• Programok
  • Beszámolók
  • Projektek
  • Szent Ferenc útján a jezsusok

Szent Ferenc útján a jezsusok

A Magis kórus musical bemutatói Erdélyben – határtalanul…

Miért éppen Szent Ferenc? És egyáltalán, miért musical?

Valahogy határtalan mindkettő. A musical a zene, a megfogalmazódó érzések, a színház varázsa által juttatja el üzenetét az emberekhez belső és külső gátakat lebontva. Szent Ferenc pedig – nem ismerve lehetetlent, minden fontosnak tartott emberi határt átlépve teremtett valami újat, valami csodát határtalan hitével, szeretetével, amit ma is a bőrükön tapasztalnak Csaba testvér védencei. Hozzájuk hasonló mély áhítattal, lelkesedéssel és kitörő ujjongással eddig egyetlen előadásunk során sem találkoztunk. A dévai templomban tartott előadás végén a jelenlévők ujjongó öröme és közös tánca megsejtetett valamit a feltámadás csodájából, s könnyeket csalt a szemünkbe.

 

De hogyan is jártunk Szent Ferenc útján?

A tavasszal bemutatott musical, Mario Castellacci Forza venite gente (Gyertek ide gyorsan) című alkotása két fiatal jezsuita, Elek László és Jancsó Árpád fordításának köszönhetően valami újat mutatott meg Assisi Szent Ferenc életéből.

A jezsuita iskoladrámák hagyományát folytatva a Magis kórus tagjai 8-10 fős műhelyekben hozzák létre a színpadi előadást, alkottak tánc-koreográfiákat, jeleneteket, s közben átélték a benne megjelenő élethelyzeteket, összeütközéseket. Kreatív együttműködésükkel nem csak a mondanivaló átadását segítették, hanem hozzájárultak a Magis kórus féle egyedi atmoszféra megszületéséhez is. Ehhez járult az önzetlenül és nagy odafigyeléssel tevékenykedő jezsus technikusi gárda is, akik igazi színházzá varázsolták az előadásokat.

A darab létrehozásának útja is különleges volt, amit a bemutatók során tanúsított áldozatkészség, az értékek melletti bátor kiállás és a konfliktusokban való helytállás tovább árnyalt, lehetőséget teremtve az emberi fejlődésre, a szent ferenci bátor kiállásra.

Az időben tőlünk távol eső történetet ugyanis épp erkölcsi kérdésfeltevése hozza igazán közel hozzánk, olyannyira, hogy már-már zavarba ejtően aktuális, felkavaróan valós és hétköznapi. A műben a gyakorlatias, és az élet megfogható oldalát értő kereskedő apa és a világból épp kivonuló, az anyagi értékekre és a gyakorlatias gondolkodásra fittyet hányó fia, Szt. Ferenc konfliktusa áll. A nézeteltérés nem pusztán generációs különbség: valójában két világszemlélet csap össze a darabban. Mi a fontos, mi ad boldogságot az ember számára: a megszerzett anyagi javak, a szakmai sikerek, a folyamatos előbbre-jutás – vagy valami egészen más? Az ifjú Ferenc új életet választ, amelyben a szabadságot paradox módon az Isten iránti elkötelezettség adja.

Hihetetlen, hogy mennyire értették ezt a Szent Ferenc Alapítvány ifjú pártfogoltjai Déván!

Csodálatos, hogy mennyire közel hozta egymáshoz a diákokat Marosvásárhelyen!

Élményt adó, hogy milyen kitartó figyelmet és fegyelmet teremtett a kicsi gyerekek között Székelyhídon!

Video:
Szent Ferenc útján (felhőtlen öröm)

Tanultunk, fejlődtünk, többé váltunk – előadók és nézők egyaránt - a darab, s Szent Ferenc által, akinek valóban az útját jártuk, HATÁRTALANUL!