• Iskolánkról
  • Kapcsolat
  • Fényi Alumni
  • Életeket menthet a JEZSU-s öregdiák felfedezése - Goda Márton Áron PhD védése

Életeket menthet a JEZSU-s öregdiák felfedezése - Goda Márton Áron PhD védése

Goda Márton Áron öregdiákunk nyilvános PhD vita keretében fogja megvédeni új tudományos téziseit. Az értekezés témája a “Magzati légzőmozgások meghatározása fonokardiográfiás eljárással”. Meghívó ITT.  Az online eseményre 2021. június 25-én 15:00 óráig lehet jelentkezni IDE KATTINTVAA  kutató-feltaláló öregdiákkal Szelenge Judit beszélgetett találmányának jelentőségéről, életútjáról, és az alma materről: 

 Életútja

Goda Márton Áron 2010-ben érettségizett a JEZSU-ban. Alapszakos mérnöki diplomáját 2013-ban szerezte meg Molekuláris Bionikusként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán. Emellett tagja volt a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumnak 2010-2015 között. Egyetemi tanulmányait Belgiumban, a KU Leuven, Bioscience Engineering karának Science in Biomedical Engineering mester szakán 2014 tavaszi szemeszterében Erasmus ösztöndíjjal folytatta. Mester diplomáját a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával együttműködve készítette el, amelynek keretében a szívedzettség meghatározásra beágyazott rendszeren egy saját eszközt fejlesztett ki. Ugyanebben a témában második helyet ért el a kari TDK műszaki szekciójában, amelynek tudományos eredményeit később nemzetközi színtéren is publikálta.

PhD tanulmányait 2016-2021 között végezte a Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskolában. Kutatási témája a "Magzati légzőmozgás meghatározása fonokardiográfiás eljárással". Az ezzel kapcsolatos méréseit a budapesti Szent Margit Kórházban végezte el. PhD tanulmányai során számos más hazai és nemzetközi tudományos projektbe is becsatlakozott. 2016-ban és 2017-ben is sikeresen részt vett a nemzetközi The PhysioNet Computing in Cardiology Challenge-en, ezenkívül kétszer is előadott az IEEE Engineering in Medicine and Biology konferencián. 2019-ben hallgatói képviselőként szervezője volt a PPKE-ITK-n megrendezett Biológia OTDK-nak. Témavezetőjével, Prof. Dr. Kovács Ferenccel 2020 januárjában sikeresen benyújtotta hazai, 2021 januárjában pedig nemzetközi szabadalmát a Magzati légzőmozgás meghatározás témájában.

Holczinger Ferenc SJ a JEZSU igazgatója szeretettel beszél tanítványáról: “Marci a diákunk volt, büszkék vagyunk rá. Elkötelezett istenhívő, erős jellem, lelkiismeretesen kutat és műveli a tudományt. Társadalmilag is elkötelezett cserkész, aki szívén viseli az ifjúság nevelését.” A kiemelkedő eredményt elért tudós öregdiákkal Szelenge Judit beszélgetett:

Márton kutatása és az általa feltalált innovatív módszer jelentősége saját szavaival:

“Kutatásom célja az volt, hogy a kórházban használt ultrahang alapú eszközökkel szemben a magzati fonokardiográfia, egy ún. digitális sztetoszkóp segítségével olyan neminvazív, olcsó és megbízható vizsgálati módszert fejlesszek ki, ami lehetővé teszi a magzati aktivitás minél eredményesebb nyomon követését, akár otthoni körülmények között is. A csuklások és a magzati szívhangok mellett, elsődlegesen a magzati légzőmozgást kutattam. Maga a magzat ugyan nem lélegzik, de ez a mozgás megfigyelhető a rekeszizom összehúzódásoknál és elernyedéseknél, ami egy fontos jellemzője a magzat pillanatnyi állapotnak. Viszont ez a mozgássorozat csak nagyon ritkán, általában fél óránként detektálható. A jelenlegi kutatásom eredményeként fény derülhet arra, hogy mik lehetnek a szülés váratlan beindulásának eddig nem ismert okai, a koraszülöttek esetén a légzésfejlettséget lehet majd előre megjósolni, magyarázatot kaphatunk a hirtelen csecsemőhalál és a magzati distress pontos okaira, illetve nyomon követhetjük a magzat fejlődésének utolsó szakaszát.”

