• Iskolánkról
 • Szervezeteink
 • Alapítvány

Az idei Jezsuita Nevelésért Alapítványi bál még szebb volt, mint a tavalyi. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya köszöntőjében arra bátorította a 420 vendéget, hogy együtt és reménnyel tekintsünk a jövőbe. A tanév mottóját idézte a Szentírásból: akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. ” “Aki gyerekekkel foglalkozik, az mindenképpen a jövőbe tekint. Mi ezt a jó Isten segítségével tesszük. Hiszünk abban, hogy kapunk erőt az Úrtól, és közösségünk megtartó erejéből merítve meglesznek mind a személyi és technikai feltételek is ahhoz, hogy a ránk bízott gyerekeket segítsük. “Olyan szakemberekkel gazdagítjuk a közösségünket, akik gyógyító jelenlétükkel segítenek bennünket küldetésünk teljesítése közben.” Köszönjük, hogy velünk báloztak! Köszönet mindazoknak a munkatársainknak és diákjainknak, akik a 2022-23-as tanév Alapítványi bálját előkészítették, és lebonyolításában, szépítésében részt vettek!

Ezúton is hálásan köszönetet mondunk jótevőinknek és barátainknak, akik 2022-ben felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át a Jezsuita Nevelésért Alapítvány javára. 2022-ben 28 795 civil szervezet „versengett” a felajánlásokért. Köszönjük, hogy a sok nemes cél közül a Jezsuita Nevelésért Alapítvány célkitűzéseinek támogatását választották! A jövőben is számítunk nagylelkűségükre, amellyel a minőségi jezsuita nevelés és oktatás megvalósítását támogatják. A 2022-ben felajánlott...

Last modified on Wednesday, 21 September 2022 09:13
Monday, 16 January 2017 19:59

Az alapítványi támogatásról

Felnőttként sokan tapasztaljuk évek óta, és többségünket büszkeséggel tölt el, hogy a „JEZSU”-ban tanuló, vagy ott végzett gyermekeink, unokáink olyan intézményben tanulnak, tanultak, mely nemcsak a magas szintű tudásra, tanulmányi kiválóságra, hanem éppen olyan mértékben a lelkiségre, a közösségépítésre és a társadalmi szolidaritásra is igen komoly figyelmet fordít.

Ma már presztízs ide járni; látjuk, érezzük, az itteni közösségi szemlélet és lelkület valami olyan örök értékekkel ruházza fel az itteni falak között edződött fiatalok többségét, mely messze túlmutat a zömében teljesítmény-centrikus világi oktatás keretein. Jó lenne, ha sok év múlva is megmaradna ez a büszkeségünk, és az iskola oktatási és nevelési színvonala még nagyon sokáig állná az idők próbáját.

Last modified on Friday, 17 September 2021 09:11
Monday, 16 January 2017 19:58

A Jezsuita Nevelésért Alapítvány célja

A "Jezsuita Nevelésért Alapítvány" célja

 • A gimnázium működése és fenntartása anyagi alapjának megteremtése az állami támogatás kiegészítéseként;
 • Az iskolai építkezés befejezésére pénzügyi fedezet biztosítása;
 • Tanfelszerelések és taneszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése;
 • A szegény sorsú tanulók megsegítése;
 • Jezsuita pedagógiai hagyományok ápolása és továbbadása, tanárok továbbképzésének támogatása;
 • Kiemelkedő munkát végző pedagógusok, iskolai dolgozók, alkalmazottak anyagi és erkölcsi javadalmazása;
 • Tanulmányok, sport és kulturális tevékenységek támogatása;
 • Az Alapítvány ezen célja megvalósítása érdekében ösztöndíjat hozhat létre.
 • Ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve intézményünk azon munkatársait, akik hivatásukat állagon felüli színvonalon végzik.
Last modified on Thursday, 16 September 2021 13:38