• Lelkiség
  • Heti gondolat

„Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szívét: hogyan él abban Isten szeretete? Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,17-18)
Október 17.-ét az ENSZ közgyűlése a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Jézus azonban már majd kétezer évvel ezelőtt azt kérte követőitől, hogy ne menjenek el érzéketlenül rászoruló testvéreik mellett. Így mi se csukhatjuk be a szemünket és a fülünket, meg kell osztanunk a javainkat a körülöttünk élő szegényekkel.
Először is el kell hessegetni azt a gondolatot, hogy én csak egy kicsi pont vagyok, csepp a tengerben az, amit adni tudok. Hidd el, a legkisebb adomány, a legcsekélyebb segítség is számít! Nyitott szemmel kell járni, legjobb, ha valamelyik segélyszervezethez kapcsolódva találod meg azt a módot, ahogy segíteni tudsz! Kedden máris adódik egy lehetőség: ha hozol egy kis édességet és leadod a portán, te is mosolyt csalhatsz néhány rászoruló gyerek arcára.

Last modified on Monday, 14 October 2019 07:47

„Abból ismertük meg a szeretetet, hogy ő életét adta értünk, tehát nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért.” (1.Jn 3,11-18)
A nagy, történelmet író időkben, forradalmak és háborúk idején egyértelmű, hogy az életét is feláldozza az ember a hazájáért. De ma nekem, neked mit jelent a hazaszeretet? Milyen áldozatot hozhatunk, ...

Last modified on Monday, 07 October 2019 12:10
Sunday, 29 September 2019 14:53

Hálaadás a kirándulásokért

Nyáron a családok és sok osztályközösség eljutott kirándulni, üdülni. Megcsodáltátok a városok nevezetességeit, gyönyörködtetek hazánk tájaiban, a természet szépségeiben. Közben megtapasztalhattátok a közösségben való együttlét erejét, örömét. Ha nemcsak a szemetek volt nyitva, hanem a szívetek és a lelketek is, akkor bizonyára Istennel is találkoztatok az ő teremtményi által! Élményekkel gazdagon tértetek haza, testben és lélekben gyarapodtatok ezekben a napokban.
Mindez nekünk természetes, de eszetekbe jutott, hogy megköszönjétek a kirándulás ajándékait Istennek is? Adjunk hálát az Úrnak a sok új élményért, tapasztalatért!
„Tartozom azzal, amit ígértem, Istenem, hálaáldozatot mutatok be neked.” (Zsolt 56,13)

Monday, 23 September 2019 07:17

A tiszta víz megbecsülése

„Miért hoztátok ide az Úr közösségét ebbe a pusztába? Hogy itt pusztuljunk el jószágainkkal együtt? Miért vezettetek ki Egyiptomból, s hoztatok ide erre a szörnyű vidékre? Olyan vidékre, ahol nincs se vetés, se fügefa, se szőlő, se gránátalma, még ivóvíz sem?” (Szám 20, 4-5)
Épp a legfontosabb dolgokkal vagyunk úgy, hogy csak akkor értékeljük igazán, ha a hiányát észleljük. Az egészséges, tiszta víz is ilyen. Számunkra természetes, hogyha megszomjazunk, megnyitjuk a csapot, és máris olthatjuk a szomjunkat. Őszintén mondva rettentő pazarlóan bánunk vele. Pedig a tudósok szerint a következő évtizedek egyik legnagyobb problémája az lesz, hogy az emberek túlnyomó többsége nem fog hozzájutni az éltető ivóvízhez. Mi is felelősek vagyunk a jövőért!
A víz is Isten ajándéka, ezért legalább néha jusson eszünkbe hálát adni érte! S amit mindnyájunknak meg kell tennünk, gondosan, takarékosan bánjunk ezzel a nagy kinccsel!

Last modified on Monday, 23 September 2019 07:28
Wednesday, 18 September 2019 12:00

Az egészséges élet aranynál többet ér...

"Az egészséges élet aranynál többet ér, az egészséges test több bármi szerencsénél. Nincs nagyobb gazdagság az egészségnél, és nagyobb boldogság a derűs szívnél.” (Sir 30,15)
A kincs általában nem hullik az ölünkbe, a testi-lelki gazdagságért, így az egészségért és a lelki békéért is kitartóan, keményen kell küzdeni. Ráadásul nem heteken vagy éveken keresztül, hanem egész életünk folyamán. Azoknak, akiknek már gyerekkorukban lételemükké válik a mozgás, az egészséges táplálkozás és életvitel, sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy ezt a kincset megtalálják, és egész életükben birtokolják, élvezzék. Sőt! Azt se mondhatjuk, hogy mindez magánügy. Hiszen az egyes ember testi-lelki egészsége nagyon is befolyásolja a nemzet állapotát, jövőjét.
Tehát: MOZGÁS! Elkezdeni sohasem késő.