A képen sötét látható

Automatikusan generált leírás
Kép: A magzati aktivitás monitorozása (Goda et al., 2020)

A harmincéves tudós, és egyben feltaláló tizenegy gyermekes család kilencedik gyermeke, életének egyik legmeghatározóbb korszakaként emlékszik vissza az alma materre.

Példaképek, lelki mesterek, mentorok a JEZSU-ban

“Családunkból velem együtt négyen végeztünk a JEZSU-ban. Visszatekintve eddigi életutamra, kijelenthetem, hogy nagyon sokat köszönhetek a JEZSU-ban töltött 8 évnek, mind emberileg, mind pedig a tudományos pályám szempontjából. Örök példa előttem iskolánk névadója Fényi Gyula, aki 200-nál is több nemzetközi publikációjával a korának egyik legkiemelkedőbb csillagásza volt. Több mint 31 évig „őrizte” a Haynald Obszervatóriumot, és ez idő alatt csak egyetlen alkalommal hagyta el Kalocsát, amikor 1905-ben a granadai csillagvizsgálóban a napfogyatkozás észlelését vezette le.

Lelki életemben és a cserkészetben máig útmutatást jelentenek számomra Ádám János atya szavai, de sokat köszönhetek őrsvezetőmnek is, Velkey Kristófnak. A fizika legmélyebb rejtelmeibe Gonda Gáspár tanár úr avatott be. Neki köszönhetem, hogy anno az emelt szintű érettségim az egyik legjobb lett a megyében. Dr. Somosvári Béla, iskolánk csillagásza ültette el bennem kutatás örömének magvait. Emlékszem arra is, hogy érettségi után az egyik ebédnél Csókay Károly jezsuita atyával beszéltem át az emelt szintű fizika feladatokat, - akkor tudtam meg azt is, hogy az atya vegyészmérnökként doktori tanulmányait Belgiumban végezte, mielőtt még Chilébe ment. Az ő szívóssága és rendszeres testmozgása igazi példa volt előttem. Károly atya finom kedves humora mindig mosolyra derített.

Valójában az összes tanárom nagy hatással volt rám. Mindenkinek hálás lehetek, mert mindenkitől tanultam valamit, amit eddigi életem során kamatoztatni tudtam. Máig aktív cserkész vagyok, a gimnazista korosztály altábor-parancsnoka, van egy őrsöm és egy rajt is vezetek. Nagyon szeretek a szabadban lenni, túrázni és sátorozni. Ezt elsősorban Majorszki András bának, Holczinger Ferenc atyának, Ádám János atyának és a JEZSU-s cserkész barátaimnak köszönhetem.

Emellett ott vannak azok a nevelőim és tanáraim is, akik határozottságra neveltek, mint például az első kollégiumi prefektusom, András Attila atya, Ötvös Lajos egykori igazgatóhelyettes úr és Nagy Attila tanár úr. Vagy azok, akik a tananyag mellett arra is nagyon figyeltek, hogy emberileg és lelkileg is fejlődjek, mint Földházi Tamás és Molnár Attila tanár urak. Németh Anna tanárnő játszva tanította meg nekünk a matekot, hitt bennünk, és mindig is bízott a gyerekek kreativitásában. Sokat jelentett nekem Novák Bernadett tanárnő az első némettanárom is, aki egy-egy nehéz dolgozat után is tudott bátorító szavakat mondani.

Tanáraim nagylelkűsége, szigorúsága

Voltak, akik a szabadidejüket áldozták ránk, mint Bodrogi Tamás tanár úr, akivel rendszeresen mentünk a Tátra-túrákra, vagy Tóth Péter és Marincsák Ildikó könyvtárosok, akik sokszor tovább nyitva tartottak a kedvünkért, amikor valamilyen versenyre készültünk.
Hutka József tanár úr drámapedagógiai órái nagyon mélyen megérintettek, és valódi szellemi felfrissülést nyújtottak, pedig én sokkal inkább reál érdeklődésű gyerek voltam. A sakkozás persze közös szenvedélyünk volt Józsi bával, de az igazat megvallva Rigó Jenő atyától tanultam a legtöbbet ezen a területen, aki rendszeresen foglakozott velem esténként a kollégiumban.

