• Pedagógia
  • Jezsuita pedagógia
  • Ignáci pedagógia

Mi fán terem az ignáci pedagógia? Az bizony egy 500 éves fa... És miket érdemes elovasnunk hogy képben legyünk a 21. századi ignáci pedagógia témájában? Szt-Ignác szerencsére ebben is tud segíteni. Kezdjük egy rajzfilmmel...(Angol nyelvű animáció ITT). Az Ignáci pedagógia kialakulása az évszázadok során: Interaktív idővonal ITT. A legújabb fejleményeket tartalmazó dokumentumok és pedagógiai tartalmakról interaktív infografika ITT. Ez az, amiről Ignác atyánk a rajzfilmben beszél. Folytatás következik. 

 

Last modified on Thursday, 31 March 2022 16:53
Friday, 28 April 2017 17:44

Jövőképünk

A Jezsuita Gimnázium diákok, szülők, nevelők és segítők olyan közössége, mely elkötelezett a másokért való szolgálat mellett. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik képzettek mind személyes, mind társadalmi hivatásukban, hiteles keresztények, képesek elköteleződni, másokért tenni, és a társadalmi igazságosságot szolgálni Krisztus példája nyomán.

Last modified on Thursday, 04 February 2021 15:06

Paradigma: konstruktív értékek, illetve elvek szerinti szemlélet, amely szerint másokhoz, önmagunkhoz és a világhoz viszonyulunk. Az ignáci pedagógai paradigma azon elvek, értékek, eljárások és intézkedések rendszere, melyet a jezsuta iskolákban Loyolai Szent Ignác lelkiségéből merítve alkalmaznak. A jezsuita pedagógiai paradigma a kor leghatékonyabb, tudományosan megalapozott neveléselméleteit és gyakorlatait építi be az iskolai tanítás és tanulás folyamatába. Elkötelezett az egyén képességeinek és tehetségének a kibontakoztatása iránt az építő közösségi élet keretei között. Célja a teljes ember nevelése, aki nyitott a fejlődésre, a konstruktív életvezetésre, lelkiismeretes, szociálisan érzékeny, és keresi Isten jelenlétét a teremtett világban.    

A jezsuita nevelés jellemzői és az ignáci pedagógia című könyv 36 oldalas, modern fordítású kivonata ITT letölthető:  

https://drive.google.com/file/d/1YKFjGTzoHrxV-8_l1I-swcECIEy4G0xw/view

Last modified on Thursday, 26 November 2020 13:34
Friday, 28 April 2017 15:32

A jezsuita nevelés ideálja

"A jezsuita iskola ideálja az, hogy olyan hely legyen, ahol hisznek az emberben, tisztelik őt és törődnek vele; ahol elismerik és dicsérik az egyén természetes adottságait és kreatív képességeit; ahol értékelik az egyén közreműködését és teljesítményét; ahol mindenkivel méltányosan és igazságosan bánnak; ahol mindennapi esemény a szegényekért, az ínséget szenvedőkért és a hátrányos helyzetben lévőkért hozott áldozat; ahol mindenki megtalálja a szükséges kihívást, bátorítást és támogatást, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából; ahol mindenki nagylelkűen és lelkesedéssel segíti egymást; ahol mindenki együtt dolgozik, és így igyekszik megvalósítani szóval és tettel a kitűzött ideálokat." A magis (több, mélyebb) szemléletével törekszünk a nagyobb emberi és szakmai fejlődésre.