A 2021-22-es tanév kezdetén - Az igazgató atya levele minden JEZSU-s szülőhöz

P. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya szülőkhöz írt levelének fő témái: a közösség újjáépítése, korszerűsítések, forgalmi rend az iskola területén, a tanévben ránk váró programok és azok jelentősége, minőségi tanítás, idegen nyelvek, házirend, tantervi követelmények, minimum teljesítmény, Szent Ignác év. A levél teljes terjedelmében IDE KATTINTVA letölthető (PDF)

Tisztelt Szülők!
A 2021-2022. tanévet bizakodással kezdtük, az a jó hír lelkesített bennünket, hogy a pandémia megpróbáltatásai után ismét az iskolai tantermekben...

taníthatunk és tanulhatnak együtt a diákok. Annak tudatában, hogy közel másfél évig a valós, közvetlen kapcsolatokra épülő iskolai közösség meggyengült, a programok tervezése során nagy figyelmet szenteltünk a közösség újjáépítésének. Alaposan átgondoltuk a lelkiségi és kulturális találkozási alkalmakat, ahogy a tantermi tanulás feltételeit, illetve az iskola épített környezetének a berendezését is.

A tanárok és a munkatársak számára bővítettük a parkolási lehetőségeket az iskola területén. A nyár folyamán tantermeket újítottunk fel, illetve a pedagógiai munka támogatására tizenhárom teremben, a további korszerűsítés keretében, érintőképernyős kijelzőket helyeztunk el. Ezzel lehetőség nyílik hatékonyabban beépíteni a tanórákba digitális tantárgyi tartalmakat.
Az iskolai tanítási és tanulási feltételek korszerűsítésére irányuló fáradozás mindig akkor ér célba, ha a tanárok, az iskola nevelő közössége szakmailag lelkiismeretesen felkészül az új tanévre. Augusztusban képzéseket szerveztünk vendég előadók bevonásával, illetve a szakmai munkaközösségek műhelymunka formájában belső képzést szerveztek. Erősségünk, hogy építhetünk az ignáci/jezsuita lelkiségre, szervezeti hagyományinkra, a felhalmozódott szakmai és pedagógiai tudásra és tapasztalatra, az épített és természeti környezet előnyeire, valamint iskolánk felszereltségi adottságaira. Hiszem, hogy ezek erősebb képességek, és többet nyomnak a latban gyengeségeinknél. Alázattal, de küldetésünk tudatában és Istenben bízva készültünk fel a tanévre.

A tanévnyitó ünnepséget nagy iskolai eseményként terveztük, a változó időjárás miatt azonban módosítani kellett a tervezett programot. Így a Veni Sancte szentmisét korosztályi csoportokban celebráltuk, ami családiassá tette az ünnepséget. Ezt követte a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amely sok diák számára lelki és közösségi élmény forrása volt.

A hétvégén még megszervezésre került a családi sportnap is, ami régi hagyomány a JEZSU közösségi életében. Hamarosan elindulnak a vasárnapi családi szentmisék is, amelyre szeretettel várjuk a szülőket és a testvéreket. Szeptember és október az osztály lelkigyakorlatok ideje, amelyeket ismét Kurtabércen szeretnénk megszervezni. A lelkiségi, hitéleti programokat az iskolai lelkészség tervezi és szervezi. Örömünkre Jancsó Árpád jezsuita atya ismét közösségünk tagja. Római tanulmányait követően Árpi atyát P. Vízi Elemér, rendtartományunk elöljárója lelkészi megbízással küldte miskolci iskolánkba.

A 12. évfolyam diákjai hamarosan elkezdik felkészülésüket a szalagavató ünnepségre. Arra törekszünk, hogy megteremtsük számukra a feltételeket, hogy maradandó, pozitív élmény legyen számukra a felnőttkorba való átlépést jelző ünnepi esemény. A felkészülés során nem szabad megfeledkezni arról, hogy mi a végzős diákok elsődleges küldetése: felkészülni a továbbtanulásra, az egyetemi követelmények teljesítésére! A jezsuita gimnáziumban határozottan azt várjuk el tőlünk, hogy a magis szellemében, lelkiismeretesen, elmélyülten, nagyfokú elkötelezettséggel tanuljanak. Arra buzdítjuk őket, hogy az álmaikat alakítsák át konkrét célokká. Tudatosítjuk bennük, hogy megalkuvást nem ismerő munkával érhetők el a célok, az álmok pedig így ölthetnek testet a valóságban.

Célunk, hogy megteremtsük a biztonságos és fenntartható tanítás és tanulás feltételeit. Ennek érdekében napi szinten nagy figyelmet szentelünk az iskolai környezet rendezettségére, az alapos takarításra és a rendszeres fertőtlenítésre. Az ebédlő és az iskolai büfé még nagyobb törődést kapnak, hisz ezekben az életterekben fokozott lehet a kórokozók jelenléte. Az iskolaudvart a templomtérrel bővítettük, ahová padokat és játékszereket is elhelyeztünk. A diákok használhatják még a sportpályát, illetve az esős időszakon kívül a belső iskolai parkot is.

