• Lelkiség
  • Heti gondolat
Monday, 29 April 2019 09:20

Küldetésetek van!

Ezen a héten minden a 12.-esekről, az ő ballagásukról szól. Valószínűleg mindenki igyekszik búcsúzóul valami bölcset és hasznosat tanácsolni nekik. A Szentírás sorai is ezt teszik: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)
Igen, küldetésetek van! A Szi...

Last modified on Monday, 29 April 2019 09:25
Sunday, 14 April 2019 15:10

Tavaszi megújulás

Tavasszal megújul a világ körülöttünk, kisüt a nap, csicseregnek a madarak, kizöldellnek a fák, illatoznak a virágok. Ez remek alkalom arra, hogy mi is megújuljunk. Mit kell ezért tennünk? 1. Akard a változást! 

Last modified on Sunday, 14 April 2019 15:26
Tuesday, 09 April 2019 09:29

Megbocsátás

Az elmúlt napokban a megtérés volt a heti gondolat központi témája. Remélhetőleg sikerült megtenni az első lépéseket az atyai ház felé, kérni az Úr bűnbocsánatát. A vasárnapi Evangéliumban a házasságtörő asszony példázata pedig már egy újabb feladatra figyelmeztet: „ Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” (Jn 8,7)
Jézus mindannyiunknak mondja, hogy csak akkor kérhetjük Isten megbocsátását, ha mi is irgalmasak tudunk lenni embertársainkkal. Naponta imádkozzuk a Miatyánkban, hogy ”bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.
Vegyük komolyan ezeket a szavakat!

Last modified on Tuesday, 09 April 2019 09:31
Tuesday, 02 April 2019 18:31

Tékozló fiúk

„... vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.” (Lk 15,32)
Ki ne ismerné a tékozló fiú történetét? Időről-időre érdemes átelmélkednünk, hogy az aktuális élethelyzetünkben melyik fiú állapota illik ránk.
Netán olyan mélyre kerültem, mint a fiatalabb fiú, és magam sem tudom elképzelni, hogy a Mennyei Atya visszafogadna a házába? Vagy talán otthon élek, mint az idősebb testvér, de lelkileg nagyon távol vagyok az Atyától, nem is értem  őt? Akár így, akár úgy, MEG KELL TÉRNEM! Vissza kell találnom az apai házba! Ima, böjt, az irgalmasság cselekedetei, gyónás...A Mi Atyánk mindenesetre haza várja mindegyik gyermekét!

Last modified on Tuesday, 02 April 2019 18:35

Az ember életének nagy eseményeit rendszerint megelőzi a felkészülés időszaka: a születés előtt 9 hónap, a házasság előtt a jegyesség, de a nyelvvizsgára és az érettségire is készülni kell, hogy jól sikerüljenek. Az egyházi ünnepek előtt sincs ez másként. Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra hónapokon keresztül készülünk, a karácsonyt megelőzi az advent, a húsvétot a nagyböjt. Fontos, meghatározó időszakok ezek, ha nem használjuk ki ezt az időt, nem biztos, hogy lesz alkalmunk pótolni az elszalasztott lehetőséget. Húsz nappal ezelőtt volt hamvazószerda, több mint 480 órája elkezdődött a nagyböjt...

Last modified on Monday, 25 March 2019 09:35
Monday, 18 March 2019 10:27

Talentumok

„Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint...” (Mt 25,14-16)
Biztosan megtörtént már veled is, hogy – talán csak titokban - ferde szemmel néztél a társadra, aki sikereket ért el valamilyen tantárgyból vagy a művészetek területén. Féltékeny voltál, hogy ő több talentumot kapott. Pedig valószínűleg csak arról van/volt szó, hogy nem vetted észre a te saját kincseidet. Mert Isten igazságos, egészen biztos, hogy nem felejtkezett el rólad, te is kaptál talentumokat, olyanokat, amelyek pont neked valók! Ha eddig nem tetted volna, akkor kezdd el felfedezni a te személyes kincsedet, különös tehetségedet, hogy nyugodtan várhasd az Úrral való találkozást: „Jól van, te hűséges, derék szolga... Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!” (Mt 25,21)

Nagyböjt lévén érdemes átgondolni a böjt értelmét, és hogyanjainak 21. századi átgondolását. Egy biztos, ha Krisztusra gondolunk, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy nem elméleti kérdésről van szó, és nem is gasztronómiai szempontból közelítünk a témához.
Böjt 2019: • Kevesebb test, hogy több jusson...

Last modified on Monday, 11 March 2019 11:15

Boldogok szeretnénk lenni, de ebben éppen a saját magunk és a többi ember bűne akadályoz meg. Az Isten jónak teremtette a világot, boldogságra teremtette az embert. Minden tragédia,

Last modified on Tuesday, 05 March 2019 15:53
Saturday, 23 February 2019 13:59

Imádkozzunk!

A vasárnapi Evangéliumban Jézus azt kéri a tanítványaitól, hogy, „azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.” (Lk 6,28)
Ha bajban vagyunk, vagy valamit nagyon szeretnénk, akkor Istenhez fordulunk a kéréseinkkel. Talán akkor is megtesszük ezt, ha valamelyik családtagunknak vagy barátunknak van szüksége az imánkra. De eszedbe jutott már, hogy azért az emberért imádkozz, akit nehéz elviselned, akivel konfliktusod támadt, aki rosszat tett neked? Próbáld ki! Eleinte biztosan furcsán érzed majd magad, de a Jóisten áldása nem fog elmaradni!

Monday, 18 February 2019 12:14

Ki lehet boldog?

„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok,

Last modified on Thursday, 21 February 2019 14:00

A szerelem az egyik legszebb emberi képesség. A mesében is szerelmes lesz a legkisebb fiú a királylányba, s a világirodalom legcsodálatosabb alkotásai sem születtek volna meg ennek az érzésnek a hiányában. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a magányosan élő emberek hajlamosabbak a betegségre, sőt,...

Last modified on Monday, 11 February 2019 09:07
Monday, 04 February 2019 13:39

A megszentelt élet ünnepnapja

„Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most ezen a világon... otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet, az eljövendő másvilágban pedig örök életet.” (Márk 10,29-30)

Last modified on Monday, 04 February 2019 13:51
Page 7 of 12