Print this page

Félig üres vagy félig tele a pohár? - Jelentés az online iskolába járás napos oldaláról

2020 márciusában az első karantén idején még szinte mindenkinek nehezére esett volna az online tanítás előnyeit felsorolni. Olyan hirtelen kellett váltani, hogy inkább csak a nehézségeket láttuk.
2021 januárjában viszont már sokkal árnyaltabb a helyzet, tapasztaltabbak vagyunk, 8. osztályig jelenléti oktatás van és csak a nagyok (9-12 évfolyam), vagyis a diákok fele tanul a tantermen kívüli digitális tanrend szerint. A jezsus pedagógusok számára is mostanában rajzolódik ki, hogy félig üres-e a pohár, vagy mégis inkább félig tele van:...

  

 

AKIK KOMOLYAN VESZIK, AZOKNAK JAVUKRA VÁLIK
fizikatanár szerint...a jelenléti óra sokkal holisztikusabb, kreatívabb és ezért élvezetesebb, mint online. “Most hiányzik a szabad ötletelés, és a kísérleteket csak YouTube-on tudják nézni a gyerekek. Zoom-on vagy Meet-en nem igazán működik a bekiabálós, kreatív problémamegoldási folyamat. Ennek ellenére vannak előnyök is: erősödik a diákok önfegyelme, akaratereje, önálló tanulási készségei, és az egész életen át tartó tanulás igénye. 14 éves kor után, különösen a motivált tanulók, bár imádnak együtt lenni a társaikkal, és szükségét érzik a tanár személyes jelenlétének, már elég érettek ahhoz, hogy önállóan dolgozzanak.”

Az irodalom és a történelem tanításában is jelentkeznek pozitívumok. A diákok egyre inkább képesek az önálló tanulásra, és erősödik a felelősség érzetük saját tanulásuk iránt. A magyar nyelv és irodalom tanára az online órák rugalmasságát élvezi. “Egy új ötletet egyetlen kattintással meg lehet osztani, azonnal rendelkezésre áll minden technikai feltétel. Ez nem ilyen egyszerű az osztályteremben.” A tanárnő arról is beszámolt, hogy a diákok szinte kezdenek megcsömörleni a képernyőtől. “Elmesélték, hogy amikor találkoznak, tudatosan kikapcsolják a telefonjukat, sőt, el sem viszik magukkal, hogy minden percét ki tudják élvezni a valódi találkozásnak.”

A történelemtanár szerint is előtérbe helyeződik az önálló kutatás és a közös projektmunka. “Egyre jobban megy nekik az együttműködés online is; amikor nagyobb mennyiségű anyagot kell feldolgozni, párban vagy csapatban tanulnak. Ezek a készségek jól jönnek majd számukra az egyetemen és később, a munka világában.”

Az idegen nyelv tanításában kimondottan előnyös, hogy aki igazán eltökélt, rengeteg on-line forrást tud igénybe venni. A francia nyelv tanára szerint a diákok rengeteg új applikációt fedeznek fel, sokkal kreatívabban használják az idejüket, és megtanultak jobban gazdálkodni a rendelkezésükre álló idővel. “Érdekes megfigyelni, hogy online többet kooperálnak egymással, mint a jelenléti oktatás során. Tanulótárs párok alakultak, akik együtt gyakorolnak.”

Az angol nyelv tanára hasonló tapasztalatokról számol be: “Javult az írás, olvasás és hallás utáni szövegértés. A beszédkészség csak annyira tud javulni, amennyit az online órákon megszólalnak, az pedig nem olyan sok, de a többi nyelvi készség fejlődést mutat.”

A német nyelv tanárai szerint a diákok olyan készségi kerülnek előtérbe, amik a jelenléti oktatásban más hangsúllyal kaptak szerepet. Ilyen az önálló szövegalkotás készsége. "Most is tudatosan törekszünk a beszédkészség fejlesztésére - sok kis személyes megszólítás, "piszkálás" kell a beszéléshez. Szerencsére sok diák jól tudja beosztani idejét, feladatait, de vannak, akik az önmenedzselésben és fókuszálásban nagy odafigyelést és energiát igényelnek. A tanári eszköztár gyorsan bővül, erősödik - a rendes kerékvágásba visszatérve ez nagy nyereség lesz."

ELMÉLYÜLNEK A SZÉPSÉGBEN

A vizuális kultúra tanára szerint a diákok jobban elmélyülnek bizonyos feladatok végzésében. “Vannak, akik új festési technikákat tanulnak online, vagy komoly művészettörténeti kutatásokat végeznek. Az is érdekes, hogy azok a diákok, akik a rajzórán fegyelmezetlenkedni szoktak, most, mivel nincs közönségük,sokkal minőségibb munkát végeznek.”

A hittan órákon is előnyös, hogy több az írásbeli kommunikáció. “Sok gyerek nem szívesen osztja meg a legbensőbb gondolatait a többiek előtt. Írásban felszabadultabban mesélnek Istenélményükről vagy kételyeikről.”

kórusvezető számára kifejezetten komoly kihívást jelent az online óra. “Ha csak egy picit is lassul az internet valahol, már nem tudnak egyszerre énekelni, ezért aztán mindenki kikapcsolja a mikrofonját, és a tanárral énekel duettet, miközben a többiek tátogása látszik a képernyőn. Ám a diákok mégis élvezik; a fárasztó délelőtti órák után jó egy kicsit lazulni. Van akinek a szülei is bejönnek együtt énekelni. Adtam olyan feladatot is, hogy improvizáljanak dallamot zsoltárra. A legtöbben túl szégyenlősek, hogy a többiek előtt elénekeljék saját dallamukat, ezért jelenléti órán ez nem igazán működne, de csak nekem szívesen elküldték a felvételeket.”

