• Lelkiség
  • Heti gondolat
Sunday, 07 October 2018 21:33

A gyermeki bizalom

Jézus egyik leggyakrabban idézett mondata a következő: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” De melyik az a gyerekekre jellemző tulajdonság, amit mindannyiunknak birtokolnia kell, ha az örökéletre törekszünk? Márk evangéliumában erre is választ találunk: „Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” (Mk 10,16). Az óvodás gyerek miért mer leugrani..

Last modified on Sunday, 07 October 2018 21:40
Sunday, 30 September 2018 20:06

A Szentírás

Szeretsz levelet kapni? Tudom, manapság már nem a postás hozza, de email-t, sms-t gyakran olvasunk. Ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy tartani tudjuk a kapcsolatot a távol lévő szeretteinkkel. Isten is gondoskodott arról, hogy nap mint nap olvasni tudjuk az Ő szavát/igéjét. A Szentírás Isten szerelmes levele hozzánk. Aki komolyan veszi a hitét, a kereszténységét, rendszeresen kezébe veszi a Bibliát, olvassa, és megpróbál aszerint élni.
Kezdd el! Ezen a héten minden este olvass el legalább egy bekezdést! Akár az okostelefonodon is hozzáférhetsz itt: Evangelium minden nap. A napi evangélium és ...

Last modified on Sunday, 30 September 2018 20:35
Sunday, 23 September 2018 16:48

Jónak lenni jó

„Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.” (Jak 3,16-18) Ezeket a tanácsokat megtartani nemcsak azért fontos, hogy az Isten előtt kedvesek legyünk és üdvözüljünk, hanem azért is, hogy a családjainkban, az iskolában, a munkahelyünkön, szóval bármely közösségben nyugalomban élhessünk. Ha arra törekszünk, hogy embertársainkkal jót tegyünk és magunk körül békét teremtsünk, akkor kiérdemeljük a megbecsülésüket, barátságukat. Ez örömteli jó érzés. Tehát: jónak lenni jó! Próbálkozzunk!

Sunday, 16 September 2018 16:55

Tanítványság

A vasárnapi evangéliumban Jézus felháborodik Péter szavain, amikor az apostol szemrehányást tesz neki azért, mert a szenvedéséről jövendöl: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” (Mk 8,33) Mennyire jellemző ez ránk, emberekre, hogy nem követni akarjuk a Mesterünket, nem a szavait és a tetteit figyeljük, hanem türelmetlenül előre rohanunk, s azt szeretnénk, hogy a mi elképzelésünket valósítsa meg. Felcseréljük a szerepeket, s így boldogtalanságra, sikertelenségre ítéljük magunkat.
Pedig Jézus világosan fogalmaz: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.” (Mk 8,35)

Sunday, 09 September 2018 18:45

Szűz Mária

Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus, a mi Istenünk.” Ha a környezetünkben valakinek születés- vagy névnapja van, akkor ajándékkal köszöntjük fel. Valójában azt fejezzük ki, hogy az illető fontos nekünk, ő maga az ajándék a számunkra.
Szeptember elején ünnepeljük a Szűzanya születés- és névnapját. Ez alkalomból érdemes átgondolni, hogy mit jelent Ő nekünk, miért igazi ajándék a számunkra!
Ajándék, hiszen igenjével Istennek adta az életét, s ezáltal Jézust ajándékozta nekünk.
Ajándék, mert hiteles példaképünk lehet.
Ajándék, mert közbenjár értünk a fiánál.
Ajándék, hiszen Ő a mi égi édesanyánk!
Köszöntsük Máriát méltóképpen úgy, hogy hozzá hasonlóan próbálunk meg élni.

Last modified on Sunday, 09 September 2018 18:59
Tuesday, 04 September 2018 08:57

Boldogság

„Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100,1-2)
Öröm, jókedv, örvendezés, gondtalanság, felhőtlenség, vidámság – ezek a boldogság szó szinonimái. Ezeket hallva a legtöbb embernek a szünet, a vakáció, a nyaralás jut eszébe. Pedig Isten azt akarja, hogy mi mindig boldogok legyünk. Ő nem szűkmarkú, nem korlátozza az örömünket, vidámságunkat néhány hétre, hónapra. Isten az előttünk álló tanévben is sok-sok boldog napot tartogat számunkra. Rajtunk múlik, hogy ezt észrevegyük, megéljük!
Íme, néhány ötlet, hogyan is lehetünk boldogok:

Monday, 11 June 2018 10:18

Te Jézushoz tartozol?

„Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!"(Mk 3,35)
Jézus elgondolkodtató kijelentést tesz, amikor a rokonai és a barátai - éppen azok az emberek, akiknek a legjobban kellene őt ismerniük – azt állítják róla, hogy

Last modified on Monday, 11 June 2018 10:22

„Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

Last modified on Sunday, 03 June 2018 18:58
Sunday, 27 May 2018 10:38

Küldetésetek van!

A vasárnapi misén Máté evangéliumának utolsó mondatait hallottuk: „Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,19-20)

Sunday, 27 May 2018 10:39

Az erő lesz veletek!

Kedves Bérmálkozók! Tudjátok, mi vár rátok ma délután? A finom ünnepi ebéd és a díszes kötésű ajándék imakönyv mellet még valami. Mostantól erőt kaptok, hogy szót tudjatok fogadni Szent Pálnak, aki azt mondta: Örüljetek mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! ... Hm... Mindenkor? Vagyis akkor is, amikor nincs minek? Azt meg hogyan is? Károly atya megmondja: ITT

Last modified on Sunday, 27 May 2018 10:52

„... imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.” (ApCsel 8,15-17) A bérmálás napja a megkeresztelt lélek pünkösdje. A bérmálás szentségében...

Last modified on Monday, 21 May 2018 17:29
Sunday, 13 May 2018 18:11

Május – Mária hónapja

Május első napjaiban különös szeretettel, figyelemmel és hálával fordulunk az édesanyák felé. Ne feledkezzünk el égi édesanyánkról sem!
A nagy Mária-tisztelő Szent II. János Pál pápa így ír a Redemptoris mater kezdetű enciklikájában: „A különböző népek és nemzetek közül azok, amelyek a földön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztusnak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát, nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához, és bizalommal járulnak hozzá mint anyához, hanem az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz.” Mi, magyarok immár egy évezrede tapasztaljuk Mária különös oltalmát. Májusban fejezzük ki hálánkat egy-egy tized rózsafüzér elimádkozásával, s imádságos lélekkel vegyünk részt a májusi ájtatosságokon.

Last modified on Sunday, 13 May 2018 18:12
Page 9 of 12