Engedelmesség

Modern világunkban az engedelmes jelző már-már szitokszóként hat. Az ellenkezés, az akaratosság, a dac, sőt a lázadás - furcsa módon kezdenek pozitív fogalmakká válni.
Nekünk, keresztények számára az engedelmesség mindig Istenre, az Atyára irányul, akinek ...

akarata elsősorban a parancsokból ismerhető meg. A Bibliában számos helyen kapunk útmutatást arra is, hogy a gyermek köteles engedelmeskedni a szüleinek, a beosztott a fölöttesnek, a gyülekezet tagjai az elöljárónak (természetesen csak akkor, ha nem Isten parancsaival ellentétes dolgot kíván). És 2020 különleges tavaszán kiemelt hangsúlyt kap az országunk elöljáróinak való engedelmesség, az általuk hozott rendeletek betartása.
„Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek őket, mert ők vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra. (Zsid 13,16-17)
Az engedelmesség tehát az Isten iránti bizalmam és szeretetem kifejezése is, mert hiszem, hogy az Atya jót akar nekem és olyan emberekre bízott, akik a javamat akarják.
Ezen a héten tudatosan figyeljünk arra, hogy zúgolódás nélkül, készségesen teljesítsük azoknak a kéréseit, akik felelősek értünk. És ne felejtsünk el imádkozni értük!