• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények

A ballagáson több olyan mondat elhangzott, amit érdemes egy életre megjegyezni és életté váltani (a továbbiakban dőlt betűvel).  Például a ballagó évfolyam jelmondata, melyet az iskolazászlóra tűztek: (Képek ITT)„Úgy bízzál, mintha mindent Isten tenne, de úgy dolgozz, mintha mindent neked kellene elvégezned.” A 25. jubileumi év ballagói fején találták a szöget ezzel az idézettel, és reméljük, életükben...

Last modified on Tuesday, 07 May 2019 12:27

A búcsú soha nem könnyű, sem annak, aki elmegy, sem annak, aki itt marad. Mi tanárok, profi itt maradók vagyunk. Minden évben elmennek a tizenkettedikesek, a ballagás előtti héten sűrű a program, nagy a meghatottság: fényképcserék, éneklés, utolsó óra, utolsó óra utáni kísérgetés, utolsó lelkigyaki, utolsó díszebéd, utolsó H1... Az ember azt hinné, hogy...

Last modified on Friday, 03 May 2019 08:16

11 öregdiák alkotásait láthatjuk május 4-ig a Feledy-házban a Jezsu 25 tárlaton, melyet Vincze Judit tanárnő szervezett tanítványainak, mára sikeres művésszé, tervező mérnökké, restaurátorrá érett egykori jezsuita diákjainknak alkotásaiból. Minap TV riport ITT (10:30-tól). A színvonalas művek között festményeket, grafikákat, építészeti látványterveket, maketteket, restaurált szentképeket, alkalmazott művészeti alkotásokat, 3D-s ékszer terveket, könyvillusztrációkat, sőt orvosi művégtag tervet is láthatunk. Vincze Judit tanárnő, aki a kezdetektől legfőbb mozgató motorja és ihletője...

Last modified on Friday, 26 April 2019 20:02

A közösségi napon (április 13. szombat) diákjaink és tanáraink részt vettek iskolánk területének a rendezésében és takarításában. Az akció jó hatással volt a környezetünkre, az építők is elkezdtek rendet tenni és takarítani, ami annak a jele, hogy hamarosan az iskola teljes területét ismét birtokra vehetjük.
Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját - az osztályfőnökökét, helyettes ofőkét, szervezőkét és a szorgalmas, dolgos résztvevőkét! Valamennyien remek munkát végeztek. Büszkék vagyunk diákjainkra. Kicsik és nagyok megmutatták, hogy milyen jól tudnak dolgozni is. A faültetés, a szemétszedés, a gallyak lehordása, a több köbméter föld és az út elegyengetése, a gumilapok áthordása, mind remekül sikerült. A szemerkélő eső sem tudta megtörni a munkakedvet.
Közben a hatodikosok hagyományosan kínai programban vettek részt kínai vendég tanárok részvételével. Köszönjük a kínai nap szervezőinek és a kedves vendégeknek a nap színvonalas, sikeres lebonyolítását!
A 12. évfolyamnak, reméljük, hasznos volt az érettségire való turbózás.
Külön köszönjük nagykorúságot elért tizenkettedikeseinknek, illetve a véradó szülőknek, tanároknak és munkatársaknak, hogy nagylelkűen eljöttek a véradásra, amely igen sikeres volt.

Last modified on Tuesday, 16 April 2019 14:00

Thierry atya kicsit törve, de roppant választékosan beszél magyarul. Jezsuita szerzetes, jogász, tanár, író, fordító, szociális apostol, 9 nyelven beszél – ebből néhányat tökéletesen tud, néhányat kicsit tör, ha kell, tangóharmonikázik, ha kell, kenyeret koldul. Hivatalos feladata a Pápa Imavilághálójának promóciója. Annak a 175 éves hagyománynak, amit a katolikus öregnénik mindig is hűségesen követtek: Rendszeresen áldozni, Jézus Szívének ajánlani magunkat, a Szív útján járni, és imádkozni a Szentatya szándékára.
SzJ: Hogyan indult el ez a hagyomány?