FEKVŐTÁMASZ HELYETT CURA PERSONALIS
A testnevelők szerint a mozgás teljesen a diákok egyéni felelősségévé vált. “Minden évfolyam kapott edzéstervet, video bemutatókat a gyakorlatsorokról, de mivel nem ellenőrizhető az edzéstervek betartása, csak az a diák mozog, aki tényleg akar. Az viszont nagyon hasznosnak tűnik, hogy a motiváltabb diákokkal és az egyesületben igazolt sportolókkal több időnk jut a személyes megbeszélésekre, amikor elmondják, hogyan edzenek, hogyan sportolnak. Velük most még jobban tudjuk gyakorolni a cura personalis-t, a személyes törődést.

SOK EMBERT ÖSSZEHOZ
A pályaorientációs munkacsoport új jógyakorlatként említi az online pályaorientációs hetet, melyet 63 alumni bevonásával szerveztek. “A 210 felsős diák így sokkal több eseményben tudott részt venni, mintha az iskolában egyetlen szombat délelőttre hívtunk volna előadókat. Az alumnusok pedig lényegesen könnyebben és nagyobb létszámmal tudtak bekapcsolódni, többen még külföldről is, hiszen nem kellett utazniuk. Így az online esemény sorozat nagyszabásúbb és eredményesebb volt, mint a hagyományos pályaorientációs rendezvények.

A lelkivezető régebben ódzkodott a képernyős lelki beszélgetésektől, de meg kellett állapítania, hogy mégis működhetnek. “Ha mindketten jó fejhallgatót használunk, ami kizárja a külvilágot, és nem saját magunkat bámuljuk a képernyő sarkában, hanem a másikra figyelünk, akkor jól működik. Kétségtelen, hogy a lelki beszélgetések során előfordul, hogy tíz-tizenöt percig csendben ülünk, mielőtt valaki megszólal. Az online csend eleinte kínosnak tűnhet, de meg lehet szokni.”

VISSZAJELZÉSEK
Az iskola rendszeres felmérésekkel gyűjti a visszajelzéseket a diákoktól, tanároktól és szülőktől, hogy tovább tudja finomhangolni és minden érintett számára eredményesebbé tenni az online tanulás menetét.

A rendszeres kérdőívezés eredményeit az igazgatóhelyettes foglalja össze: “A tanárok sokkal magabiztosabban használják a digitális technológiákat, és ez a jövőben, a jelenléti oktatásban is hasznos lesz. Azt is többen említették, hogy az aszinkron tanítás könnyebben ütemezhető, mint amikor csak jelenléti oktatás van.”

A diákok visszajelzéseiből kiderül, hogy az ember tényleg akkor értékeli azt, amije van, amikor elvesztette. “A gyerekek eddig magától értetődőnek vették a közösségi programokat. Most, hogy erre nincs lehetőség, még a formális, szigorúan szabályozott ünnepélyek is vonzóbbnak tűnnek a számukra.”
Az igazgatóhelyettes kiemelten fontosnak tartja, hogy a diákok önismerete új paradigma keretében fejlődik. “Az online tanulás során felismernek magukban olyan korlátaikat és erősségeket is, amelyek jelenléti oktatásnál nem jelennek meg.

Folyamatosan új erőforrásokat fedeznek fel önmagukban és a környezetükben. Néhány szülő arról számolt be, hogy mivel többet vannak együtt a gyerekeikkel, javult a család belső dinamikája, főleg a kamaszok kapcsolata a szüleikkel. Mintha előtérbe kerülnének a szülők a kortárs csoporthoz képest, mint referencia személyek, és a kamaszok kevésbé próbálnak elhatárolódni a felnőttektől.”

ÚJFAJTA MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
Az emberiséget mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogyan tudja formálni tér és idő korlátait, amelyeket Isten a Teremtés könyve első néhány mondatában az ember számára felállított. A mai fiataloknak természetes, hogy a virtuális térben ezek a korlátok teljesen átminősültek, és az online élet sokuk számára tagadhatatlanul részévé vált az ‘igazi’ életnek.

Ebben a helyzetben a jezsuita szerzetes új kihívást lát a pedagógusok előtt: “Az ignáci pedagógiát képviselve az a feladatunk, hogy megtanuljuk és megtanítsuk diákjainknak az önreflexiót: mik azok a területek az életemben, amelyeket segít a digitalizáció, és hol van az, ahol nem. Tudnom kell megkülönböztetni, hogy a digitális technológia hol támogatja és táplálja az életemet, és hol teszi azt terméketlenné. Akkor egészséges egyensúly alakul ki az életemben, és tudni fogom, hol kell jelen lenni hús-vér valómban ahhoz, hogy igazán megéljem az életem.”

Amíg a nagyok otthonról tanulnak, a pohár tehát félig van.
Vanak, akik félig üresnek látják, mások szerint inkább félig tele van. Abban viszont mindenki egyetért, hogy jó, hogy van pohár, és jó, hogy van benne bor. Szeretettel várjuk vissza felsőseinket, hogy újra csordultig teljen az iskola! (Szelenge Judit)

 

Last modified on Monday, 15 February 2021 11:26