Örüljünk!?

Szent Pál a tesszaloniki hívekhez írt első levelében hét dologra* szólítja fel a gyülekezetet. Ezek közül az első: „Mindig örüljetek!”(1Tessz 5,16) De lehet parancsra örülni? Vajon miért tartja...

fontosnak a Katolikus Egyház, hogy advent harmadik vasárnapján a figyelmünket az örömre irányítsa?

Egyik kedves szentem, XXIII. János pápa a reggeli imájában így fohászkodik: „Mennyei Atyám! Add, hogy éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban!”

És ha szétnézünk magunk körül, valóban több panaszkodó embert találunk, mint elégedettet. Őszintén szólva, „kapásból” én is több szomorúságra okot adó dolgot sorolnék fel, mint örömtelit... Pedig minden viszonyítás kérdése. Ha megkérdeznénk egy hónapok óta álláskeresőt, biztosan nem azon keseregne, hogy ki se látszik a feladatokból. Egy mélyszegénységben élő tizenéves nem azon dühöngene, hogy nem azt a márkás cipőt kapta szülinapjára, amit a reklámok hirdetnek, de még azért se morogna, hogy a menzán épp az orra előtt fogyott el az a menü, amit választani akart. Azt gondolom: az öröm nem az anyagi vagy az egészségi állapotunk függvénye. Sokkal inkább hozzáállás, szemléletmód kérdése.

Tanuljunk a kisgyerekektől! Ők tudnak igazán örülni. Az apró, a magától értetődő dolgokat is vegyük észre! Sőt! Merjük figyelmeztetni egymást, hogy ne süppedjünk bele az önsajnálatba.

Egy család életében nincs annál nagyobb öröm, mint mikor egy újszülött érkezését várják.

Adventben mi az isteni Gyermek születésére készülünk. Hát nekünk ne lenne okunk örülni?

*Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! Mindenfajta rossztól óvakodjatok! (1 Tesz 5,16-22)

Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! (Fil 4,4)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jezsu/public_html/gimnazium/templates/wt_edu_pro/html/com_k2/templates/default/item.php on line 249
Last modified on Monday, 14 December 2020 10:39