Last modified on Friday, 03 May 2019 10:08

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT NYITÓ ELŐADÁSA olyan meglepetés volt, amire senki nem számított. Ugyan, mit lehet kihozni abból a teljesen randomnak, összevisszának tűnő repertoárból, amiben megszólal Jézus, Szent Ferenc, felhangzanak a Damaszkusz, a Padlás, a Popfesztivál, a Maszat hegy dalai ... A MAGIS kórus, élén Herpainé Velkey Klára tanárnővel, megerősítve egy tucat öregdiákkal és százharminc jelenlegi diákunkkal, Bellovics Gábor SJ atyával, Hutka Andrea tanárnővel, valamint Mozgó Endre tanár úrral és a brilliáns hang- és fénytechnikus csapattal olyat...

Last modified on Saturday, 13 April 2019 09:30

P. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya visszaemlékezett arra, hogy 1993-94-ben hogyan vállalták el a magyar jezsuiták a miskolci gimnázium alapítását. Személyes vallomását osztotta meg az egész iskolával. Őszinte, szívből fakadó szavai magával ragadták az egész közösséget, az ötödikesektől a tizenkettedikesekig, a tanárokat, a munkatársakat, még az építkezésen dolgozó munkások is érdeklődéssel hallgatták az állványokról. (Képek ITT). Ferenc atya szentbeszédének főbb gondolatai: „Mi, novíciusok és tanuló rendtagok hevesen tiltakoztunk, amikor...

Last modified on Tuesday, 09 April 2019 13:38

A 12.a osztály megmutatta, hogyan lehet úgy játszani, hogy az méltó legyen 1848 szelleméhez, a hősök áldozatához. S a játéknak, a különleges koreográfiának, és a rendhagyó megközelítésnek köszönhetően nem is - a szó szoros értelmében vett - megemlékezésen vettünk részt, s nem is a már megszokott múltidézés volt a középpontban, hanem – Holczinger Ferenc SJ igazgató atya szavaival élve - a diákok a múltat hozták  ide a jelenbe, hogy ezáltal valóban közelebb kerülhessünk a forradalom embereihez: vágyaikhoz, érzéseikhez, feladataikhoz. Vagyis...

Last modified on Thursday, 14 March 2019 12:20

Megvolt az első közös próba azenekarral és Illényi Péter karnagy úrral Nagy munka volt, 3 órás próba - 20 perc szünettel - de megérte! Most már átlátjuk, mi vár ránk, a zenekar türelmes, a karnagy úr nagyon kedves, s a 100 jezsus diák nagyon igyekszik! Nagy büszkeség ez az iskolának!

Február 25-én a felső tagozatos diákok számára Dr Hajagos Csaba, történész, muzeológus, kulturális örökségvédelmi szakértő, aki még a Szent Ignác Kollégium hőskorában volt  kollégista, tartott rövid megemlékezést. Beszédében Dr. Hariss Zoltán, miskolci fogorvos és családja történetéről beszélt a fiataloknak, akik, mint mondta, nem érezték saját bőrükön a kommunista diktatúrát, csak nagyszüleiktől, szüleiktől hallhatnak róla. Beszédét Milan Kundera egy mondatával kezdte: „A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek.”  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja...

Last modified on Tuesday, 05 March 2019 15:51

2019, február 6-án, a kínai holdújév ünnepén vidám kínai énekszó és a kézzel készített gombócok illata mellett, a fiú kollégium konyhájában tartott “dumpling” készítés elképzelhetetlen csúcsforgalmat ért el. A gombóc készítésben közel ötven ember vett részt, elsősorban a kínaiul tanuló diákok és a két kínai tanárnő, továbbá hat magyar, francia és német tanár kolléga, valamint négy vendég diák...

Last modified on Wednesday, 27 February 2019 13:18

A szülői közösség nagy erőkkel vett részt a januári közösségi napon, mely az életmód, konstruktív életvezetés, egészséges élet jegyében telt. (Fényképek ITT) „Éjszakai ügyelet után jöttem, egyenesen a kórházból, jól jön egy kis kávé...” Kutatók, orvosok, jogászok, közgazdászok, mérnökök várták laptopot vagy pendrájvot szorongatva, hogy elkalauzolják őket a tizedikesekhez, ahol hivatásukról...

Last modified on Wednesday, 16 January 2019 15:30
Page 14 of 23