• Pedagógia
  • Jezsuita pedagógia
  • Ignáci pedagógia
  • Az ignáci/jezsuita pedagógia paradigmája

Az ignáci/jezsuita pedagógia paradigmája

Paradigma: konstruktív értékek, illetve elvek szerinti szemlélet, amely szerint másokhoz, önmagunkhoz és a világhoz viszonyulunk. Az ignáci pedagógai paradigma azon elvek, értékek, eljárások és intézkedések rendszere, melyet a jezsuta iskolákban Loyolai Szent Ignác lelkiségéből merítve alkalmaznak. A jezsuita pedagógiai paradigma a kor leghatékonyabb, tudományosan megalapozott neveléselméleteit és gyakorlatait építi be az iskolai tanítás és tanulás folyamatába. Elkötelezett az egyén képességeinek és tehetségének a kibontakoztatása iránt az építő közösségi élet keretei között. Célja a teljes ember nevelése, aki nyitott a fejlődésre, a konstruktív életvezetésre, lelkiismeretes, szociálisan érzékeny, és keresi Isten jelenlétét a teremtett világban.    

A jezsuita nevelés jellemzői és az ignáci pedagógia című könyv 36 oldalas, modern fordítású kivonata ITT letölthető:  

https://drive.google.com/file/d/1YKFjGTzoHrxV-8_l1I-swcECIEy4G0xw/view

Last modified on Thursday, 26 November 2020 13:34