• Felvételizőknek
  • Sport tagozat
  • Sport tagozat jó tanuló, jó sportoló diákok számára

Sport tagozat jó tanuló, jó sportoló diákok számára

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda – kitűnő infrastrukturális lehetőségeit kihasználva – a jövőben is kiemelt területként tekint a sportra, ezért 2021 szeptemberétől (az 5. évfolyamon, de felmenő rendszerben) újból indít fél osztálynyi sport tagozatot.

A sport tagozat diákjai együtt tanulnak a többi diákkal, a plusz sportórák nem okoznak számukra lemaradást. Az alapképzés (magyar, matematika, idegen nyelvek és természettudomány) óraszámai megegyeznek az általános tanterv szerint haladó osztályok óraszámaival és követelményeivel. Célunk a „jó tanuló - jó sportoló” eszme megvalósítása.

A sport tagozatra történő jelentkezés feltételei, követelményei és időpontjai az iskolánk felvételi tájékoztatójában megtalálhatók.

Last modified on Thursday, 25 November 2021 12:06