• Lelkiség
  • Lelkigyakorlatok
  • Hatvannál is több szülő vett részt a szülői lelkinapon

Hatvannál is több szülő vett részt a szülői lelkinapon

2017. december 8-án közel 60 szülő részvételével került sor az adventi szülői lelkigyakorlatra. Évek óta részt veszek a szülői lelkigyakorlatokon, az Ünnep előtti készülődés részévé váltak ezek a meghitt, kegyelemmel teli órák. Most is nagyon vártam, hogy a rohanós mindennapokat lecsendesítve el tudjak mélyülni magamban, Istenben.

Azt gondolom, nem volt véletlen, hogy a lelkigyakorlat témája a hétköznapok és az Ünnep közötti különbségek feltárása volt. A napkeleti bölcsekről szóló Szentírási rész közös meghallgatását követően lehetőségünk nyílt magukba fordulni, és az egyéni csend ideje alatt elmélkedni arról, hogy mire figyelek a hétköznapjaimban, mi az, ami a hétköznapból átvezet az Ünnepbe, mi az, ami segít az Istennel való találkozáshoz vezetni.
A magányos elmélkedést követően – a betlehemi csillag fénye által vezetve - kis csoportokban beszéltük át a fenti témát, majd a csoportok közösen elkészítették a saját betlehemi csillagaikat. A csillagok szimbolizálták azokat a csoport által megfogalmazott gondolatokat, érzelmeket, ami minden csoporttag számára meghatározó erővel bírt.
A közös imádságot követően mindenki haza vihette a szeretet és összetartozásunk jelképét, az almát, melyet a lelkigyakorlatos szülők családjai otthon, közösen fogyaszthattak el.
A lelkigyakorlatot egy közös agapé zárta, amely nagyszerű lehetőséget teremtett a további kötetlen beszélgetésre, és együttlétre.
Hogy voltál itt? Mit viszel haza? – hangzott el a lelkigyakorlat végén a csoportvezető kérdése.
Én hazahoztam magammal a betlehemi csillag fényét, mely nemcsak az Ünnepben ragyog felettem, hanem a szürke hétköznapokban is mutatja az utat Istenhez, hazahoztam a közös együttlét örömét, hazahoztam a napkeleti bölcsek ajándékait, és az áldott Karácsony csodáját.
Hálásan köszönöm mindannyiunk nevében az Iskolalelkészségnek ezeket a lelki ajándékokat.

Last modified on Monday, 08 January 2018 11:35