A minőségi tanítás megszervezésének nagy figyelmet szenteltünk, kiemelt törődést kaptak az új diákok, az ötödikes és a kilencedikes tanulók. A speciális tantárgyválasztási lehetőségek miatt a kilencedik, a tizenegyedik, valamint a tizenkettedik évfolyamokban tanuló diákok is sok figyelmet kaptak.

Az idén kifejezetten nagy kihívásnak bizonyult az idegen nyelvek oktatásának a megszervezése a 11-12. évfolyamos diákok számára. A sok előrehozott érettségi következtében veszélybe került a minőségi nyelvtanítás fenntarthatósága, különösen a végzős diákok számára. A tanulók többnyire a rövid távú célokra összpontosítanak, megfeledkeznek arról, hogy a minőségi nyelvtudáshoz szükségük van a gimnázium által biztosított tanórái tanításra. A pandémia idején történt jogszabályi módosítás, illetve az igények beszűkülése, az elérhető érettségi pontokra való figyelés, amely nélkülözi a tágabb jóvőbeli kontextus perspektíváját, a minőségi nyelvtudás feláldozását eredményezheti. Ez a folyamat, illetve a mögötte meghúzódó szemlélet ellentétes a jezsuita gimnázium filozófiájával, amely a magis szellemében az elmélyült tanulásra és a több igényére bátorítja a tanulókat. Középszerűséggel nem remélhetünk megbízható, idegen nyelveket beszélő keresztény értelmiséget, amelynek nevelése a gimnázium deklarált célja. Azon fogunk dolgozni, hogy megerősítsük a tanítás és tanulás terén az igényt a mélységre, illetve a kiválóságra. Távol kell tartanunk a középszerűség szellemét.

Tudatában vagyunk annak is, hogy a pandémia idején sok diák a társaitól elszigetelten töltötte a mindennapjait, több esetben egyedül birkózott meg a kihívásokkal, illetve a virtuális világ gyors és sokszor felületes, felelősséget nélkülöző kommunikációs terében kerestek támaszt. Ez a jelenség kihívás lehet az iskolai élet újraindítása során. Ennek előjelét tapasztaltuk a nyári szünetet megelőző hat hét során. Egyszerre volt jelen a vágy a találkozásra és a félelem a közösségi élettel járó igazi kapcsolatoktól. Ennek a feszültségnek a feloldását segíthette a tanév kezdetén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) közösségi tapasztalata, illetve az együtt töltött idő és a lelki élmények. Az esemény természeténél fogva, illetve az Eucharisztia misztériuma - Krisztus jelenléte, a megtört kenyér sokak lelki táplálására - a másokért élő ember ideáljára irányította a figyelmet. A NEK vallási üzenetével együtt ismét az igazi emberi kapcsolatok jelentőségét állította példaként mindenki elé, de kiemelten a fiatalok számára. Egyházi gimnáziumként ezzel az inspirációval és előnnyel folytathatjuk iskolai életünket. Az esemény után arra is figyeltünk, hogy a kisebb diákok, a nagyok élménybeszámolóját meghallgatva maguk is érezzék a plusz erőt, ami éltet bennünket.

Szólnom kell pár szót az iskola házirendjéről is. A tanév elején nem láttuk szükségét, hogy jelentős változtatásokat tegyünk az iskolai közösségi élet és tanulás szabályozását tartalmazó dokumentumokban. Szellemiségét és értékrendjét tekintve, a házirend a szellemi és lelki értékeket helyezi a középpontba. Az értelem, az akarat, a lelkiismeret, illetve az érzelmek nevelését egyaránt fontosnak tartjuk, hogy diákjaink kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak, akik változatos mozgáskultúrával rendelkeznek, hogy fizikailag is egészségesek legyenek. Ezen értékeknek megfelelő életvitelt, viselkedést, megjelenést, emberi kapcsolatokat, hitéletet, kultúrát, valamit tanulási morált várunk el. Természetesen elvárás, hogy a házirendet minden jogviszonyban lévő diák, tanár és munkatárs betartsa. A szülőket is érinti a házirend, ahogy a pedagógiai program, valamint az intézmény ifjúságvédelmi szabályzata. Ezeket a dokumentumokat eleve véleményeznie is kellett a szülői közösség képviselőjének.

Módosítottuk azonban az iskola területére való belépést, különösen a reggeli megérkezést, illetve a délutáni távozást illetően. A fiúkollégium körül alkörforgalmat akítottunk ki azzal a céllal, hogy segítsük a gépkocsival érkező szülőket; minimalizáljuk a torlódást, a várakozási időt. Azzal a reménnyel cselekedtünk, hogy a szülők és a gyerekek is kevesebb stresszt szenvedjenek el közlekedési kihívások miatt. Ennek érdekében kétsávosra alakítottuk át a gimnázium gazdasági bejáratát, megerősítettük a burkolatot, szabályos közlekedési jelzéseket helyezünk ki, valamint burkolati felfestésekkel is elláttuk a kijelölt útszakaszt. A pedagógusok és az iskola munkatársai számára kibővítettük a belső parkolót. További negyven parkolóval rendelkezik az intézmény a Szent György Sport- és Szabadidős csarnok előtt, amit csak időszakosan nyithatunk meg, mert a városrészben nem készült el az odavezető, aszfaltozott bekötőút.