Voltak olyan tanáraim, akik akkor roppant szigorúnak tűntek, és néha úgy éreztük, nagyon magasra tették a lécet, mint például Forrai Tamás atya, vagy Udvarhelyiné Hyross Amelita, Vincze Judit és Virosztekné Szakál Ildikó tanárnők. Ugyanakkor viszont annyi szeretettel és emberséggel foglalkoztak velünk, hogy ezzel kialakították bennem azt a tartást, fegyelmezettséget, magabiztosságot, jellem erőt, és küzdeni akarást, aminek máig nagy hasznát veszem. A gimiben szerettem a németet, amit részben a bonni tanulmányi ösztöndíjam is elősegített, illetve az, hogy osztályfőnököm, Bánhegyi Andrea tanárnő és felsős német tanárom Bodrogi Tamás különösen is nagy hangsúlyt fektettek erre. Azonban azt is be kell vallanom, nem éppen az angol volt az erősségem, hiszem ez volt a második idegen nyelvem, és a gimiben nálam sokkal tehetségesebb diákok is voltak. Buzáné Kiss Judit tanárnő szigorúsága később azonban javamra vált, és végül megtanultam jól angolul is. Ennek köszönhetően a mesterszak egy részét külföldön végezetem, de a nemzetközi publikálásaimhoz is és a tudományos életben is elengedhetetlen számomra az angol nyelv kellő ismerete.

Ambrus Judit tanárnő biztatására vettünk részt a Curie versenyeken, ő szerettette meg velem a kémiát, pedig a fizikához képest nekem nagyon bonyolultnak tűnt. Tőle tanultam azt is, hogy „A kémia csodálatos tudomány, benne van elrejtve az emberiség boldogsága”. Gulyásné Vastag Irén tanárnő pedig, aki emberségével máig kimagasló példakép a számomra, olyan matematika tudást adott nekem, amit egy az egyben alkalmazni tudtam az egyetemen. Nagyon hálás vagyok neki mindazért, amit emberileg és szakmailag kaptam tőle.

A kreativitás, alkotás és a művészet szeretete

Máig meghatározó élményeim közé tartoznak a Herpainé Velkey Klára tanárnő által betanított Mária oratórium és a Damaszkusz előadások, illetve a Kaszap István és a Streetlight musicalek, amelyekben már én is szerepeltem. Az itt szerzett tapasztalatok jó alapot adtak számomra. 2019-ben a cserkész csapatommal A dzsungel könyve előadást közel 3000 embernek mutattuk be; ennek az előadásnak én lehettem a produkciós vezetője. Közel 10 évig énekeltem az PPKE-ITK kórusban, mellette pedig más kórusoknak is tagja voltam. Jelenleg az egyetem kórusával készülünk a szeptemberi pápalátogatás záró szentmiséjére.

A JEZSU az hely volt számomra, ahol sok-sok szabály és korlátozás mellett voltak olyan keretek is, amelyek lehetőséget adtak a diákok tehetségének a kibontakoztatására. Az érettségi után a saját terveim alapján és az iskolát tervező építész ajánlásait figyelembe véve, diáktársakkal és Vén Zalán gondnok úr közreműködésével megépítettük a JEZSU kertjében a szabadtéri kemencét. Sokan, például a szüleim, nem igazán értettek meg, hogy az érettségi után a nyaram egy részét még az iskola falai között töltöttem, de sosem bántam meg az erre szánt időt. Örömmel tölt el, hogy kezünk munkájával maradandó emléket hagytunk iskolánk számára.

A Kollégium olyan volt, mint egy nagy család

Az egész JEZSU nagyon családias volt. Nyolc évig kollégista is voltam, ami egy még szorosabb közösséggé kovácsolt össze bennünket. Cserkészvezetői tapasztalataim alapján állíthatom, hogy a kolis nevelők feladata talán az egyik legnehezebb. Vezetőként és felnőttként kell jelen lenni a gyerekek között, mégis le kell tudni hajolni hozzájuk, és megteremteni köztük a bizalmi légkört. Holczinger Ferenc atya kollégiumi igazgatóként mindig kellő időt szánt a gyerekekre, legyen az foci, biciklitúra, sítábor vagy akár cserkészet. Bármikor bizalommal fordulhattunk hozzá, nagyon jól megtalálta a hangot velünk, és mindig tisztelettel néztünk fel rá. Köllő András, Papp Csaba tanár urak és a többi nevelő is mindig beálltak velünk focizni, pingpongozni vagy kosarazni.

