• Iskolánkról
  • Szervezeteink
  • Kollégium
  • Kedvenc ünnepünk – Xavér-nap

Kedvenc ünnepünk – Xavér-nap

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.” (1Pét 4, 10) Ez a bibliai idézet volt Xavér napi műsorunk ihletője. Isten különleges képességeket, ajándékokat és tehetséget adott nekünk. A lelki ajándékok: a szív, a képességek, a személyiség és a tapasztalat. A tehetség eme csokrát Isten adta nekünk, ettől vagyunk azok, amik, és ez különböztet meg bennünket a többi embertől. Xavéri Szent Ferenc, a fiúkollégium védőszentje tehetséget kapott, amit...

ő a Jóisten akaratából mások javára fordított. Xavéri Szent Ferenc a modern missziós tevékenység nagy alakja, a külmissziók védőszentje, ugyanakkor az újkori misszió történetének legnagyobb alakja is. Példája ezreket vonzott a missziókba. Módszerének újdonsága, hogy mindenhol törekedett a helyi kultúrával, nyelvvel és vallási szokásokkal megismerkedni. Nem erőszakkal térített, hanem a szeretet és a meggyőzés eszközeivel.
A műsor témája az volt, hogy kinek milyen ajándékot, tehetséget adományozott a Teremtő, milyen értékeink vannak, és ki hogyan tudja használni azokat. Isten azért adta nekünk ezeket a képességeket, hogy másokat szolgáljunk velük. Isten azért áldj meg minket, hogy áldás legyünk mások számára.
Az ünnepi műsorral arra hívtuk diáktársainkat és kedves vendégeinket, hogy a műsorban elhangzó gondolatokat vigyék magukkal, fedezzék fel saját rejtett értékeiket, és használják azokat bölcsen, mások boldogulására.
A szentmisén Koronkai Zoltán SJ atya a barátságról beszélt homíliájában, biztatta a kollégistákat, hogy építsék barátságaikat, és legyenek barátok az Úrban, és figyeljenek küldetésükre. Lelkiismeretes munkájáért, a közösségért végzett tevékenységéért, példamutató magatartásáért és önzetlen segítőkészségéért Xavér díjban részesültek névsora: Benke Dénes 11.c, Dobos Anna 10.c, Gloviczki Sarolta 12.a, Kasongo Jeremie 10. a, Kocsis Balázs 11.c, Mészáros Katalin 7. b, Szabó Lili 11.c.
Mintegy 110 fős vendégsereg – szülők, testvérek, nagyik, plébánosok – tisztelték meg az ünnepi műsorunkat, szentmisénket és az utána következő állófogadáson, melyre a Loyola Étterem (mint mindig) pazar ételekkel, a kollégisták mamái pedig finomabbnál finomabb sütikkel készültek.
(Bialkó Mónika) 

 

Last modified on Tuesday, 11 December 2018 09:33