• Lelkiség
  • Heti gondolat

Nekünk, keresztényeknek a legfontosabb feladatunk, hogy tovább adjuk az Evangélium üzenetét. Valójában az örömhírt kell terjesztenünk. De ki hallgat egy állandóan szomorú, mindig panaszkodó, fáradt, kedvetlen emberre? Hogy adhatjuk tovább az örömhírt, ha belőlünk épp az ellenkezője árad?
Tudatosan, nap mint nap vegyük számba, hogy milyen sok dolog van, aminek örülhetünk! A ma esti ima alkalmával vegyél elő egy lapot, és írj fel rá egyetlen dolgot, ami örömre ad okot. Holnap tedd meg újra! A következő nap újra ismételd meg! Egy hónap múlva már lesz egy egészen hosszú listád. Beszélgess róla, oszd meg az örömödet a környezetedben lévő emberekkel. Figyeld, mennyivel vidámabb, mosolygósabb lesz általad a világ!

A kánai menyegzővel foglalkozó elmélkedések általában azt emellik ki, hogy Jézus ekkor tette első csodáját. Számomra azonban Mária áll a történések középpontjában...
Szeptember elején volt a lányom esküvője. Már hónapokkal előtte elkezdtük a szervezést, és rajtam egyre inkább elhatalmasodott a kétségbeesés: mi lesz, ha zuhogni fog az eső? Mi lesz, ha kevésnek bizonyul az étel vagy az ital? Egyáltalán, hogy fogjuk tudni több mint száz ember igényeit kielégíteni? És akkor... eszembe jutott a Szűzanya. A Szűzanya, aki...

Last modified on Monday, 21 January 2019 11:31

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán vizében. A Mennyei Atya fontosnak tartotta, hogy a jelenlévők számára tanúságot tegyen a fiáról. Vajon rólam, rólad, rólunk, megkeresztelt keresztényekről is ezt mondja az Atyánk? Mi az a tulajdonságom, ami leginkább tetszik neki, amire büszke?
Ezen a héten minden nap keress magadban egy szeretni való jó tulajdonságot, és adj érte hálát!

Last modified on Monday, 14 January 2019 09:37
Sunday, 06 January 2019 21:14

Legyünk mi is bölcsek!

„És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte,...” (Mt2,10-11)

Last modified on Sunday, 06 January 2019 21:16
Sunday, 16 December 2018 21:26

Téged vár epedve a halandók lelke…

Téged
Pontosan kit is várunk? A rokonokat? A barátokat? A Megváltót?
Vár
Várjuk? Vagy túl akarunk lenni rajta? Várakozunk? Készülünk?
Epedve
Mennyire várakozunk? Mennyire készülünk? Vagy csak belezuhanunk a karácsonyba? Olyan lesz a karácsony, amilyen az advent volt.
A halandók
A karácsonytól, Jézus megtestesülésétől új életet remélünk? Vagy „csak” meghitt vacsorát, munkaszünetet, iskolai vakációt, szép fehér havat, drága ajándékokat, finom falatokat, hosszú alvásokat? Új életet remélünk? Meg akarunk újulni?
Lelke
A lelkünk is készül az Úr érkezésére? Bűnbánattal, gyónással, imádsággal?
Harmatozzatok!

Last modified on Sunday, 16 December 2018 21:34
Monday, 10 December 2018 12:20

Miért kell(ene) megbocsátani?

Advent idején kitakarítjuk a lakást, feldíszítjük a környezetünket, különféle adakozási akciókban veszünk részt, ünnepi műsort készítünk, rorátéra is elmegyünk – szóval nagyon készülünk a Karácsonyra. Vajon Isten szemében is ezek a legfontosabb dolgok? Nem inkább a lelkünk megtisztításával kellene kezdenünk?

Last modified on Monday, 10 December 2018 12:23
Monday, 03 December 2018 15:12

Csend

“Az Úr a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendben nőnek. Nézzetek a csillagokra, a Holdra, a Napra – milyen hangtalanul járják útjukat.” (Teréz anya)

Last modified on Tuesday, 04 December 2018 09:09
Friday, 23 November 2018 12:28

Krisztus, a király!

