fedeztünk fel iskoláink között, elsősorban az általános hangulat, az emberi kapcsolatok, a lelkiség, a jezsuita alapelvek terén. A jezsuita mentalitás nagyon fontos a mi számunkra is, így aztán szinte azonnal teljesen otthon éreztük magunkat. Nagyon jó volt látni, ahogy a kollégák ugyanazt a szentignáci bölcsességet alkalmazzák a tanórákon, a gyerekekkel való kapcsolattartásban, aminek a mi iskolánkban is nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk.”
A lengyel pedagógusoknak nagyon tetszett az iskolánk infrastruktúrája, a rengeteg lehetőség, az igényesen kialakított épületek, a bőséges felszerelés, és a célirányos, szép kialakítás. A rajztanár kolléga fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a multi funkciós rajzszékek, kerámia és tűzzománc kemence, a különböző művészeti projektek, mint például az ikonok a falon, és kínai bábszínház mind olyan dolgok, melyekhez a hely bősége és a megfelelő kialakítás szükséges, hiszen a képzőművészet oktatásban a lehetőségeket nagyban meghatározza a hely és a felszerelés bősége. „Olyan egyszerű dolognak tűnik, hogy minden gyereknek saját rajzdoboza van, amelyet az osztályban tarthatnak a szekrényükben. De ehhez hely kell, ahol a dobozokat elhelyezhetik, és nálunk például erre sajnos nincs lehetőség. Ezért tudom nagyon értékelni, hogy Önöknél ilyen sok a hely.”
Beata azt emelte ki, hogy „látszik, a tanárok a diákok szükségleteinek megfelelő módszereket keresnek és alkalmaznak; megfigyelte, hogy a diákok segítik egymást az órákon, és feltűnő az emberi kapcsolatok harmóniája. „Azt is észrevettem, hogy a tanárok egyben lelkivezetők is, észreveszik, ha egy gyerek szomorú, és elbeszélgetnek vele. Úgy érzem, a pedagógusok nagyon odafigyelnek a diákokra. Meghallgatják, megértik a diákokat.”
„Elbeszélgettünk több diákkal is, mindannyian kedvesek, örömtelik és magabiztosak. Mindenki tudja, miért van itt, a gyerekekben erős a céltudatosság. Tőlünk is mindenki megkérdezte, hogy mi a célunk ezzel a látogatással. Ez nagyon jó benyomást tett ránk,” – mondta Beata.
Megkérdeztük, mi az, amit az otthoniakkal mindenképpen meg fognak osztani. Többek között az iskola szervezettségét hangsúlyozták. „Olyan egyszerű megoldás a jelző csengő, és milyen sokat segít. Láttuk, ahogy a szünet vége előtt három perccel mindenki elindul a következő óra helyszíne felé. Nincsenek késések, nincs zűrzavar. Az is jó ötletnek tűnik, hogy beszedik a mobil telefonokat. A csoportbontásos órák és a fakultációs órák is nagyon növelik a hatékonyságot. És az is nagyon szép, ahogy mindenki a Laudetur Jesus Christus köszöntéssel üdvözli egymást. ”
Beata és Marcin számára nagyon fontos a Magis. A lengyel iskolában, akárcsak az egész városban, az emberek 90 %-a római katolikusnak vallja magát. „A mi iskolánkban most jelenleg van egy ateista család, és úgy emlékszem, néhány éve volt egy ortodox tanulónk. A Magis munkájában az iskolalelkészség mellet a tanári kar is aktívan részt vesz.”
Marcin és Beata remélik, hogy a két iskola a jövőben tovább fogja fejleszteni az együttműködést. „Nagyon sok mindent lehet együtt csinálni. A gyerekek mindkét iskolában jól tudnak angolul, kitalálhatunk közös programokat, projekteket.”
A két lengyel pedagógus látogatásának utolsó napja a jezsuita majálisra esett. „nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a majálison! Mennyi öröm, mennyi vidámság, milyen sokszínű az iskola élete! Tökéletes időzítés volt, köszönjük a vendéglátást!”
Mi pedig köszönjük a látogatást!

Last modified on Wednesday, 05 July 2017 10:07