• Iskolánkról
  • Kapcsolat
  • Fényi Alumni
  • Öregdiákunk Pallai Károly – 12 évvel az érettségi után

Öregdiákunk Pallai Károly – 12 évvel az érettségi után

Magyarország első óceanistája, kreolista, irodalomtörténész, költő, műfordító és szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete tagja. Mi kell legjobban az ifjúságnak? Inspiráció. Ez az, amit Pallai Károly nevéből és életútjából, költői, műfordítói, kutatói termékenységéből, olthatatlan tudásszomjából, és széles érdeklődési köréből meríthetünk. Öregdiákunk előadása magával ragadta a H1-en (hétfő reggeli, hétindító óra) részt vevő gimnazistákat. „Olyanok is feszülten figyeltek, akik nem szoktak,” számolt be egy hiteles szemtanú.

Károly örömmel tapasztalta, hogy „a diákokat érdekli, hogy miért jó jezsuita diáknak lenni, mit lehet csinálni, hogyan lehet hasznosítani az életben mindazt, amit itt kapunk.” „Sokan, amikor nehéz helyzetbe kerülnek, automatikusan azt kérdezik: Miért éppen én? A gimnáziumi éveim alatt kialakult bennem egy olyan hozzáállás, hogy amikor komoly feladat vagy nehézség előtt álltam inkább azt kérdezzem: „Ki más, ha nem én?” Rájöttem, hogy vagy én megcsinálom, vagy nem lesz meg. Például még egyetemista koromban, 26 évesen, alapítottam egy nemzetközi irodalmi folyóiratot, a Vents Alizés Revue-t. Nemzetközi hírű tudósok, szerzők, művészek csatlakoztak a szerkesztő bizottságba. Én meg ott voltam,  fiatal, magyar egyetemista. Fel kellett nőni a feladathoz.”
Óceanistaként a nagy elődök, Bíró Lajos, Molnár Mária, Balázs Dénes és más néprajztudósok nyomában kifejezetten a csendes óceáni szigetvilág kultúrájával, annak megismerésével foglalkozik. (Számomra tisztázni kellett először az óceanográfus, óceanológus (a tengerek természetrajzával foglalkozik) és az óceanista (a szigeteken élő emberek kultúrájával foglalkozik) közti különbséget.) 12 nyelven ír és publikál, ezek között vannak világnyelvek, mint az angol és a francia, és fordít különböző kreol nyelvekről, mint például amilyeneket Haitin, Mauritiuson, a Seychelles szigeteken, Tahitin beszélnek.
Károly nagyon hisz az irodalom erejében. „A munkámat leginkább úgy nevezném: kultúrmisszió. Célom, hogy távoli tájakat és az ottani értékeket megmutassam a magyar embereknek. Jó, ha megismerjük egymás kultúráját és költészetét. A fordítás hozzáférhetővé teszi a magyar emberek számára is ezeket a távoli népeket. A magyar költőket pedig külföldön népszerűsítem. ”
Nyitottságát már a gimnáziumi évek alatt megalapozta. „Rengeteg helyre eljutottam a gimivel, a katolikus világifjúsági találkozókra, 2002-ben Torontóba, 2005-ben Kölnbe, 2008-ban Sidneybe. Ott találkoztam először ausztrál őslakosokkal. Sokat jelentettek számomra a MAGIS lelkigyakorlatok is.”
Amikor megkérdeztem, kiknek szeretne köszönetet mondani, dőlt belőle a szó. „Én mindig is hangsúlyoztam, és fogom is, hogy a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban végeztem. Ez nagyon sokat jelentett az életutamban. Itt olyan személyiségek vettek körül, akiket soha nem fogok elfelejteni. Közülük többen már elhunytak. Tóth Péter volt az osztályfőnököm. Tőle tanultam emberséget és közvetlenséget. Máig hálás vagyok szerető odafigyeléséért. Bölkény Zsuzsa tanárnőtől a francia nyelv szeretetét kaptam. Személyisége, tudása nagy hatással volt rám. Az ő ötlete volt, hogy induljak egy műfordító versenyen, amelyet megnyertem. Azóta rengeteg művet lefordítottam, és már nem csak francia nyelvből vagy nyelvre. Lelkivezetőm Ádám János SJ atya volt, az iskolalelkész, akinek még a filozófia és a tudományok szeretetét is köszönhetem. Forrai Tamás és Holczinger Ferenc jezsuita atyák hittant és filozófiát tanítottak nekem. A doktori disszertációmat filozófiai témából, az óceániai népek identitása témából írtam. Az ő emberi hitelességük, kemény munkájuk mindig is példamutató a számomra. Földházi Tamás és Ötvös Lajos tanár urakkal sokat utaztam, az ő vezetésükkel kezdtem el először idegen nyelven előadást tartani tudományos témáról. Végül pedig Rivasz-Tóth Kinga tanárnő az angol nyelvet tanította nekem fakultáción. Vele kezdtem el eredetiben olvasni Williams Carlos Williams verseiből, meg Emersontól részleteket. Ő vezetett rá a kritikus gondolkodásra vele kezdtem el elgondolkodni a dolgokon. Senki sem egyedül éri el, amit elér.” (2017. május 22.)

Last modified on Friday, 16 June 2017 14:28