Löveiné Árva Melinda tanárnő olyan volt nekünk, kollégistáknak, mint egy igazi pótanyuka. Lövei Feri bá’, pedig, mint egy motor, mellette minden srác vagánynak érezte magát a kézilabdapályán. Lipták Edina kollégiumi titkár intézte a pénzügyeinket, meg a hétvégi bennmaradásunkat. Nyilas Kálmánné és Tondora Andrásné takarítónők, a két Kati néni szintén anyukaként törődtek velünk, különösen, amikor nem mentünk haza hétvégére. Mostak-vasaltak ránk, és rengeteget takarítottak utánunk, zokszó nélkül újra felmostak, amikor összejárkáltuk a még vizes padlót. A Loyola étteremben dolgozók pedig név szerint ismerték a kolisokat, és ha kiérdemeltük, volt repeta is.

Elmondhatom, hogy szellemileg, lelkileg, testileg, de ami a legfontosabb, emberségben nagyon sokat kaptam a JEZSU-tól. Szüleimnek is köszönöm, hogy ebbe a gimnáziumba járhattam. Végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy olyan édesapám volt, akihez mindig társként fordulhattam, és aki kellő türelemmel és megértéssel volt felém, hivatástudatával pedig örök példa lesz előttem.

A képen szöveg, kültéri, épület, talaj látható

Automatikusan generált leírás
Kép: Édesapámmal dr. Goda Lajossal, Großglockner 3454 méteren, 2018-ban.

A Jóisten gondviselése életünk során

Sokszor jön velünk szembe egy olyan akadály, nehézség, amit elsőre nem értünk. Van, hogy tanáraink szigorúnak tűnnek, vagy valamit igazságtalannak tartunk. Mint ahogy a jó szülők, úgy a Jóisten is, nem azt adja meg nekünk, amire épp a legjobban vágyunk, hanem azt, amire a legnagyobb szükségünk van. Néha ez egy kedves, bátorító szó, néha arra van szükségünk, hogy valaki meghallgasson minket, máskor egy határozott útmutatás tesz helyre bennünket, ami nem mindig kellemes. Azonban a megpróbáltatások és az életünk keresztjei segítenek abban, hogy olyanná válhassunk, amilyennek az Isten megálmodott bennünket. 

Goda Márton Áron
Akarat

Attól válunk igazán emberré,
Hogy választhatunk, mit is szeretnénk.
A szeretet egy belső akarat,
Hidakat épít, és ledönt falakat.

A boldogság több, mint egy örömteli vágy.
Az út, amely elvezet Őhozzá.
A legnagyobb harc legyőzni önmagad,
Ehhez kell az erős, igaz akarat.
                                                 

A “Magzati légzőmozgások meghatározása fonokardiográfiás eljárással” című doktori disszertáció ITT olvasható, a nyilvános védésre pedig ITT lehet regisztrálni június 25-én 15:00 óráig.

MEGHÍVÓ:
Goda Márton Áron nyilvános PhD vitája | Open Defense of PhD Thesis by Márton Áron Goda

Kedves Tanáraim, Barátaim, Ismerőseim, Kollégáim és Hozzátartozóim!
Örömmel hívok meg minden érdeklődőt a nyilvános PhD védésemre, melynek címe

„Magzati légzőmozgás meghatározása fonokardiográfiás eljárással”.

A védés időpontja: 2021. június 28. hétfő 15:30.

A védésre online módon lehet becsatlakozni az MS Teams használatával, amelyre június 25. péntek 15:30-ig lehet regisztrálni.

Meghívó: 

Az értekezés tézisei

Az értekezés

Az előzetes regisztráció szükséges IDE KATTINTVA

További információk

Üdvözlettel:

Goda Márton Áron, doktorjelölt

 

 

.

Last modified on Friday, 25 June 2021 07:20