Az eddigi tapasztalatok szerint a közlekedési rendet megváltoztató intézkedés iránya jónak tűnik. A szülők nagy többsége betartja a közlekedési szabályokat az intézmény területén. Nekik köszönöm az együttműködésüket, illetve azt, hogy viselkedésükkel támogatják, megerősítik az iskolai nevelői munkánkat, erkölcsileg közösséget vállalnak velünk. Felhívom mindenki figyelmét, hogy az iskola területén fokozottan kell figyelni, és betartani a közlekedési szabályokat! A kijelölt területre behajtók türelmetlensége, ideges viselkedése, a szülőtársakkal, illetve az iskola munkatársaival szembeni bántó figyelmetlenség, esetenként verbális erőszakoskodás nem elfogadható viselkedés. Nagyon fontos tudatosítani, hogy ezt a behajtási rendet a tisztelet, valmint a jobbítás szelleme motiválja az Önök javára.

Nevelési programunk alapértékeiről már szóltam a házirendról szóló szakaszban. A tantervi követelményt illetően folytatom azt, amit az idegen nyelvekkel kapcsolatos aggodalmak során megfogalmaztam. Nyolc évfolyamos gimnáziumként tehetséget támogató és gondozó feladatot látunk el. Ez azt is jelenti, hogy már az ötödik évfolyamon magasabb követelmények szerint tanítunk, illetve tanulnak a diákok. Az első négy évben az a célunk, hogy diákjaink tudásban és készségekben is képesek legyenek megfelelni a jezsuita gimnázium középiskolai követelményeinek, amelyeknek végső célja nemcsak a sikeres egyetemi felvétel, hanem a felsőfokú intézmény követelményének való megfelelés.

Sok egyeztetés után arra a következtetésre jutottunk a szakmai munkaközösségek vezetőivel, hogy számokban is ki kell fejezni a minimum teljesítményt, amit elvárunk a diákoktól. Az alsós évfolyamokban 3,8-4,00 a minimum elvárás, vagyis a jó osztályzatnak megfelelő tanulmányi teljesítményt. A középiskolai szakaszban pedig 3,75-4,00 a legalacsonyabb elfogadható eredmény. Amennyiben a tanuló nem éri el a megkívánt szintet, intézkedési tervet készítünk, amelybe bevonjuk a szülőket, illetve meghatározzuk a továbbhaladás feltételeit.

Módosítunk az idegen nyelvi képzésünk elvárásrendjén. Mivel már ötödik évfolyamon magas óraszámban tanulják a diákok az első idegen nyelvet, a 11-12. évfolyamban C1-es szintet követelünk. Ennek a követelménynek megfelelő osztályozó vizsgát kérünk azoktól, akik előrehozott érettségire jelentkeznek. Az idegen nyelvek minőségi oktatásának a fenntartása érdekében további módosításokat tervezünk a pedagógiai programban.

Végezetül, lezárásként engedjék meg, hogy jelezzem, 2021-2022 a jezsuita rend és intézményei számára jubileumi év, Szent Ignác év. A rendalapító megtérésére - az életét radikálisan megváltoztató istenélményére - emlékezünk, amely kerek 500 évvel ezelőtt történt a baszk földi Loyolában, a mai Spanyolország területén. Arra emlékeztet bennünket Szent Ignác életpéldája, hogy Isten megszólítja az embert, akit eleve megáldott azzal a képességgel, hogy meghallja a hívást és szabadon válaszoljon rá. Ez (szinte) hihetetlen a mi szekularizált világunkban, ahol a vallást és a vallási élményt - a közvetlenül szerzett tapasztalatainkat meghaladó spirituális élményt - tudatosan megfosztják a nyilvánosságtól, jó esetben megtűrt magánügy. A szekularis kultúrában a vallás háttérbe szorítása nem természetes folyamat, hanem mesterségesen generált és fenntartott feltételek eredménye. És mégis! A lét minden formájában azért olyan csodálatos és értelmes, mert a látható mögött van Valaki, aki az élet és az értelem forrása. A keresztény ember számára ez a Valaki a szerető és gondviselő Isten, aki Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által rávilágított igazi méltóságunkra: Isten szeretett gyermekei vagyunk.

Jó egészséget és békét kívánok Önöknek és családjaiknak a 2021-2022. tanévben!

Miskolc, 2021.szeptember 17.

Tisztelettel:
P. Holczinger Ferenc SJ
igazgató

Last modified on Sunday, 19 September 2021 15:54