• Lelkiség
  • Heti gondolat
Monday, 20 April 2020 09:04

Irgalmasság

„...én azonban az Úrba vetem bizalmamat. Ujjongva örvendek irgalmasságodnak, hisz megláttad megalázottságomat, észrevetted ínségemet, és nem juttattál ellenség kezére, sőt tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 30,7-9)
A katolikus egyház húsvét 2. vasárnapján tartja az Isteni Irgalmasság ünnepét.

Last modified on Monday, 20 April 2020 09:19
Monday, 06 April 2020 10:40

Az év legmegrázóbb hete

„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen.” (Lk 9,23) Az előttünk álló nagyhéten próbáljunk Krisztus szenvedésére egy sajátos szemszögből tekinteni. Úgy, hogy észrevegyük, ...

Last modified on Monday, 06 April 2020 10:44
Monday, 30 March 2020 12:55

Engedelmesség

Modern világunkban az engedelmes jelző már-már szitokszóként hat. Az ellenkezés, az akaratosság, a dac, sőt a lázadás - furcsa módon kezdenek pozitív fogalmakká válni.
Nekünk, keresztények számára az engedelmesség mindig Istenre, az Atyára irányul, akinek ...

Tuesday, 24 March 2020 13:50

A lelki vakság

„Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” (1Sám 16,7)
A Szentírásban nagyon sok szó esik a vakságról. A vasárnapi evangéliumban is Jézus meggyógyít egy születése óta vak embert. De ha figyelmesen vizsgáljuk a történetet, rá kell jönnünk, hogy valójában a lelki vakságról van szó, arról, hogy ez a fizikai vakságnál sokkal veszélyesebb....

Last modified on Tuesday, 24 March 2020 14:02
Monday, 16 March 2020 09:17

2020 március - Ne féljetek.

Bizton megállapíthatjuk, hogy sem diák, sem tanár, sem egyetlen szülő nem élt át a mostanihoz hasonló helyzetet. Mindenki tele van kérdésekkel, feszültséggel, félelemmel, bizonytalansággal. Épp ezért gyógyírként hatnak II. János Pál pápa szavai: „Felszólítalak benneteket, hogy soha, de soha ne adjátok fel reményt, ...

Last modified on Monday, 16 March 2020 09:21
Monday, 09 March 2020 08:29

Mit nézünk? Kit hallgatunk?

Nem igényel különösebb magyarázatot az a tény, hogy nagyban befolyásolja az ember egészségét, hogy mit eszik. De lelki egészségünk szempontjából legalább annyira fontos, hogy mit nézünk, mit és kit hallgatunk. Nagyböjt idején érdemes arra kiemelten figyelnünk, hogy Jézusra tekintsünk és meghalljuk az Ő szavát! „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Nagyböjt lévén érdemes átgondolni a böjt értelmét, és hogyanjainak 21. századi átgondolását. Egy biztos, ha Krisztusra gondolunk, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy nem elméleti kérdésről van szó, és nem is gasztronómiai szempontból közelítünk a témához. Böjt 2020:
• Kevesebb test, hogy több jusson a léleknek.
• Kevesebb zaj, hogy megszólaljon a csend.
• Kevesebb beszéd, több (meg)hallgatás.
• Kevesebb morcosság, sokkal több mosoly.
• Kevesebb én, ...

„...megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32)
Mi értelme van újból és újból felidézni a történelem sötét árnyait, felhánytorgatni a múltat? Nem volna üdvösebb, ha a szörnyűségek emléke elenyészne, és a fiatalok tiszta lappal indulhatnának?
Több okunk is van arra, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni...

Last modified on Tuesday, 25 February 2020 09:06
Monday, 17 February 2020 08:40

Legyetek szentek!

„Mondom nektek: ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.” (Mt 5,20). Isten akarata az, hogy mi, emberek legyünk tökéletesek, legyünk szentek. Ez első hallásra félelmetesnek tűnik, hisz - magunkat ismerve - lehetetlen. De Isten nem kérne tőlünk olyat, amit ne tudnánk megvalósítani! Nem aszkézist, nem is különleges erények csillogtatását vagy emberfeletti erkölcsi teljesítményt követel tőlünk, hanem „csupán” azt, hogy akarjuk Krisztust követni, akarjunk Krisztushoz tartozni. Nap mint nap kérjük az Atyát, hogy segítsen egy fokkal szentebbé, jobbá válni. Így lépésről lépésre közelebb kerülhetünk az életszentséghez.

Last modified on Monday, 17 February 2020 09:05

„A családot nem temetni kell, hanem ünnepelni” – mondta Bíró László püspök atya a Családok XI. Világkongresszusán. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy egy harmonikus, szerető családnak mekkora ereje van. A szociológiai kutatások is bizonyítják, hogy a családban élő emberek egészségesebbek és tovább élnek. Persze a közös élet buktatókkal, nehézségekkel, sőt,...

Sunday, 02 February 2020 20:57

A megszentelt élet

Ha a XXI. századi ember legjellemzőbb tulajdonságait akarnánk kiemelni, biztosan köztük lenne az önmegvalósítás iránti igény, a boldogságvágy, de az elköteleződés csak nagyon kevesekre jellemző. Ez az oka annak, hogy a házasságkötések száma egyre kevesebb, az ideje pedig későbbre tolódik. A papi és a szerzetesi hivatást pedig csak elvétve választják a fiatalok. Pedig Jézus erre vonatkozóan is nagyon biztató szavakat mond:
„Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most ezen a világon... otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet, az eljövendő másvilágban pedig örök életet.” (Márk 10,29-30). A megszentelt élet napját minden...

Last modified on Sunday, 02 February 2020 21:01
Monday, 27 January 2020 08:56

„Kövessetek engem!”

Csendesedj el... Gondolkozz el azon, hogy volt-e már olyan alkalom, amikor szíved mélyén hallottad Jézus szavát: „Jöjj, kövess engem!” Válaszolj magadnak őszintén, hogy mit tettél e hívás hallatán! Elhessegetted magadtól a gondolatot? Vagy kérdéseket tettél fel, hogy minek, merre, kivel, miért? Netán hosszas magyarázkodásba kezdtél, hogy most éppen miért nem alkalmas? Vagy rögtön elhatároztad, hogy a Mester nyomába lépsz? Bárhogy is volt, bárhogy is van, Jézus újra és újra meghív minden embert, így téged is a követésére. Tehát soha nem késő. Tedd meg még ma az első lépést!

Page 4 of 12