Küldetésetek van

Szombaton volt a 12.-esek ballagása. Mindenki igyekezett búcsúzóul valami bölcset és hasznosat tanácsolni nekik. A vasárnapi Evangélium sorai is ezt teszik: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20) Igen, küldetésetek van! ...

A Szinonima szótárban a küldetés szónak az alábbi rokon értelmű kifejezéseit találjuk: kötelesség, kötelezettség, tennivaló, tevékenység, program, megbízatás, megbízás, misszió, hivatás. Komoly szavak, ezek már felnőtthöz illő feladatok.
A 8 illetve 4 év alatt sokat kaptatok, ezért sokat is várnak tőletek. A Jezsuban megélt szellemiséget, a krisztusi tanítást most már nektek kell sugározni a környezetetekben. Ebben a kemény feladatban sosem lesztek egyedül, Jézus azt ígérte, mindig veletek van/lesz!
Mi, tanárok, szülők, diáktársak pedig imáinkkal támogatunk benneteket.