• Pedagógia
  • Jezsuita pedagógia
  • Sportnevelés
Friday, 04 November 2022 11:46

JEZSU Sport tagozat

"A jó sportoló jó tanuló!" Ez a sport tagozatunk jelmondata. A JEZSU megtartó közösségében támogatjuk a sportoló diákokat, hogy sportban és tanulmányokban is kiválóságra törekedve kibontokoztassák tehetségüket. A sportoló tanulókat elismerjük és bátorítjuk. Egészséges életvezetésre, módszeres tanulásra, szerevezettségre jó időbeosztásra, kitartásra, önbizalomra, bátorságra, igazságos és méltányos küzdelemre, mások értékeinek a tiszteletére és elismerésére, hálára és a mélyebb lelki értékek keresésére neveljük őket. Sport tagozatos programunk tájékoztatója DE KATTINTVA megtekinthető.

A felvételikor már hat éve minden alkalommal tapasztaljuk, hogy a sportosztály, illetve ettől a felvételi időszaktól kezdve a sporttagozat igen vonzó sok család számára, hiszen az iskola elkötelezetten támogatja a versenysportolókat, élsportolókat, lehetővé téve számukra, hogy a minőségi sporttevékenységet és a minőségi tanulást össze tudják egyeztetni. Így a teljes embert kívánó sport és a szintén teljes embert kívánó minőségi tanulás és közösségi élet egyikét sem kell feláldozni elkötelezetten sportoló diákjainknak. A sportszakmai vezetőt és nem testnevelő szaktanárokat a felhalmozott tapasztalatokról kérdeztük.

Last modified on Wednesday, 21 April 2021 13:38

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda – kitűnő infrastrukturális lehetőségeit kihasználva – a jövőben is kiemelt területként tekint a sportra, ezért 2021 szeptemberétől (az 5. évfolyamon, de felmenő rendszerben) újból indít fél osztálynyi sport tagozatot.

A sport tagozat diákjai együtt tanulnak a többi diákkal, a plusz sportórák nem okoznak számukra lemaradást. Az alapképzés (magyar, matematika, idegen nyelvek és természettudomány) óraszámai megegyeznek az általános tanterv szerint haladó osztályok óraszámaival és követelményeivel. Célunk a „jó tanuló - jó sportoló” eszme megvalósítása.

A sport tagozatra történő jelentkezés feltételei, követelményei és időpontjai az iskolánk felvételi tájékoztatójában megtalálhatók.

Last modified on Thursday, 25 November 2021 12:06