• Lelkiség
  • Heti gondolat
Sunday, 22 November 2020 20:46

Krisztus, a király!

„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! (Jel 5,12;1,6)
Ha valami nagyon tetszik, ha valaki igazán „bejön” nekem, előszeretettel mondjuk rá azt a jelzőt, hogy „király”. Most, mikor az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a királyt ünnepeltük, érdemes feltenni magunknak néhány kérdést: 

Last modified on Sunday, 22 November 2020 21:09
Monday, 16 November 2020 10:46

Talentumok

„Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint...” (Mt 25,14-16)
Biztosan megtörtént már veled is, hogy...

Last modified on Monday, 16 November 2020 10:56
Monday, 09 November 2020 10:18

Az okosok ott voltak...

„...akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.” (Mt 25,12)
A halottak napja táján gyakran eszünkbe jut az elmúlás, a végső számonkérés. Erre irányítja a figyelmünket a balga és az okos szüzekről szóló példabeszéd is. Az okos és a balga szüzek között látszólag semmi különbség nincs. Mind a tíz tudta, hogy...

A szentekre általában úgy gondolunk, hogy ők különleges, aszkézisre, emberfeletti erkölcsi teljesítményre, az életük feláldozására képes lények. Ebből következik, hogy mi, hétköznapi, átlagos emberek nem vagyunk, nem lehetünk szentek. Csakhogy ők sem szentnek születtek! Először is hoztak egy komoly döntést: Krisztust akarták...

Last modified on Monday, 02 November 2020 10:37
Wednesday, 17 June 2020 15:16

Vakáció.Mindig.Istennel.

Diák, tanár, szülő... már mindenki a szünidőnek örül. Nagyon fontos része ez az évnek. Szükségünk van pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre! A jövő évi teljesítményünk múlhat azon, hogyan használjuk ki a vakáció adta lehetőségeket. És azt is lényeges szem előtt tartanunk, hogy Isten nem megy szabadságra, az előttünk álló hetekben nem mellőzhetjük, nem száműzhetjük Őt az életünkből! Sőt! Több időnk juthat... 

Monday, 08 June 2020 11:59

Ki lehet boldog?

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek." Na neeee!!!! Ezt, ugye, még Jézus sem gondolta komolyan?! 

Last modified on Monday, 08 June 2020 12:19
Monday, 01 June 2020 13:00

A nemzeti összetartozás napja

1920. június 4-e óta óriási seb tátong a magyar emberek szívében. Illyés Gyula szerint „magyar az, akinek fáj Trianon”. Emlékezünk, búsongunk, háborgunk, megkíséreljük megteremteni a szétszakadt nemzetrészek magyarjainak lelki-szellemi összetartozását. De imádkozni szoktál a hazádért? Kéred Istent, hogy tartsa meg nemzetünket? Fohászkodsz az ország vezetőiért? Imádkozol Magyarország lelki megújulásáért? Ezen a héten, a trianoni katasztrófa 100. évfordulóján legyen ez az imaszándékunk!

Monday, 25 May 2020 10:44

Küldetésetek van!

A vasárnapi misén Máté evangéliumának utolsó mondatait hallottuk: „Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,19-20)

Last modified on Tuesday, 26 May 2020 10:47
Tuesday, 19 May 2020 08:24

Szent II. János Pál pápa

100 éve született Szent II. János Pál pápa, akit a fiatalok pápájaként emlegetnek. A krakkói érsekből lett pápa a magyar fiataloknak ezt üzente, amikor Budapesten járt:
„Kedves Magyar Fiatalok! »Jézus ránézett és megszerette.« (Mk 10,21) Így említi az Evangélium Jézus találkozását a gazdag ifjúval. Az Úr ugyanígy tekint minden emberre. Gyöngéd tekintete így néz a ti arcotokra is.
És én, az Ő nevében, megölellek titeket. Tudva tudom, hogy...

Tuesday, 12 May 2020 10:32

Május - Mária hónapja

Májusban ne feledkezzünk el égi édesanyánkról! A nagy Mária-tisztelő Szent II. János Pál pápa így ír Redemptoris mater kezdetű enciklikájában: „A különböző népek és nemzetek közül azok, amelyek a földön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztusnak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát, nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához, és bizalommal járulnak hozzá mint anyához, hanem az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz.”
Mi, magyarok immár egy évezrede tapasztaljuk Mária különös oltalmát. Májusban fejezzük ki hálánkat egy-egy tized rózsafüzér elimádkozásával, s imádságos lélekkel vegyünk részt a májusi ájtatosságokon.

Monday, 04 May 2020 08:30

Jézus, a jó pásztor

„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem.” (Jn10,27)
A XXI. századi embernek, különösen, ha városban él, nincs tapasztalata arról, hogy mi a pásztorok feladata, hogy milyen egy jó pásztor. Pedig Jézus nem véletlenül azonosítja magát a pásztorral. Avval az emberrel, akire hatalmas kincset bíznak, 

Last modified on Monday, 04 May 2020 08:52

Idén ballagó 12.-eseink! Minden bizonnyal hasonlót éreztek, mint az emmauszi tanítványok: nem így képzeltétek el, nem így terveztétek ezeket a sorsfordító, az életben már soha meg nem ismételhető napokat. Csalódottság, csüggedés, az elveszettség érzése kerít hatalmába sokatokat. De ahogy Jézus nem hagyta cserben a tanítványait, ugyanúgy biztosak lehettek abban, hogy Ő most is mellettetek áll, ismeri a nehézségeiteket és segíteni akar nektek. Péter apostol is ezt hangsúlyozza a levelében:

Last modified on Monday, 27 April 2020 12:53
Page 3 of 12