Sunday, 01 September 2019 18:41

Tanévkezdés boldogan?

„Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100,1-2)
Öröm, jókedv, örvendezés, gondtalanság, felhőtlenség, vidámság – ezek a boldogság szó szinonimái. Ezeket hallva a legtöbb embernek a szünet, a vakáció, a nyaralás jut eszébe. Pedig Isten azt akarja, hogy mi mindig boldogok legyünk. Ő nem szűkmarkú, nem korlátozza az örömünket, vidámságunkat néhány hétre, hónapra. Isten az előttünk álló tanévben is sok-sok boldog napot tartogat számunkra. Rajtunk múlik, hogy ezt észrevegyük, megéljük!

Last modified on Sunday, 01 September 2019 19:01
Monday, 10 June 2019 21:15

Ne aggódjatok!

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? ... a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,25-34)

Monday, 03 June 2019 14:42

A nemzeti összetartozás napja

1920. június 4-e óta óriási seb tátong a magyar emberek szívében. Illyés Gyula szerint „magyar az, akinek fáj Trianon”. Emlékezünk, búsongunk, háborgunk, megkíséreljük...

Last modified on Tuesday, 04 June 2019 12:01
Monday, 27 May 2019 09:39

Őrizd a kincset!

„ ... őrizzétek szentül szívetekben az Úr Krisztust. Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek.” (1 Pét 3,15)
Amikor hitetlen emberek között él, tanul vagy dolgozik egy keresztény, aki komolyan veszi Jézus tanítását, és igyekszik aszerint élni minden nap, előbb-utóbb feltűnik a körülötte élőknek, hogy az ő értékrendje más, kilóg a környezetéből: például...

Last modified on Monday, 27 May 2019 09:42
Monday, 20 May 2019 09:06

Erőforrásunk Isten

Egy nehéz, témazárókkal teli hét, vagy egy-egy vizsga után biztosan érezted már te is, hogy nagyon elfáradtál, nem bírod tovább. De azt is tudod, hogy másnap is várnak rád az újabb feladatok, kihívások. Nincs megállás.
Ilyenkor egy kiadós, pihentető alváson túl szükségünk van még valamire. Nekünk, hívő embereknek ez az erőt adó forrás: Jézus. Ő konkrétan biztat is bennünket:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28)
Ezen a héten használd ki ezt a lehetőséget! Merj Jézus lábához leülni, a szemébe nézni és elmondani neki, hogy kimerültek a tartalékaid. Kérd a segítségét, kérd, hogy Ő adjon erőt, töltsön fel energiával.
Last modified on Tuesday, 21 May 2019 08:49
Monday, 13 May 2019 12:00

Jézus, a jó pásztor

"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn10,11) 
A XXI. századi embernek, különösen, ha városban él, nincs tapasztalata arról, hogy mi a pásztorok feladata, hogy milyen egy jó pásztor. Pedig Jézus nem véletlenül azonosítja magát a pásztorral. Avval az emberrel, akire hatalmas kincset bíznak, akinek a felelőssége, hogy a nyáját mindenáron megvédje, gondoskodjon minden szükségletéről. Ez nem csupán munka, ez igazi hivatás. És ezt a küldetést kapják két évezrede a papok a felszentelésükkor. De most nézzük a másik „szereplőt”, a nyájat, a bárányokat, akik mi vagyunk! Ismerem, meg akarom ismerni a Pásztort? Tudok, akarok ráhagyatkozni? Képes vagyok Őt követni? Elhiszem, amit mond? Vagy netán buta birka módjára megyek a saját fejem után, egyenesen a gonosz vadállatok karmai közé?

Monday, 06 May 2019 12:11

Május - Mária hónapja

Oltalom... Mi, emberek vagyunk a legesendőbb élőlények a világon: születésünk után nekünk van a leghosszabb ideig szükségünk arra, hogy szeretettel gondozzanak, oltalmazzanak. És az évek múlásával fiatalként, felnőttként egyaránt tapasztaljuk, mennyire fontos, hogy legyen valaki, akire mindig számíthatunk, aki segít a bajban, megvéd a gonosztól, megvigasztal, ha szomorúak vagyunk. Nekünk, katolikusoknak ez a Valaki: ...

Last modified on Monday, 06 May 2019 12:26
Page 6 of 12