„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! (Jel 5,12;1,6)
Ha valami nagyon tetszik, ha valaki igazán „bejön” nekem, előszeretettel mondjuk rá azt a jelzőt, hogy „király”. Most, mikor az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a királyt ünnepeltük, érdemes feltenni magunknak néhány kérdést:
- Krisztust én az életem királyának tartom? („Bejön” nekem ez a Jézus?)
- Felnézek rá? Tisztelem? Vagy más földi halandók uralják a mindennapjaimat?
- Be akarom tartani a törvényeit? (Amikről olyan szeretettel és türelemmel magyaráz a Bibliában...)
- Kihasználom a lehetőséget, hogy gyakran elé járulhatok és meghallgat? (Nem kell időpontot kérni tőle, akár pizsamában is megszólíthatom, egyébként is ő jön el hozzám, a szobámba...)
Ez a mi Krisztusunk valóban KIRÁLY!

Sunday, 18 November 2018 21:47

Merre menjek?

Felemelő, emlékezetes hétvége áll mögöttünk. A tizenkettedikeseknek a szalagavató ünnepség azt is jelezte, hogy válaszúthoz értek: el kell dönteniük, merre induljanak. De nem csak ők küzdenek evvel a dilemmával. Időnként felnőttnek, fiatalnak, de még egy kisgyermeknek is fontos döntéseket kell hoznia a hétköznapokban. Természetesen tanácsot kérhetsz a szüleidtől, a barátodtól...
De a legjobb, ha egy kicsit megállsz és imádkozol. Beszélgetsz Istennel, aki mindenkinél jobban ismer és szeret. Kérd hittel Tőle, hogy mutassa meg, mi a számodra helyes út, mi az Ő akarata. Bizalommal kérd az Urat: „Értesd meg velem döntéseid útját, s én odaadón fürkészem csodáidat.” (Zsolt 119,27)

Sunday, 11 November 2018 19:59

Önzetlenség

„...ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”(Mk 12,44)
A mindent értelmezzük tágabban; ne csak az anyagiakra gondoljunk, hanem az energiánkra, a fizikai erőnkre vagy az időnkre. Isten mindig a természetesre épít. A népszerű magazinokba belelapozva csodálkozva olvasom: a boldogságkutatás szerint a jó cselekedetek gyakorlása, az adakozás, a másik ember megsegítése nagyban fokozza a jóllétérzést. Harvardi pszichológusok szerint boldogabbak leszünk, ha kevesebb dolgot vásárolunk magunknak, és inkább másokkal törődünk. Egy európai kutatás szerint, ha önkénteskedünk, vért adunk vagy vigyázunk a szomszéd kisgyerekére, tényleg jobban érezzük mi is magunkat. Hát akkor? Rajta! Miért ne lennénk önzetlenek, ha ez mindenkinek jó?! Isten valóban csak a javunkat akarja! Nem kér tőlünk lehetetlent. Az előttünk álló héten keressük a lehetőséget, hogy önzetlenségünkkel boldoggá tegyük a körülöttünk élőket (és ezáltal magunkat is)!

Last modified on Sunday, 11 November 2018 20:03
Sunday, 04 November 2018 17:05

Engedelmesség

Modern világunkban az engedelmesség már-már szitokszóként hat. Az ellenkezés, az akaratosság, a dac, sőt a lázadás - furcsa módon kezdenek pozitív fogalmakká válni. Nekünk, keresztények számára az engedelmesség mindig Istenre, az Atyára irányul, akinek akarata elsősorban a parancsokból ismerhető meg. A Bibliában számos helyen kapunk útmutatást arra is, hogy a gyermek köteles engedelmeskedni a szüleinek, a beosztott a...

Last modified on Sunday, 04 November 2018 17:35
Monday, 15 October 2018 11:33

A rózsafüzér

Október 18-án, csütörtökön 9 órakor a jezsus diákok is csatlakoznak az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű világméretű kezdeményezéshez.
Mi az, ami miatt a Katolikus Egyház immár ezer éve olyan fontos szerepet tulajdonít ennek az imaformának? Szent Domonkos azért vezette be a rózsafüzér imádságot, hogy „Isten haragját elterelje és a Boldogságos Szűz segítségét kieszközölje”. A rózsafüzér egy hatékony eszköz a katolikus ember kezében: rendszeres és kitartó imádkozása igazi fegyver a gonosz munkálkodásával szemben.

Last modified on Monday, 15 October 2018 11:49
Page 8 of 12