• Lelkiség
  • Lelkészségi hírek
  • Megtalálni Istent a nehézségek közepette - reflexiók az online húsvéti lelkigyakorlat után

Megtalálni Istent a nehézségek közepette - reflexiók az online húsvéti lelkigyakorlat után

A karantén illetve a tantermen kívüli digitális munkarend sem akadályozhatta meg, hogy a Jezsu lelkészsége és a Parázs csoport lelki táplálékkal segítse a húsvéti készületet. A lelkigyakorlatokat online rendezték meg. Ahogy más lelkigyakorlatok soráni, most is, egy központi téma köré épült fel a lelkigyakorlat: “Hogyan lehet a nehézségek közepette megtalálni az életet?” A közös téma köré a résztvevők életkorának megfelelően, összesen hét különböző (négy élőadásos és három felvételről visszanézhető) programot ...

állított össze az iskolalelkészség, amelyeket aztán az osztályfőnökök és a Parázs csoport tagjai segítségével osztottak meg és vezettek. A lelkigyakorlatban volt rövidfilm, kiscsoportos megosztás, tanárok tanúságtétele, keresztútjárás és kreatív tevékenység is.

Az élő adásokaban a diákok és a tantestület a Google Classroom a Meet és a Zoom segítségével vettek részt a lelkigyakorlaton, osztályfőnökök és Parazsas kortárs vezetők segítségével.

A programok
A keresztutat élőben csak az iskolalelkészség járta be, a diákok pedig saját, rövid elmélkedéseikkel csatlakoztak, melyeket az osztálytársakkal osztottak meg.

Az 5-7 osztályosok egy animációs film, a 8-10 osztályosok Kovács András Péter humorista tanúságtétele, a legnagyobbak és a tanárok pedig Mustó Péter SJ atya erre az alkalomra videofelvételen rögzített elmélkedései kapcsán beszélgettek kis csoportban, illetve készítették el saját szimbólumukat. A jezsus lelkigyakorlatok során mindig készül valamilyen alkotás, amely tárgyi formába ölti a lelkigyakorlat üzenetét, központi szimbólumot vagy a résztvevők személyes megérintetségét.

Az alkalmat három tanár személyes tanúságtétele zárta, amelyekben beszámoltak életük egy-egy rendkívül fájdalmas, nehéz szakaszáról, és arról, hogyan volt jelen Isten a gyászban, szenvedésben, veszteségben, illetve, kik, hogyan adtak nekik segítséget, reményt, támogatást ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. A tanárok megrendítő tanúságtételei rámutattak arra, hogyan segített rajtuk Isten az imádság, a sport, a mások szolgálata, és közösség megtartó ereje által.

Visszajelzések
Többen is megírták elismerésüket, hiszen még belegondolni is szédítő, mekkora logisztikai és szervezési feladat volt ezt a lelkigyakorlatot megvalósítani: “Köszönöm Nektek mindannyiunk nevében, hogy ezen a napon mindenki kaphatott lelki táplálékot, akár egy szót, a gyerekek, a szülők és a tanárok is, ez nem kevés munka!” “ Köszönöm a szervezést és a hosszú, de gyümölcsöző előkésztést és lebonyolítást.”

A jezsus szülők és a fülöpi általános iskola alsó és felső tagozata számára lelkigyakorlatos video anyagokat állított össze az iskolalelkészség, melyet a helyi osztályfőnökök osztottak meg a gyerekekkel. A nyolc osztályos, hátrányos helyzetű iskola igazgatója köszönőlevelében számolt be, hogy nemcsak a diákok és a tanárok, de számos szülő is megnézte a lelkigyakorlat közvetítést. A visszajelzésekből kiderült, hogy a legkisebbek szívesen gondolkodtak, rajzoltak, felismerték életükben azokat, akik segítenek nekik, akiknek hálásak lehetnek, reményt kaptak, megérezték Isten szeretetét az életükben.

A nagyobb diákok visszajelzései arról tanúskodnak, hogy mind a lelkigyakorlat tartalma, mind a közös beszélgetés és élmény sok vigasztalást jelentett mindenkinek, de különösen a nagyobbaknak, akik már november óta digitális munkarendben tanulnak.
“A karantén alatt nehéz az emberek által közel kerülni Istenhez, tekintve,hogy egyedül a családunkkal tudunk találkozni. De ez alatt a lelki nap alatt igazán éreztem Istent, láttam az emberek, a történetek mögött. Az arcát, ahogy azt mondja, minden rendben lesz. Elképzelni sem tudom, milyen nehéz lehetett online lelki napot tervezni, mert én, az online világot nagyon távolinak érzem az emberi lélektől, de szerintem ezt az akadályt nagyon csodásan ugrotta át a csapat. Köszönöm szépen.”
A parazsas kortárs vezető számára is sokat jelentett az alkalom:
“Bár az online tér a lelki nap legfontosabb részét, a személyes jelenlétet nem engedte meg, mégis úgy gondolom, hogy amit lehetett, kihoztuk ebből a napból. Nekem a legjobb az volt, mikor láttam, hogy az osztály, akit vezettem, maximálisan bekapcsolódik, és egy nagyon szép keresztutat jártunk be együtt. Jó volt közösen imádkozni egymásért!”
A tanároknak sokat jelentett a hit éls a remény megosztása:
“Hálásan köszönöm, hogy együtt lehettem mindenkivel. Megerősítő volt látni és hallani a sok pozitív és Isten-igenlő megszólalást”
“Hálás vagyok ezért a délelőtti lelki masszázsért, amit finom olajok, illatok, sok-sok szeretet fűszerezett, ... áldás volt rajta.”

Ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy nagy szükség van lelkigyakorlatos kultúránk fenntartására, tovább fejlesztésére, sőt más iskolákkal való megosztására, akár online is.
Az osztályfőnökök számára nyilvánvalóvá vált, milyen sokat erősít a közösségen még az online élmény is, amelynek lelki tartalma a diákokat közelebb viszi önmagukhoz, egymáshoz és Istenhez. “Ez a lelki nap már megint nagyon jó volt! Sokat folyt a könnyem és mosolygott a szemem. Az osztály is teljesen jelen volt, létszámilag és lelkileg is.”
“Szeretném tolmácsolni az osztályom és a magam köszönetét is a lelki nap megszervezésért. Hihetetlen erőt adó volt együtt imádkozni a gyerekekkel, aztán több százan együtt lenni Isten jelenlétében”

Az iskolalelkészség januárban kezdte el a lelkigyakorlat megírását és előkészítését. Az ötletelés, a gondolatok érlelése, a tervezés, az előkészítés és a technikai megvalósítás mintegy három hónapot vett igénybe.
A programokat Dr Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga, Horváth Ferenc SJ atya, Franciska TORG nővér, Kajtor Domonkos SJ, Bialkó Mónika alkották meg. A technikai megvalósítást, a videofelvételek készítését Mozgó Endre és Imregh András végezte.
A lelkigyakorlaton a Jezsu 870 diákja, 80 tanára, számos szülő illetve a fülöpi általános iskola mintegy 200 diákja és tanárai vettek részt.
Köszönet a szervezőknek, a parazsas kortárs vezetőknek, a technikai megvalósítást támogató munkatársaknak és az osztályfőnököknek.

(Szelenge Judit)

Last modified on Wednesday, 21 April 2021 13:41